مقالات رایگان

دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : نقد و بررسی تجارت الکترونیک در ایران

دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : نقد و بررسی تجارت الکترونیک در ایران

TMBAچکیده

 

 

 

اقتصاد نوین پدیده جدیدی است که درجریان شکل گیـری رونـدجهانی شـدن اقتصـاد و همگرایـی آن بـا توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد شکل گرفت. در جریـان شـکل گیـری ایـن پدیـده ، شاهد ظهور ابعاد گوناگونی از پدیـده اقتصـاد الکترونیکـی یـا حتـی زنـدگی الکترونیکـی هسـتیم. بهداشـت الکترونیکی، بانکداری الکترونیک و بیمه الکترونیکی مثالهایی از تجارت الکترونیک در زندگی روزمره انسـانها هستند. از مزیتهای تجارت الکترونیک می توان به کمک موثر به جهانی شدن تجارت، رفع محدودیت های زمانی و مکانی، تسریع در فرایند مبادله، دسترسـی سـریع و آسـان بـه اطلاعـات و تخصـیص بهینـه منـابع اقتصادی اشاره کرد.

 

واژگان کلیدی

 

تجارت الکترونیک ، بازاریابی الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی ، تجارت سیار،اینترنت.

 

 

مقدمه

 

 

٢

 

تغییرات عمیقی در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله اطلاعات بر مبنای اسناد و مدارك کاغذی بوده خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های الکترونیکی در حرکت است.

 

تجارت الکترونیکی1 به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت ها، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. تا آنجا که گفته می شود عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن از عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.

 

یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها، گمرك ها و واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی می باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد و هیچ فرقی نمی کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت و یا از مغازه ای در قاره ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده و به شکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولید کننده ، صرفه جویی زمان ، جذب بیشتر ، حذف واسطه ها و در نهایت سود بیشتر می شود. در این تجارت، فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل گشته و انسان ها بدون قرار گرفتن در محدودیتهای زمان و مکان می توانند با امکانت پیشرفته امروز معاملات خود را بصورت الکترونیکی انجام دهند. در این میان ما به عنوان عنصری فعال و موثر در نظام جهانی باید به دو سلاح مجهز شویم:

 

. 1 اقتصادی پویا و فعال . 2 قانونمندی و ضوابطی نوین و از پیش تعیین شده. چرا که اگر این امر محقق نگردد، برخورد انفعالی ،خود موجب بروز خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می گردد(دادخواه،.(1384

 

 

 • تعریف تجارت الکترونیک:

 

برای تجارت الکترونیکی تعریف های گوناگونی ارائه شده که اغلب آنها مبتنی بر تجربه های گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است. کمیسیون اروپایی در سال 1997 تجارت الکترونیکی را به این شکل تعریف کرد: ” تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیکی فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات، تحویل

Electonic Commerce

 

 

٣

 

فوری مطالبات دیجیتال، انتقال الکترونیک وجوه، مبادله الکترونیک سهام، بارنامه الکترونیک، طرح های تجاری، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد. ”

 

وزارت صنایع و تجارت ژاپن هم در تعریفی که از این مقوله ارائه داده آورده است: “تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت ها محدود بود در حال ورود به عرصه جدیدی است که در آن تعداد زیادی از مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب ها را نیز در برگرفته است.” به نوعی هم می توان گفت تجازت الکترونیک ، نوعی تجارت بدون کاغذ است (اکبری،.(1387

 

بطور خلاصه می توانیم بگوییم تجارت الکترونیک عبارتست از خرید2، فروش3 و مبادله4 کالا5، خدمات6 و

 

اطلاعات7 از طریق شبکه های رایانه ای از جمله اینترنت(نقشینه،.(1386

 

 

 • تعریف حقوق تجارت الکترونیک:

 

حقوق تجارت الکترونیک ،حقوقی است که ناظر بر جریان خرید و فروش بین تولید کننده و مصرف کننده(C2B) 8 یا معامله بین دو تولید کننده (B2B)9 و یا معامله بین دو مصرف کننده(C2C) 10 در فضای الکترونیکی است.

 

البته باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر بهترین روش این تجارت در ایران، در شاخه بین تولید کننده

 

 • مصرف کننده (Business to consumer) در حال جریان است که این امر ناشی از ضعف زیرساختها

 

 • محدودیتهای تجارت الکترونیک در کشور ما است(دادخواه،.(1384

 

تاریخچه تجارت الکترونیکی:

 

 

 

2 Buy 3 Sell 4 Exchange 5 Product 6 Services 7 Information

 

8 Consumer to business 9 Business to business 10 Consumer to consumer

 

 

٤

 

در سال هاى ابتدایی دهه 1970 واژه تجارت الکترونیکی به معاوضه داده هاى الکترونیکی براى ارسال سندهاى تجارى مانند سفارش هاى خرید یا صورت حساب هاى الکترونیکی اطلاق می شد و بعدها با گسترش این صنعت واژه تجارت الکترونیکی به تجارت از طریق شبکه وب براى خرید کالا و خدمات گفته می شد.

 

زمانی که نخستین شبکه جهانی وب به صورت فراگیر و شناخته شده در 1994 رواج یافت، بسیارى از پژوهشگران پیش بینی کردند که این شیوه از تجارت یعنی تجارت مبتنی بر وب به زودى به بخش مهمی در اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد .

 

اولین کسب و کارهاى الکترونیکی را می توان در 1998 و در میان تعدادى از کسب و کارهاى معتبر در کشور آمریکا و اروپاى غربی شاهد بود. کسب و کارهایی که با راه اندازى وب سایت هایی ابتدایی شکل گرفت و سپس توسعه یافت. در سال 2005، تجارت الکترونیکی در اکثر شهرهاى آمریکا، اروپا و آسیاى شرقی به سرعت توسعه و رواج یافت. عده اى معتقدند که قدمت تجارت الکترونیکی به پیش از پیدایش اینترنت کنونی بازمی گردد اما به دلیل هزینه هاى سنگین این سبک از تجارت، امکان استفاده از آن تا چند سال گذشته مختصراً در اختیار شرکت ها، بنگاه هاى تجارى و مؤسسات اقتصادى بود اما با فراگیرشدن اینترنت و امکان استفاده همه مردم این فرصت به دست آمد که ساختار تجارت الکترونیکی تغییر کرده و از حالت اختصاصی بودن براى طبقه خاصی خارج شده و به صنعتی در دسترس تبدیل شود

 

( نقشینه،.(1386

 

 

 • مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی :

 

 

به طور کلی مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی را میتوان به پنج دسته تقسیم کرد که شامل بستر ارتباطی، از بین رفتن واسطهها، افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان، سفارشی کردن محصولات درخواستی و خدمات پشتیبانی قوی و پیدایش مؤسسات اقتصادی نو پا و رقابت سراسری است.

 

-1 بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

 

 

٥

 

یکی از امکاناتی که اینترنت در اختیار تجارت و بازرگانی قرار میدهد اطلاعات نسبتاً کامل و گستردهای است که در مورد هر کالا چه از نظر فنی و چه به لحاظ تجاری میتوان یافت. امکانی که در دنیای واقعی، ارزش تجاری بسیار زیادی دارد اما بدون صرف هزینه و زمان زیاد بهدست نمیآید. ارزش دیگر تجارت الکترونیکی آن است که امکان ایجاد ارتباط با همه افرادی که برای تکمیل یک فرآیند بازرگانی لازم است با آنها تماس گرفته شود، در کوتاهترین زمان از طریق e-mail ، chat و روش های دیگر امکانپذیر است.

 

 

-2 حذف نسبی واسطه ها

 

حذف واسطهها یکی دیگر از ارزشمندترین دستاوردهای تجارت الکترونیکی می باشد که باعث کاهش بیسابقه قیمت کالاها و خدمات در جهان شده است. براساس برآوردهای انجام شده، حذف واسطهها و ایجاد ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان بین 15 تا 50 درصد موجب کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات برای مشتریان شده است.

 

-3 افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

 

ارتباط اینترنتی فرصتی را در اختیار خریداران قرار میدهد که بتوانند با طیف گستردهای از تولیدکنندگان در سرتاسر جهان ارتباط برقرارکنند و از این طریق به تقاضای مورد نظر خود از بین پیشنهادهای مختلف برسند و در مقابل فروشندگان قدرت چانهزنی بیشتری برای کسب امتیاز و مزایای بیشتر داشته باشند.

 

در صورتیکه در دنیای حقیقی به علت محدودیتهای ناشی از فاصله جغرافیایی، مشتریان چنین قدرت انتخابی ندارند.

 

-4 سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

 

مزیت دیگر تجارت الکترونیکی آن است که شما قادر خواهید بود که محصولات مورد درخواست خود را به صورت سفارش و مطلوب خود خرید کنید. به عنوان مثال ما میتوانیم هنگام مراجعه به سایت شرکت دل 11کامپیوتر مورد درخواست خود را با همان خصوصیاتی که مایلیم، سفارش داده و خریداری کنیم. در

11 Dell

 

 

٦

 

 

 

این فرایند روش کار شرکت دل برای قبول سفارش در خواستی به این صورت است که ابتدا امکان انتخاب و ارائه پیشنهاد در اختیار مشتری قرار میگیرد. سپس پیشنهاد مشتری با توجه به امکانات شرکت مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً مورد قبول یا عدم قبول قرار میگیرد. در صورت قبول درخواست، مراحل بعدی ثبت سفارش و دریافت مبلغ طی میشود و اعلام ارسال کالا و شیوه پیگیری محموله در مدت ارسال از طریق فرستادن e-mailهای متعدد انجام میشود. مشتری نیز به نوبه خود میتواند زمان دریافت را اعلام نماید. نهایتاً مشتری میتواند با دادن اطلاعات مختلف درمورد کالاهای خریداری شده و برقراری ارتباط الکترونیکی با شرکت تولیدکننده نسبت به رفع نقص کالای مورد نظر اقدام نماید.

 

-5 پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

 

یکی از پیامدهای تجارت الکترونیکی ایجاد مؤسسات جدید اقتصادی است که توانایی رقابت و حتی در مواردی سبقت گرفتن از شرکتهای کهنه کار را دارند. درحال حاضر دو نوع بازار خرید و فروش یعنی بازار سنتی و حقیقی و بازار مجازی و مبتنی بر شبکه به موازات یکدیگر عمل میکنند و هر کدام دارای قواعد تجارتی خاص خود هستند که گاه دارای خصوصیاتی مشترك و گاه با یکدیگر متفاوت هستند. در برخی موارد کسب و کارهای نوپا توانستهاند با ایجاد سیاستهای کاربردی در بازار جدید مجازی گوی رقابت را از رقبای سنتی بگیرند و بازار محصولات مختلف را تصاحب کنند(نقشینه،.(1386

 

 • معایب تجارت الکترونیکی:

 

 

تعدادی از ازمهترین مشکلات این گونه تجارت به قرار زیر است:

 

 

 • نگرانی از امنیت و حریم شخصی اطلاعات

 

 

 • پیدایش دوباره واسطهها

 

 

 • شکاف دیجیتالی در سطوح ملی، منطقهای و جهانی

 

 

 • رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن تجارت الکترونیکی و دشواری یک استاندارد فراگیر و همهجانبه

 

٧

 

– هزینه بالای اشتباه در محیط دیجیتالی و تاثیر شگرف آن بر مشتریان و تامینکنندگان

 

 

 • اقدامات امنیتی :

 

برای خریداران و فروشندگانی که از تجارت آنلاین استفاده می کنند، نگرانی های امنیتی مسیله بسیار مهمی است. بسیاری از مصرف کنندگان از آنجاییکه به امنیت اطلاعات شخصی خود در این سایت ها اطمینان ندارند، در مورد خرید اینترنتی دچار تردید می شوند. اخیرا برخی از شرکت هایی که خدمات فروش آنلاین ارائه می دهند، از دادن هرگونه اطلاعات در مورد خریداران به شدت اجتناب می ورزند.

حتی شرکت هایی وجود دارند که در وب سایت خود به امنیت اطلاعات شخصی خریداران اشاره نموده و آن را صد در صد تضمین می کنند. در پاره ای موارد نیز این امکان در اختیار کاربر قرار داده می شود که پس از اینکه خریدش به پایان رسید، اطلاعات شخصی خود را از بانک اطلاعاتی شرکت مورد نظر حذف نماید.

 

به هرحال ، بسیاری از خریداران آنلاین از این امر که ممکن است اطلاعات شخصی شان در اختیار دیگر شرکت ها قرار بگیرد، کاملا بی اطلاعند. در چنین حالتی هیچ راهی جهت متوقف نمودن این انتقال اطلاعات وجود نخواهد داشت.

 

امروزه شرکت هایی که فروش آنلاین انجام می دهند، اقدام به استفاده از روش های گوناگون به منظور حفظ حریم اطلاعات شخصی مشتریان و برطرف نمودن نگرانی های آنها هستند. پنهان سازی اطلاعات یکی از روش های اصلی است که در این زمینه به کار گرفته می شود. در این روش اطلاعات کاربران به کدهایی تبدیل می شود که دسترسی به اطلاعات آنها تنها با تایید شرکت مورد نظر امکان خواهد داشت. به عبارت دیگر با قوی تر شدن این سیستم، درجه امنیت اطلاعات نیز بالاتر می رود(همان منبع)

 

 

 • انواع مدلهاى تجارت الکترونیک:

 

 

تجارت الکترونیکی بر مبنای نوع مبادلات شامل انواع زیر می باشد:

 

 

٨

 

 

 • تجارت بین بنگاهی : (B2B)12 این نوع از تجارت الکترونیکی، انجام دادن تمام فعالیتهای تجاری بین دو یا چند بنگاه را در بر می گیرد، که به صورت الکترونیکی انجام می شود. فعالیتهایی از قبیل برگزاری مناقصات و مزایده ها ، عملیات بازاریابی، خرید و فروش که با اینترنت به سادگی قابل انجام است.

 

 • تجارت بین افراد و بنگاه: (C2B)13 این نوع تجارت الکترونیکی شامل فعالیتهای تجاری بین افراد و بنگاه است. اغلب این نوع فعالیتهای تجاری به صورت خرید محصولات اعم از کالا، خدمات، نرم افزار است.

نمونه بارز این نوع از مبادلات خرید از خانه است، که افراد به واسطه آن می توانند از منزل یا محل کار خود به خرید مبادرت ورزند. همچنین سازمانها می توانند از خدمات افراد بهره گیرند. بدین صورت که افراد، عرضه کننده و سازمانها مصرف کننده هستند.

 

 • فرد به فرد: (C2C)14 مشتریان به طور مستقیم با مشتریان دیگر ارتباط پیدا و از همدیگر خرید می کنند. بسیاری از افراد به منظور تبلیغ از خود یا برای فروختن خدمات و اطلاعات شخصی از شبکه اینترنت استفاده، و بین همدیگر، دانش، اطلاعات و خبر های شخصی را مبادله می کنند.

 

 • مردم به مردم: (P2P)15 این نوع خاصی از مبادلات فرد به فرد است که مردم بین همدیگر سی دی، دی وی دی، نرم افزار و دیگر کالا ها را مبادله می کنند.

 

 • فرد به بنگاه یا فرد به حرفه : (B2C)16 شامل افرادی است که به دنبال فروختن کالا و خدمات خود به شرکتها و سازمانها هستند.
 • تجارت الکترونیکی درون بنگاهی : که شامل مبادلات اطلاعات، خدمات و کالا میان بخشهای مختلف بنگاه است.

 

 

 

 • بنگاه به کارمندان: (E2B)17 یک بخش از تجارت الکترونیکی درون سازمانی است، که در آن بنگاه به کارمندان خود کالا، خدمات و اطلاعات تحویل می دهد.

12 Business to business 13 Consumer to business

 

14 Consumer to consumer 15 Peer to peer

 

16 Business to consumer

 

 

٩

 

 • دولت به بنگاه : (B2G)18 رابطه ای تجاری میان دولت و بنگاه ها است که در آن دولت به سازمانها محصولات می فروشند، یا به آنها خدمات ارائه می دهند.

 

 • دولت به افراد : (C2G)19 دولت از طریق ارتباطات الکترونیکی به شهروندان، خدمات مختلف ارائه میکند.

 

 • دولت به دولت : (G2G)20 شامل مبادلات میان دولتها یا درون دولتها است.

 

 

 • تجارت سیار: 21 هنگامی که تجارت الکترونیکی از طریق شبکه بی سیم صورت می گیرد، تجارت سیار نامیده می شود(حسین پور،.(1382
  • مدلهای پیادهسازی تجارت الکترونیک و نیازهای فنی آن:

 

بسترهای لازم برای پیاده سازی تجارت الکترونیک عبارتند از:

 

 • یک سیستم بانکی روان و دقیق

 

 • قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی

 

 • کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات

 

 • تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی (کپی رایت)

 

 • محرمانه بودن اطلاعات شخصی

 

 • تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین المللی

 

 • همکاری دانشگاه ها،مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مختلف

 

 • پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه

 

 • تأمین، صدور و بکارگیری کارت هوشمندتأمین خطوط ارتباطی پرسرعت و مطمئن و ایجاد بستر مخابراتی به شکل بی سیم(حسین پور،.(1382

 

 

17 Employee to business 18 Business to government 19 Consumer to government 20 Government to government 21 Mobile Commerce

 

١٠

 

 

 • جایگاه تجارت الکترونیک در ایران :

 

 

ایران در زمینه تجارت الکترونیک ، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این زمینه ، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل داده ها ، ابزارها و زیر ساختهای مناسب پیاده سازی آن مطرح کرده است .

 

در ایران استفاده عمومی از اینترنت بیشتر در دانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقیقاتی است و مراکز ایجاد شده در شهرها نیز در سطح محدودی فعالیت می نمایند و کاربران بیشتر به منظور الکترونیکی وتلفن از راه دور ، از اینترنت استفاده می کنند .

 

در حال حاضر، برآورد می شود حجم تجارت الکترونیکی در ایران 2/7 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد که این مبادلات بیشتر در حوزه آموزش الکترونیکی ، بلیط الکترونیکی، پرداخت های بهای خدمات دولتی ، خرید کالا و خدمات توسط مصرف کنندگان و مبادله اسناد صورت می گیرد و بیشتر در بخش B2C رخ می دهد(دنیای اقتصاد).

 

در راستای ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی از قبیل اصناف ، مدیران شرکتهای کوچک و متوسط، مدیران دولتی، رسانه ها، حقوقدانان و مدیران و کارشناسان شرکت های تخصصی خدمات تجارت الکترونیکی که بازیگران اصلی تجارت الکترونیکی هستند، وزارت بازرگانی بسته های آموزشی هدفمند تهیه و در اختیار گروه های هدف در سراسر کشور قرار داده است. گفته می شود که حجم فروش اینترنتی جامع خودروی کشور در شهریور ماه سال 89 با کل تجارت الکترونیکی کشور در سال 86 برابر شد. شواهد امر گواه بر رشد تجارت الکترونیک در کشور است، چرا که به نظر می رسد با فعالیت های صورت گرفته ای چون کارت هوشمند سوخت و یا پرداخت حقوق کارمندان دولتی آن هم تنها با کارت های بانکی ، بخش زیادی از جامعه با فرهنگ تجارت الکترونیکی آشنا شده اند(دنیای اقتصاد).

 

برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور ، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به شمار می آید. بنابراین ، استفاده از فناوری از ارتباطات و اطلاعات در جهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور حائز اهمیت است. اگرچه طی سالها برخی از روش های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک نظیر : ماشین های

 

١١

 

خودپرداز و کارتهای بدهی، در نظام بانکی بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد ، اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک راهی طولانی در پیش است.

 

ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک مستلزم برخورداری از برخی از زیرساختهای مناسب اقتصادی و اجتماعی است . اهم این زیرساختها عبارتند از: شبکه های ارتباطی و مخابراتی مناسب ، امنیت تبادل اطلاعات ، زیرساختهای حقوقی و قانونی مناسب ، آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاه های اقتصادی برای پذیرش و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی.

 

 • کانالهای بانکداری الکترونیک:

 

 

برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک 22کانالهای متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از :

 

 

رایانه های شخصی، کمک پردازنده های شخصی، کیوسک ، شبکه های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشینهای خودپرداز.

 

مزایای بانکداری الکترونیک را میتوان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد از دید مشتریان میتوان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد.

 

از دید موسسات مالی میتوان به ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد.

 

مزایای بانکداری الکترونیک را میتوان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد از دید مشتریان میتوان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد.

 

22 Electronic banking

١٢

 

از دید موسسات مالی میتوان به ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد.

 

 

 • عوامل مانع در رشد و توسعه تجارت الکترونیک در ایران:

 

 

بنابر تحقیقی که انجام پذیرفته است، از جمله مواردی که جلوی پیشرفت تجارت الکترونیک را در ایران می گیرد، جزیره جزیره بودن سیستم های مکانیزه بخش های مختلف در یک بنگاه اقتصادی، به ویژه بخش حسابداری آن بنگاه است. مثلاً ممکن است بخش تولید سیستمی مکانیزه داشته باشد ولی در نهایت اطلاعات خود را به صورت پرینت به قسمت انبار و یا حسابداری بدهد. این بخش ها باید با صرف هزینه و وقت و احتمال اشتباه نسبت به ورود اطلاعات به سیستم خود اقدام کنند. زیرا بین نرم افزارهای بخش های مختلف هماهنگی و یکپارچگی وجود ندارد. در چنین مواردی می توان ادعا نمود که عملاً مکانیزه بودن هر بخشی به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد.

 

 

نکته مهم دیگر، در مورد کارت های اعتباری و شرایط استفاده آنها در ایران است که مرتبط با فرهنگ استفاده از آنهاست که براساس اعتماد کامل بین شرکت صادر کننده و استفاده کننده کارت پایدار است.

مثلاً اگر صاحب کارت ادعا کند که خرید بخصوصی را انجام نداده است و شخصی با سوء استفاده از شماره کارت اعتباری خرید کرده است، شرکت صادر کننده کارت ادعای مشتری را بدون هیچگونه سؤالی می پذیرد. البته شرکت صادر کننده کارت بابت خدمات خود درصدی پول از مشتری می گیرد.

 

در یکی از نوشته های روزنامه های کثیر الانتشار نیز آمده بود »تا هنگامی که چه شرکت ها و چه افراد، اگر هنگام خرید چانه نزنند احساس کنند که سرشان کلاه رفته است و…، نمی توان انتظار خیلی زیادی از پیشرفت در این بخش داشت و در نهایت تا هنگامی که وقت ارزش چندانی در فرهنگ ما نداشته باشد، دلیلی برای رفتن به سمت تجارت الکترونیکی و یا هر پدیده الکترونیکی دیگر نخواهیم داشت.«

 

در کشور ما به دلیل فقدان زمینه های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیک از قبیل اسناد و امضای الکترونیک، عدم وجود سیستم انتقال الکترونیک وجوه، نبودن شبکه اصلی تجارت الکترونیک در

 

 

 

١٣

 

 

 

کشور و سخت افزارها و نرم افزارهای مربوط به آن، عدم اطلاع کافی موسسات کوچک و بزرگ از تجارت الکترونیک و نهایتاً کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک و شبکه اینترنت، استقرار این سیستم را با مشکلات عدیده ای روبرو می کند که امید است با توجه به تصویب قریب الوقوع قانون تجارت الکترونیک و آموزشهای الکترونیک، بسترسازی مناسب برای توسعه این علم نوین تجارت، توسعه بازرگانی خارجی و برنامه چهارم توسعه که متکی به صادرات است مهیا گردد.

 

*پس بطور کلی موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران عبارتست از:

 

 

– فقر اقتصادی و فرهنگی جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم به فناوری اطلاعات

 

نبود فرهنگ مناسب رویارویی با پدیده تجارت الکترونیک و مانع تراشی های مردم عامه با ترویج شایـعات و تفکر نادرست و جایـگزین برخی پدیده های تجاری دیگری مانند بازاریابی شبکه ای که ارتباط چندانی با پدیده گسترده تجارت الکترونیک ندارد و نیز برخورد منفی تجار، واحدهای توزیع فیزیکی و مشتریان با تجارت الکترونیک، مانع مهمی بر سر رشد این پدیده بشمار می آید.

 

بطور مثال در کشور ما حتی نخبگان سیاسی نیز هنوز از چند و چون این انقلاب نوین در عرصه مبادلات بازرگانی آگاهی ندارند. اما در عین حال همه می دانستند این راه ناگزیری است که اقتصاد ایران را از سنت جدا و به مدرنیته پیوند می دهد!

 

آموزش مصرفکنندگان در زمینه فرصت ها و مزایای تجارت الکترونیکی و نحوه استفاده از اینترنت و رایانه یک شرط اساسی برای ایجاد تقاضا برای فناوریهای جدید و تجارت الکترونیکی است. آموزش نیروی انسانی با مهارت بالا در بخشهای تجارت الکترونیکی یکی از ضروریات تجارت الکترونیکی محسوب میشود.

 

 

بنابراین عدم فرهنگ سازی مناسب توسط دستگاه های زیربط در جامعه در جهت توسعه آگاهی عمومی از مباحث فناوری اطلاعات، مانع جدی در این مسیر محسوب می شود.

 

مدیران باید در زمینه های کاربردی، آموزش های لازم را برای مشتریان و مخاطبان خود تامین کنند و از طرق مختلف در اختیار کاربران قرار دهند.

 

١٤

 

در نگاه تخصصی تر، یک توصیه همیشگی برای افرادی که می خواهند تجارت الکترونیک را در سازمان خود تجربه کنند این است که برای افراد آگاه سازی ویژه ای داشته باشید. این وظیفه شماست که با شناخت مناسب از ظرفیت ها و قابلیت های سازمانی خود بتوانید ضمن مدیریت مناسب بر انتظارات، افراد را به یک مشتری بالفعل تبدیل کنید. نکات زیر می تواند در شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرد:

 

-1 به مشتریان خود سازمان ها و شرکت هایی را که طریق الکترونیکی از خدمات شما استفاده کرده اند و یا می کنند معرفی کنید و نکات و ویژگی هایی که برای آنها در استفاده از این گونه خدمات فراهم شده خاطر نشان شوید.

 

 

-2 اطلاعات کامل، دقیق و کارشناسانه پیرامون تمامی کالا هایی که از طریق الکترونیکی عرضه می کنید در اختیارمشتریان بگذارید و به آنها بفهمانید حاضر هستید توضیحات بیشتر را در قالب پست الکترونیک، جلسات تلفنی یا حتی به صورت حضوری به او بدهید. ( این کار در جلب اعتماد مشتریان بسیار موثر خواهد بود به خصوص وقتی این احساس برای مشتری ایجاد شود که پشت شیشه مانیتور خود از یک شرکت فعال و پویا بازدید کرده است ).

 

-3 آموزش مناسب برای بهره گیری از کالا ها و خدمات و فناوری های سازمان خود را برای مشتریان جدید هرگز فراموش نکنید به خصوص زمانی که کالای جدیدی را وارد بازار الکترونیکی کرده اید.

 

این آموزش ها می تواند در قالب آموزش های دوره ای از طریق واحد آموزش سایت ، از طریق پست الکترونیک و یا چند رسانه ای ها صورت پذیرد. شما می توانید همراه کالای ارسال شده برای مشتری یک لوح فشرده آموزشی تهیه کنید و به او امکان دهید که با بهره گرفتن از آن با کارکردهای کالای شما آشنا شود و در صورت لزوم به صورت مستقیم به سایت شما وصل شود.

 

-4 سعی کنید ابزارهای ارتباطی را بر اساس نیاز و امکانات مشتریان خود گزینش کنید. در واقع شما با در اختیار گذاشتن اطلاعات کاملی برای مشتری به او این فرصت را می دهید که با آرامش و آسودگی بیشتری به قیمت پیشنهادی شما فکر کنند و از شما خرید نمایند. در صورتی که در بسیاری از فروشگاه های معمولی شاید این امکان وجود نداشته باشد که برای هر مشتری توضیحات کامل و جامع در مورد هر کالا ارائه شود.

 

١٥

 

-5 از یاد نبرید که اینترنت به شما یک امکان بسیار خوب می دهد و آن هم قابلیت مقایسه شدن در سطحی گسترده است. شما با انتقال اطلاعات به مشتری و قیمت پیشنهادی در وب سایت خود او را قادر ساخته اید که خدمات شما را با دیگر شرکتها نیز مقایسه کند.

 

– عوامل جمعیتی (مانند سن متوسط بالا در بازدهی و در آمد زایی جامعه

 

بالا بودن سن در سطح عمومی جامعه، انگیزه جامع و افراد را در جایگزین کردن تجارت های نوین به جای تجارتهای سنتی می کاهد. اینگونه جوامع رغبت زیادی تغییر مدلهای بازدهی اقتصادی از خود نشان نمی دهند.

 

 

– بی ارزش بودن وقت در فرهنگ عامه ایران

 

یکی از مهمترین معضلات فرهنگی کشور، عدم توجه ارزشی به فرهنگ »وقت طلاست!« و یا »هر لحظه گنج بزرگی است« در جامعه است که در فرهنگ ما بسیار بدان اشاره شده است! تا زمانی که به »وقت« به عنوان یک مقوله بی ارزش در جامعه کنونی ایران نگاه می شود، ناگزیر پدیده هایی نیز که اندکی و یا بسیاری باعث صرفه جویی در زمان می شود، نادیده شمرده می شوند.

 

– تصمیم گیریهای ناصحیح حکومت در برخورد با پدیده های نو (مانند اینترنت و ماهواره) و نیز در روابط

 

بین الملل (مانند تحریم های اقتصادی و بانکی علیه ایران)

 

یکی از معضلات جامعه کنونی ایران، متاسفانه برخورد یکطرفه و حذف کل بستر پدیده های نوین به لحاظ در بر گرفتن احتمال استفاده از آن پدیده مغایر با شعائر دینی بوده و هست. البته تجربه نشان داده است که با گذشت زمان جامعه و حکومت، برای رفع صوری موانع رشد و توسعه منافع ملی راهی جز پذیرش آن تحت شرایطی خاص نداشته است. بنابراین وجود چنین تفکری صرف زمان زیادی را در جاسازی چنین پدیده هایی در کشور موجب شده، عملا موانع زیادی را در سر راه آنها بوجود آورده و مدت زمان بهره داری و ظهور علائم توسعه را بسیار طولانی می کند.

 

١٦

 

تحریم های اقتصادی نیز ضربه های زیادی بر سر توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک وارد آورده است که از آن جمله می تواند به محدویت و یا محرومیت استفاده از کارتهای اعتباری بین المللی نام برد.

 

– عدم رشد متناسب زیر ساختهای مالی

 

عدم توجه به بسترهای مالی و زیر ساخت های نوین حسابداری در علم اقتصاد که یکی از بازوهای تجارت الکترونیک می باشد، در امر توسعه این پدیده، موانع زیادی را سبب گردیده است.

 

 

– هزینه های بالا و نبود بسترها و تجهیزات شبکهای و ارتباطی لازم برای دسترسی سریع و آسان مردم به اینترنت

متاسفانه زیرساخت های ارتباطی و شبکه ای مانند اینترنت، موبایل و … در ایران با هزینه های ریالی و زمانی بسیار زیادی به نتیجه میرسند و پهنای باند اینترنتی و دسترسی آسان و سریع به اینترنت به عنوان یکی از مهمترین بسترهای بکار گیری تجارت الکترونیک در ایران به آسانی مهیا نیست. عدم دسترسی سریع و ارزان به اینترنت رغبت کاربران را برای شرکت در تبادلات تجاری برخط در حد بسیار زیادی می کاهد.

 

در حال حاضر شرایط برای آغاز راه مطلوب است ولی قطعا برای ادامه راه با کمبودها و مشکلات فراوانی مواجه هستیم.بنابر این باید در حوزه های زیر کمبود ها و مشکلات رفع شوند:

 

الف- آمادگی زیربنایی شبکه مخابراتی و ماهواره ای کشور.

 

 

 • – آمادگی سرعت و کیفیت شبکه های داخلی و ملی

 

 

 • – امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت

 

 

د – محتویات مرتبط و مناسب محلی

 

 

هـ- دسترسی به امکانات سخت افزاری و نرمافزاری

 

١٧

 

و – آمادگی خدمات و پشتیبانی

 

 

ز- مطابقت با استانداردهای بین المللی.

 

 

– ضعف قوانین موجود در زمینه مسائل حقوقی، گمرك و مالیات و نیز عدم وجود قوانین مدون مناسب در زمینه برخورد با جرائم الکترونیکی

 • مقبول نبودن اسناد و امضاهای الکترونیک در قوانین و مقررات جاری کشور

 

 

 • افزایش کلاهبرداری

 

به طور کلی، مسائلی چون قابل استناد بودن ادله الکترونیکی، قواعد حمایت از مصرفکننده، قواعد تبلیغ، حمایت از دادهپیامهای شخصی، حمایت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی و حمایت از اسرار و علائم تجاری به منظور حمایت از رقابتهای مشروع، به طور کامل مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی را در بر میگیرد. در زمینه حقوق کیفری نیز معرفی جرائمی چون کلاهبرداری و جعل، نقض حمایت از دادهپیامهای شخصی، نقض حقوق مصرف کننده، نقض قواعد تبلیغ، نقض حقوق مؤلف و نیز نقض اسرار و علائم تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی و تعیین مجازات آنها می تواند موثر باشد لیکن تهیه و تدوین قواعد و مقررات مربوط به زیرساختهای تشکیلاتی و قانونی و حقوقی صدور گواهی الکترونیکی، مالیه الکترونیکی شامل: بانکداری، بیمه، گمرك و پرداختهای online،

 

دریافت مالیات از فعالان تجارت الکترونیکی، آئین دادرسی و شیوه های طرح دعوی اعم از حقوقی و کیفری به روش الکترونیکی، آموزش و آگاهسازی کادر قضائی در خصوص به کارگیری شیوه های نوین رسیدگی، صلاحیت جزائی و روش های بین المللی قضائی جزائی در بستر مبادلات الکترونیکی یا اساساً در قانون مورد توجه نبوده و یا بدون عنایت به درجه اهمیت آن صرفاً اشاره مختصری به آن شده و یا بعضاً به آئیننامه واگذار گشته است.

 

با توجه به این شرایط باید زمینه ای را فراهم کرد تا حقوق مدیران سایت ها و فعالیت وب سایتها رسمیت یافته و به عنوان بنگاه های تجاری شناخته شوند همچنین لازم است تا وکلایی آشنا به مسائل تجارت مبتنی بر وب برای حمایت از حقوق مدیران سایت ها تربیت شوند.

 

١٨

 

-امنیت تبادل داده های شخصی در بستر الکترونیک

 

یکی از مواردی که تاثیر منفی زیادی در عدم رغبت مدیران و کاربران برای توسعه تجارت الکترونیک می گذارد، عدم بستر سازی مناسب در زمینه امنیت تبادلات داده های شخصی و محرمانه مانند اطلاعات پرداخت الکترونیک شامل شماره های حساب و رمز کارت و … می باشد. البته اقدامات بسیار مناسبی به عنوان مثال از سوی برخی بانکهای مجری پرداخت الکترونیک در اتصال به سایت های مربوطه با رعابت اصول امنیتی مانند SSL انجام پذیرفته است که البته محدود می باشد. معضل دیگر عدم شناخت و صدور امضای دیجیتال و بسترهای توسعه زمینه های استفاده از گواهینامه های دیجیتالی می باشد.

 

براساس طرح مصوب مجلس در آینده برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیک در کشور دفاتر خدماتی ویژه ای به همین منظور تأسیس خواهند شد. به نظر می رسد تصویب این قانون صرف نظر از کاستی ها و ابهامات موجود در آن می تواند گامی به پیش برای ایجاد تحول در نظام مبادلات بازرگانی ایران باشد. هرچند با توجه به موانع و نقایص موجود در زیرساخت های نرم افزاری کشور تصور اجرای این طرح در کوتاه مدت کمی بیش از حد خوش بینانه می نماید.

 

– نادیده گرفتن نقش بانک مرکزی در تجارت الکترونیک و و فقدان نظام بانکداری الکترونیکی نوین در سیستم بانکی کشور

به گفته مشاور رئیس کل بانک مرکزی، آئین نامه اجرایی تجارت الکترونیک تصویب شده ، ولی در این آئیننامه نقش بانک مرکزی نادیده گرفته شده است و لذا شانسی برای موفقیت نیست.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع نقد و بررسی تجارت الکترونیک در ایران

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.