مقالات رایگان

دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : بررسی تاثیر عملکرد کالا بر شهرت نام تجاری، رضایت و وفاداری

دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : بررسی تاثیر عملکرد کالا بر شهرت نام تجاری، رضایت و وفاداری

TMBAچکیده:

 

 

در دنیای امروز اهمیت نام تجاری افزایش یافته است، بخصوص اینگه بنگاه های تجاری تلاش می کنند تا از طریق درك پیام های پیچیده و ناملموس با مشتریان ارتباط برقرار کنند. از اینرو تصویر و شهرت و اعتبار نام تجاری از داراریی های مهم هر شرکتی محسوب می شود. ضمن اینکه چندین دهه است که محققین پی برده اند که شهرت خوب تمایل مردم را به خرید محصولات شرکت افزایش می دهد. امروزه بازاریابی از حالت اولیه خود که برای جلب رضایت مشتری شکل گرفته به وسیله ای که رسیدن به هدف برتر رقابتی را مدنظر دارد، تبدیل گردیده است.تلاش ها برای بدست آوردن سطوح بالای نگهداری مشتریان، بازاریابان را به سمت بررسی ارزش درك شده هدایت می کند. مفهوم ارزش درك شده با مفاهیمی مانند رضایت مشتری، وفاداری و رشد در سهم بازار ارتباط نزدیکی داردبا توجه به اینکه ارائه ارزش به مشتری باعث کسب مزایای رقابتی می شود.

 

امروزه عرضه کنندگان در بازارهای مصرفی و صنعتی با مشتریانی مواجه اند که تقاضاهای نامحدودی دارند اما کمتر تحت تاثیر ابزارهای سنتی بازاریابی قرار می گیرند. از سوی دیگر محصولات بازار از دید مشتری تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند چنانکه نام تجاری محصول مورد نظر مشتری در دسترس وی نباشد به راحتی نام تجاری دیگری را جایگزین آن می کند و این نشان دهنده کاهش وفاداری مشتری می باشد. از آنجایی که رضایت مشتریان به یکی از ستون های مهم در زمینه مدیریت کیفیت جامع تبدیل شده است و همچنین هیچ سازمانی نمی تواند بدون مشتریان راضی و وفادار دوام بیاورد، در این پژوهش سعی شده میزان تاثیر کیفیت محصولات بر شهرت نام تجاری، وفاداری و رضایت مشتریان بررسی شود.

 

واژگان کلیدی:

 

عملکرد کالا، اعتبار نام تجاری، رضایت، وفاداری

 

٢

 

مقدمه:

 

بسیاری از شرکت ها اخیرا دارای استراتژی های دفاعی پیشرفته برای نگه داشتن مشتریان از طریق خدمات و محصولات با کیفیت هم در بازارهای مصرفی و هم در بازارهای صنعتی و تجاری می باشند(.(Fornell,1992,6

 

همچنین بسیاری از شرکت های بزرگ دارای برنامه های اندازه گیری پیشرفته هستند که ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات و محصولات را اندازه گیری می کند(.(Zeithaml & Parasuraman,1990,7 رضایت مشتریان به یکی از ستونها در زمینه مدیریت کیفیت جامع تبدیل شده است. به طور موازی با پیشرفت در کیفیت، محققان و مدیران توجه بیشتری به نام های تجاری قوی کردند آنهایی که شرکتها را پیش می برند به تجدید نظر کردن درباره اهمیت نام های رسمی و تثبیت شده. انگیزه برای تاکید بیشتر روی نام های تجاری و کیفیت به این دلیل است که هر دو بر روی وفاداری مشتری تاثیر شدیدی دارند(.(Smith & Whan Park,1992,300

 

تعداد رو به افزایشی از شرکت هایی مانند آی بی ام، تویوتا و ای بی بی وجود دارند که ترکیبی از محصولات فیزیکی و خدماتی را ارائه می دهند. با وجود اینکه نام های تجاری برای شرکت های خدماتی اهمیت دارند، مطالعات منتشر شده عملی از نام های تجاری نشان می دهد که آنها تمرکز کرده بودند فقط روی محصولات مشتری و از خدمات غفلت کرده بودند. به طور مشابه اکثر پژوهش ها در مورد کیفیت خدمات روی رضایت مشتری تمرکز کرده بودند و به شهرت نام تجای توجه کمی کرده بودند(.(Cronin,1992,60

 

موضوع وفاداری چه در بازاریابی صنعتی و چه در بازاریابی محصولات مصرفی حائز اهمیت می باشد. با شناخت ویژگی های بخش های مختلف از جمله مصرف کنندگان وفادار می توان:

 

اولا نیازها و خواسته های آنان را بهتر برآورد نموده و آمیخته بازاریابی موثرتری را جهت منطبق نمودن با بازرا هدف تهیه کرد و در نتیجه به طور موفقیت آمیزتری به اهداف شرکت نایل گردید.

 

ثانیا با شناسایی عوامل قابل کنترل بازار موثر بر وفاداری مصرف کنندگان، می توان بخش هایی را که هنوز به مارك وفادار نشده اند به نام تجاری خود جذب و وفادار نمود.

 

هیچ سازمانی نمی تواند بدون مشتریان وفادار و راضی دوام بیاورد. افزون بر این به لحاظ این واقعیت که انتظارات مشتریان نیز دائما در حال افزایش است، سازمان ها ملزم هستند تا فراتر از ارضای نیازهای اولیه مصرف کنندگان رفته و کانون توجه خود را به سمت ایجاد وفاداری، ارتباط بلند مدت دو طرفه و سودآور معطوف نمایند. مشتریان راضی و وفادار مزیت های فراوانی دارند، آنها معمولا به سازمان جهت پیش بینی فروش کمک کرده و با خرید کالای اضافی، باعث افزایش حاشیه سود می شوند. به علاوه مشتریانی که با نام تجاری سازمان آشنایی دارند به احتمال زیاد آنرا به دوستان خود معرفی کرده و در چرخه بازخورد و ارزیابی محصول مدنظر قرار می گیرند(.(Selnes,1993,2

 

٣

 

در دهه اخیر توجهات زیادی نسبت به کم اهمیت شدن نام تجاری صورت گرفته است و ضروری است با ایجاد وفاداری نام تجاری دوباره مد نظر قرار گیرد. بسیاری از سازمان ها توجه روزافزون به نام تجاری و بهبود وفاداری به نام تجاری را در استراتژی خود قرار داده اند. در چنین شرایطی تمایل مجدد به نام تجاری قابل پیش بینی است، بنابراین مدیران علاقه مند هستند تا بر اقدامات بازاریابی تمرکز کرده و وفاداری و رضایت مشتریان را بهبود بخشند(.(Yim & Kannan,1999,75

 

اهداف تحقیق:

 

هدف این تحقیق عبارتست از :

 

بررسی تاثیر عملکرد محصول بر شهرت نام تجاری، رضایت و وفاداری

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین رضایت، شهرت نام تجاری و وفاداری می باشد. پیشنهاد مطرح شده این است که رضایت مشتری و شهرت نام تجاری اهمیت بیشتری نسبت به وفاداری مورد انتظار دارند. با اینکه شهرت نام تجاری و رضایت مشتری به طور جداگانه بر روی وفاداری تاثیر می گذارند راجع به تاثیر متقابل آنها اطلاعات کمی وجود دارد. تحت این شرایط شرکت باید به طور ویژه روی شهرت نام تجاری اش تمرکز کند؟ هدف این مقاله تهیه و ارائه دیدگاه نظری و پیشنهاد کاربردی در این مورد است که چگونه وفاداری ممکن است بهبود یابد از یک طرف با بهبود کیفیت داخلی و از طرف دیگر به طور سنتی با متغیرهای آمیخته بازاریابی.

 

بنابراین اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از:

 

  • بررسی تاثیر کیفیت عملکرد بر رضایت

 

  • بررسی تاثیر کیفیت عملکرد بر شهرت نام تجاری

 

  • بررسی تاثیر ابهام در ویژگی های ذاتی کارآیی بر رضایت و وفاداری

 

  • بررسی تاثیر رضایت بر شهرت نام تجاری

 

  • بررسی تاثیر شهرت نام تجاری بر وفاداری

 

 

چارچوب نظری و فرضیه ها:

 

٤

 

محصولات و خدمات، به دلایل مختلف، اغلب فقط بر پایه ارزیابی از ویژگی های خارجی کسب می شوند ( مانند نام تجاری، قیمت، بسته بندی .( .Zeithaml,1988,12)( یک دلیل پیشنهاد شده این است که در زمان خرید ویژگی های ذاتی و درونی قابل مشاهده نیستند. ممکن است دلیل دوم این باشد که ارزیابی از ویژگی های ذاتی و درونی نیازمند تلاش و زمان بیشتری نسبت به ادراك مورد انتظار باشد. و در نهایت ویژگی ذاتی ممکن است استفاده نشود به این دلیل که کیفیت مشکل ارزیابی می شود. اولین فرصت برای قضاوت کیفیت داخلی یا ذاتی خدمات، اغلب زمانی است که محصولات استفاده می شوند. در بعضی موارد، به طور مثال، در صنعت بیمه ویژگی ذاتی تنها زمانی آشکار می شود که خسارت و آسیب اتفاق بیفتد. با اینکه تجربه مصرف به مشتری فرصتی برای بررسی کردن ویژگی های داخلی محصولات و خدمات می دهد، اما به این معنی نیست که همه عناصر ارزیابی شده اند. بنابراین تجربه مصرف معمولا آشکار می کند ویژگی های مختلف محصولات یا خدمات را که در زمان خرید یا کسب کردن اظلاعات قبل از خرید برجسته و نمایان نیستند(.(Selnes,1993,20 به منظور ارزیابی عملکرد محصولات یا خدمات، مشتریان به نوعی مقیاس خوب و قابل قبول نیاز دارند. نام تجاری ممکن است انتظارات مشخصی را خلق کند(.(Oliver,1980,465 بنابراین دلایل نظری کمی باور دارند که مشتریان از انتظارات از نام تجاری برای قضاوت عملکرد پس از خرید استفاده می کنند. بنابراین بسیار احتمال دارد که مشتریان از انواع دیگری از استانداردهای عملکرد برای ارزیابی پس از خرید استفاده کنند( Westbrook& .(Reilly,1983,258 کرونین و تیلور ارزیابی مستقیم از عملکرد نسبت به مدل نظری استفاده از انتظارات پیش بینی شده معیار مناسبتری می باشد. مشتریان ممکن است از استانداردهای دیگری برای مقایسه عدم تناسب و احساس رضایت استفاده کنند(.(Cronin & Taylor,1992,59 کادوت و همکاران دو معیار متفاوت که مشتریان ممکن است به عنوان ایده آل برای مقایسه استفاده کنند را پیشنهاد داده اند. اولین مقیاس ممکن است عملکرد یک نمونه از نام تجاری ویژه از قبیل آنهایی که اغلب ترجیح داده می شوند باشد، خرید نهایی، معروفیت بیشتر یا سایر عوامل. احتمال دوم این است که معیار ممکن است عملکرد متوسطی باشد که مشتری باور دارد نمونه ای است برای گروهی از نام های تجاری مشابه در یک گروه از محصولات. تجربیات و اطلاعات از طبقه محصول یا محصولات احتمالی مربوطه، عامل تعیین کننده مهمی هستند درباره چگونگی قضاوت مشتریان از عملکرد خدمت یا محصول(.(Cadotte & et al,1987,309

 

رضایت مشتری

 

رضایت مشتری به روش های مختلفی تعریف شده است، اما با مفهوم سازی مقبولیت گسترده ای دست یافته است،(.(Cronin & taylor,1992,62 فورنل پیشنهاد می دهد که رضایت می تواند مستقیما به عنوان احساس کلی ارزیابی شود. به علاوه او پیشنهاد می دهد که مشتریان راجع به اینکه چگونه یک محصول یا خدمت با نمونه ایده آل مقایه شوند، یک نظر دارند. بنابراین افراد ممکن است از خدمت یا محصول اصلی راضی باشند و در زمان مشابه عملکرد را در مقایسه با چیزی که باید یا می تواند باشد، معمولی ارزیابی می کنند(.(Fornell,1992,18

 

وفاداری

 

٥

 

وفاداری مشتری بیان می کند رفتار مورد انتظار در ارتباط با محصولات و خدمات را. و شامل احتمال کلی خرید آینده یا تجدید پیمان و قرارداد خدمت و یا برعکس احتمالی که مشتریان نام تجاری دیگر یا ارائه دهنده خدمت دیگری را انتخاب کنند، می باشد(.(Aaker,1991 مشتریان ممکن است وفادار باشند به علت موانع مربوط به عوامل روانشناسی یا اقتصادی یا فنی که برای مشتریان بسیار پر هزینه و سخت است که عرضه کننده را عوض کنند. همچنین ممکن است مشتریان وفادار باشند به این علت که آنها از عرضه کننده یا نام تجاری محصول راضی هستند و بنابراین می خواهند روابطشان را ادامه دهند. بزرگترین مانع نشان می دهد ماندگاری محدود شده را، شرکت ها گرایش دارند به دیدگاه رضایت به عنوان تنها استراتژی مناسب در اجرای طولانی مدت(.(Fornell,1992,20

 

عنصر مهم دیگر وفاداری حمایت مورد انتظار از محصولات در اولین تجربه است که تبلیغات شفاهی مثبت می باشد. یکی از منابع قدرتمند در ترغیب و تشویق، تبلیغات شفاهی افراد است(.(Arndt,1967,292 وقتی که مشتریان شرکت محصولات را به دیگران پیشنهاد می دهند، درجه بالایی از وفاداری انعکاس می یابد.

 

وفاداری یک مفهوم بسیار مهم در بازاریابی می باشد به دلیل:

 

  • تمامی موسسات برای بدست آوردن سود حداکثر به فروش توجه دارند، یک باور عمومی وجود دارد که مشتریان وفادار هزینه های بازاریابی را کاهش می دهند(.(Urcles & Laurent,1997
  • تبلیغات شفاهی مثبت باعث ایجاد وفاداری می شود و مکانیزمی است که سبب کاهش هزینه های بازاریابی می شود(.(Jones and Sasser,1995; Aaker,1991; Arnold,1992
  • مشتریان وفادار اغلب به قیمت حساسیت کمتری دارند(.(Reichheld,1996

 

  • نرخ وفاداری افزایش سهم بازار را ایجاد می کند و سهم بازار در واقع نشان دهنده افزایش نرخ بازگشت سرمایه می باشد(.(Buzzell & et al,1987

 

عملکرد و رضایت

 

ارتباط مستقیم مورد انتظاری بین کیفیت عملکرد و رضایت مشتری هم راستا با نظریه انتظارات عقلایی وجود دارد((Yi,1990,70، و مدارك خوبی در مطالعات مختلف از جمله فورنل و کرونین و تیلور وجود دارد. یافته های فورنل در برآورد اطلاعات از مشتریان سوئدی، همبستگی بین کیفیت ادراك شده و رضایت در محدوده بین 0.43 ( شرکت های گاز) تا ) 0.79 بیمه دارایی ) را نشان می دهد(.(Fornell,1993,21 کرونین و تیلور یافتند مسیرهای اتفاقی مستقیمی بین کیفیت خدمت کلی و رضایت وجود دارد در مطالعه چهار صنعت ( بانک، پست کنترل، خشک شویی و فست فودها .(Cronin & Taylor,1992,61)( نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت عملکرد بر رضایت تاثیر قابل توجهی دارد.

 

این نتایج ارتباط زیر را پیشنهاد می دهد:

 

٦

 

:H1 بین کیفیت عملکرد و رضایت رابطه مستقیم وجود دارد.

 

عملکرد و شهرت نام تجاری

 

شهرت نام تجاری قبلا به عنوان ادراك از کیفیت همراه با نام تجاری تعریف شده بود. تحقیقات نگرشی یافته اند که نگرش ها ازارزش پیش بینی شده افزایش می یابد زمانی که در حافظه بیشتر قابل دسترس باشند( Fazio & .(Zanna,1989,400 تجربیات مستقیم دارای تاثیر قوی برشهرت نام تجاری هستند زیرا نگرش ها بیشتر قابل دستیابی هستند. قابلیت دستیابی یک نقش از فراوانی اثر متقابل یا استفاده از محصول یا خدمت است. بنابراین مصرف ممکن است نگرش ها را قابل دسترس تر کند و بنابراین شهرت نام تجاری را برای رفتار بعدی موثرتر کند(.(Selnes,1993,22

 

نگرش به طور کلی تعریف شده به عنوان ارزیابی کلی از موضوع بر پایه مجموعی از انتظارات و باورها در مجموعه نگرش ها. همانطور که عملکرد با تجربه به افراد اطلاعات بیشتری راجع به مجموعه نگرش ها می دهد، موثر نیز باید باشد. به علاوه ممکن است تجربه مصرف آشکار کند نگرش های جدیدی را که قبلا مهم یا نمایان و برجسته نبودند(.(Fishbein & Ajzen,1975 الیور پیشنهاد داده که نگرش به محصول یک نقش از نگرش اولیه در زمان خرید و رضایت و معامله می باشد. بنابراین تعیین شهرت نام تجاری در زمان خرید و نگرش ها در مرحله بعدی یعنی فرآیند پس از خرید اهمیت دارد. بنابراین انتظار می رود کیفیت عملکرد علاوه بر تاثیر روی رضایت، بر روی ارزیابی کلی و سراسری از نام تجاری نیز تاثیر داشته باشد(.(Smith & Whan Park,1992,304 ادراك از کیفیت همراه با نام تجاری هم تقویت می شود هنگامی که مشتری عملکرد کیفیت بالا را تجربه می کند و هم تضعیف می شود هنگامی که مشتری کیفیت ضعیف را تجربه می کند. محصولات یا خدمات دریافت شده در درجه دوم تاثیر معکوسی بر کیفیت سراسری ادراك شده از نام تجاری خواهد داشت(.(Selnes,1993,22 نتایج نشان می دهد که کیفیت عملکرد مقداری تحت تاثیر شهرت نام تجاری است، بنابراین:

 

:H2 بین کیفیت عملکرد و شهرت نام تجاری رابطه مستقیم وجود دارد.

 

رضایت شهرت نام تجاری و وفاداری

 

قبلا بحث شده بود که رضایت و شهرت نام تجاری با هم در ارتباطند اما دو سازه متفاوت هستند. پیش بینی می شود که هر دو در رفتار آتی و یا وفاداری مشتری تاثیر گذارند(.(Oliver,1980,465 ارتباط بین رضایت و وفاداری در مطالعات مختلف مشاهده شده است. فورنل 27 کسب و کار مختلف را بررسی کرد و هبستگی قوی بین رضایت و وفاداری در محدوده ) 0.17 فروشگاه های بزرگ) تا ) 0.66 برنامه تلویزیونی ) مشاهده کرد(.(Fornell,1992,19

 

کرونین و تیلور 4 کسب و کار را بررسی کردند و همبستگی قوی بین رضایت و وفاداری در محدوده ) 0.36 فست فودها ) تا ) 0.837 خشک شویی ) یافتند(.(Cronin & Taylor,1992,67 بنابراین انتظار می رود ارتباط بین وفاداری و رضایت به ویژگی های محصولات یا خدمات اصلی وابسته باشد. مطالعات گزارش شده در بالا کنترلی روی شهرت نام تجاری ندارند، بنابراین تاثیر مشاهده شده بین رضایت و وفاداری ممکن است به دلیل متغیر

 

٧
سومی باشد ( شهرت نام تجاری ). ابهام در کیفیت ذاتی محصولات و خدمات به نظر می رسد به عنوان عامل تعدیل کننده در تاثیر بین رضایت و وفاداری باشد(.(Olson & Jacoby,1972,167 وقتی مشتریان به اطلاعات محصول به طور واضح دسترسی دارند، راجع به شواهد فیزیکی قضاوت می کنند. فقط زمانی که شواهد مبهم هستند نام تجاری یک اثر نمایشی روی ادراك از کیفیت پیدا می کند(.(Hoch & Ha,1986,225 بنابراین ابهام در مورد کیفیت محصول اصلی ممکن است بر اهمیت ساخت شهرت نام تجاری قوی تاثیر گذارد. بنابراین مشتریان می توانند فرصتی داشته باشند برای ارزیابی کیفیت محصولات یا خدمت دریافت شده و انتظار می رود رضایت بر وفاداریشان تایر داشته باشد. مشتریانی که دارای اطلاعات بهتر از ویژگی های ذاتی هستند بهتر می توانند در مورد کیفیت محصولات و خدمات قضاوت کنند. یک مشترك تلفن، به طور مثال، به راحتی مشاهده می کند وقتی خدمات آنطور که باید باشد نیست. این شرایط برای مشتریان به دلایل مختلف ایجاد شده ورضایت با عملکرد محصول کاهش خواهد یافت و تاثیر می گذارد بر وفاداریشان زیرا مشتری نمی تواند ارزش خدمت یا محصول اصلی را درك کند. در این شرایط انتظار می رود شهرت نام تجاری به عنوان نمایشگر کیفیت محصول اصلی عمل کند و بنابراین انتظار می رود وفاداری به سمت شهرت نام تجاری پیش برود(.(Selnes,1993,23 یافته ها حاکی از آن است که تاثیر مورد انتظار رضایت بر وفاداری هنگامی که تاثیر شهرت نام تجاری کنترل شده است، مشخص می باشد .

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی تاثیر عملکرد کالا بر شهرت نام تجاری، رضایت و وفاداری

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.