مقالات رایگان

دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : بررسی علل نا کارآمدی دانشگاه صنعت نفت در الگوی نوآوری صنعت تحقیقات دانشگاه

دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : بررسی علل نا کارآمدی دانشگاه صنعت نفت در الگوی نوآوری صنعت تحقیقات دانشگاه

TMBAمقدمه

 

با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی در صنایع مادر به خصوص نفت در سرتاسر جهان این انتظار وجود دارد که مدیران ارشد نفت تصمیمات جدی در نگرش به ساخت و جذب نیروی انسانی داشته باشند.در حالیکه به نظر میرسد پتانسیل قوی در کشور وجود دارد ولی هنوز صنعت نفت دارای فقر قدرت ایجاد تکنولوژی است . تامین منابع انسانی کارامددر صنعت نفت نیازمند پروسه ی پیچیده ای است به طوریکه هزینه ی گزافی صرف میشود تا فقط یک نیرو به این مجموعه اضافه شود.سازندگان تکنولوژی در صنعت و پژوهشکده ها توانسته اند کارهای مفید بسیاری را در زمینه های متفاوت انجام دهند بنابراین انتظار میرود تا به این ارگانها توجه بیشتری شود.در عین حال به هیچ عنوان تحقیقات و نگرش پژوهش محور در دانشگاه های نفتی کشور جدی گرفته نمیشود.در حالیکه دانشگاه یک رکن اساسی ایجاد نوآوری در هر کشوری به خصوص ایران است.این مقاله سعی بر آن داردتا به بررسی دلایل ناکارآمدی دانشگاه نفت به عنوان یک سازمان مهم دانش محور زیر نظر وزارت نفت در الگوی نوآوری صنعت تحقیقات دانشگاه بپردازد.

 

نوآوری و الزامات آن در صنعت نفت

 

با توجه به سرعت تغییرات وپیچیدگی محیط سازمان ها شرکت های فعال صنعت نفت نیز باید همواره در جهت نوآوری گام بردارند وافراد را تشویق به نوآوری نمایند, چون در غیر این صورت باید با دست خود نام خود را از صحنه روزگار محو کنند

 

نوآوری، عبارت است از تغییری معنی دار که برای بهبود خدمات و فرایند های سازمانی و ایجاد ارزشهای جدید برای ذینفعان سازمانها صورت میگیرد و برای دست یابی به ابعاد جدید عملکرد بر رهبری سازمان تمرکز دارد.((1

 

نکته مهم این که همه سازمان ها بایستی منابع انسانی خود را جهت خلاقیت و نوآوری تشویق نمایند ,اما این امر در

 

 

١

 

صنایع نفتی ضرورتی مضاعف دارد, چرا که منابع انسانی شاغل در صنعت نفت, اعم از مدیران, کارشناسان وتکنیسین ها, به لحاظ پیچیدگی وگستردگی عظیم این صنعت, عموما از ویژگی ها وتجارب منحصربه فردی برخوردار هستند. به عنوان مثال, بسیار از تحلیلگران معتقدند که حذف یا خروج نیرو های متخصص مورد نیاز برای مدیریت تجهیزات اختصاصی صنعت نفت وپروژه های بسیار بزرگ این صنعت یکی از ضایعات وخسارات این صنعت بوده و باعث ایجاد هزینه های زیادی خواهد شد, علاوه بر این, جبران آن مستلزم صرف وقت بسیار است.

 

در واقع با توجه به همین دلائل بوده که در چهار سال اخیر, دستمزد کارکنان متخصص در برخی از صنایع نفتی جهان 50 تا 100 در صد افزایش داشته است.((5

 

اقتصاد دانشی

 

 

در بررسی نظریه های نوآوری و توسعه فنّاوری، انواع الگوها از جمله الگوى خطی نوآورى یعنی الگوى کارآفرینی (Entrepreneurship)از سوى»شومپیتر« در اواسط قرن نوزدهم مطرح شده است.

 

جوزف شومپیتر در معرفی انواع نوآوری, پنج مورد را تعریف میکند:

 

  • معرفی یک محصول جدید و یا تغییر کیفی در محصول موجود

 

  • معرفی یک فرآیند جدید در یک صنعت

 

  • نفوذ در بازارهای جدید

 

  • توسعه منابع جدید عرضه مواد خام و یا سایر ورودی ها

 

  • ایجاد تغییرات در سازمان

 

 

الگوى دوم، الگوى ادغام عمودى (vertical Integration) و الگوى سوم، تعاون فنّاورانه (Technological Cooperation)هستند .با توجه به انتقاداتی که بر الگوهاى خطی نوآورى وارد شده است لذا الگوهایی غیرخطی در قالب الگوى تنوع نهادى (Institutional Variety) مطرح میشود.الگوى تنوع نهادى، جدیدترین صورت سازمانی تولید دانش است. این الگو، نقش و تعامل سه نهاد دانشگاه، بنگاه و دولت را در توسعه دانش و نوآورى مورد توجه قرار میدهد.((3 الگوی تنوع نهادی مشارکت مجموعه نهادهای دانشگاه، صنعت، مراکز

 

 

٢

 

تحقیقاتی، آزمایشگاه های عمومی و دولتی در تولید دانش و نرم افزار، الگوی تنوع نهادی سیستم فناوری گفته می شود((8 که در صنایع دیگر نیز کاربرد دارد.

 

اقتصاد کنونی کشورها اقتصاد دانش محور نامیده شده است که مبتنی بر نوآوری است. اقتصاد دانایی یا دانش محور ، اقتصادی است که دانش بعنوان مهمترین منبع و یادگیری مهمترین فرآیند آن است .هرچه بنگاه ها بزرگتر می شوند و ارتباطات آنها با صنایع تکنولوژی محور فزونی پیدا می کند ، تمایل بیشتری از خود به برقراری خط مشی های مدیریت دانایی نشان می دهند.((7 این اقتصاد باعث الزام تغییر استراتژی راهبردی هر کشور برای تولید نوآوری می شود.به طور عام طراحی نظام نوآوری با چهار مدل مدیریتی کاربردی امکان پذیر است. در این مدلها میتوان وظایف عناصر بدنه اصلی نظام ملی نوآوری را بیشتر مورد بررسی قرار داد و با برنامه ریزیهای مشخص، ارتباطات متقابل بین عناصر نظام ملی نوآوری را بوجود آورد و از این طریق اثرات بسیاری بر رقابت پذیری ملی در موضوع علوم و فناوری برقرار نمود، این چهار مدل مدیریتی کاربردی عبارتند از(:(4

 

 

(1 مدل دولت – صنعت – تحقیقات

 

(2مدل مالی – صنعت – تحقیقات

 

(3مدل صنعت – تحقیقات – دانشگاه

 

(4مدل صنعت – تحقیقات – پارك علمی و فناوری

 

 

انتخاب هر الگو باید بر اساس شرایط هر کشور و نیازها و منابع موجود باشددر ایران که یک کشور در حال توسعه است مدل سوم در رشته های دیگر کاربرد داشته و میتواند در صنعت نفت نیز مفید واقع شود.به طور کل الگوی صنعت تحقیقات دانشگاه میتواند به عنوان الگوی مناسب راهبردی پیشنهاد شود.

 

هم اکنون تولید تکنولوژی در صنعت نفت توسط شرکتهای نفتی است که مسئله های موجود نفت را لمس میکنند که حائز اهمیت زیادی بوده و دارای رشد و نمو قابل قبولی است به طوریکه در بعضی زمینه ها بومی سازی محصولات داشته ایم.در زمینه تحقیقات که وابسته به پژوهشکده های نفتی است این رشد کاسته شده وآن میزان لازم هنوز بدست نیامده است.اما در این مثلث دانشگاه نقش خود را به هیچ عنوان ایفا نمی کند.

 

 

 

بررسی علل ناکارآمدی دانشگاه صنعت نفت

 

ضعف مدیران و رییسان دانشگاه باعث شده است که در پستهای اجرایی ضعف چندین ساله ای مشاهد شود به طوریکه همواره کارهای اجرایی با بی نظمی همراه باشند که اثر منفی در ایجاد الگوی مدنظر دارد.به نظر میرسد زمان گردش مدیران و دستگاه های اجرایی فرارسیده باشد.

 

کشور ایران با داشتن منابع طبیعی نفت و گاز بسیار و داشتن یک اقتصاد نفت محور باید طرح های پژوهشی بسیاری را در صنعت نفت تهیه و تامین مالی کند.اکنون پروژ های مفیدی در وزارت نفت تعریف و اجرا میشوند به خصوص در شرکتهای تابعه ولی در اینجا از پتانسیل دانشگاه استفاده نشده است.ستاد ارتباط دانشگاه با صنعت بسیار ضعیف عمل کرده و تنها کار مفید در کمک به گذراندن واحد کار آموزی است که این واحدها نیز به نظر اکثر دانشجویان بی کیفیت و کمیت برگزار میشود.به علل متفاوتی از جمله کوتاهی دوره و نبود استاد راهنمای دانشگاه در محل کار آموزی و جایابی برای کارآموزی این تنها پل ارتباطی بین دانشگاه وصنعت نیز چندان مستحکم به نظر نمیرسد(.(2در حالیکه صنعت نفت مطمئنا یک صنعت تجربه محور بوده این واحد ها از هر نظر بسیار مهم هستند.

 

وجود رقابت ناسالم در دانشگاه به دلیل شرایط استخدامی خاص باعث شده است تا روحیه دانشجویی آسیب ببیند.به این دلیل کارهای تیمی و گروهی دچار مشکل هستند.در حقیقیت دانشگاه به عنوان یک بنگاه عرضه کننده کار عمل میکند در حالیکه وظیفه اصلی آن عرضه دانش و پژوهش است.

 

کمبود علاقه در دانشجویان به خود مفاد درسی یکی از مهمترین جنبه هایی است که در دانشجویان نفت رویت میشود.یکی از علل این است که اکثر افرادی که به این رشته می آیند به دلیل علاقه این کار را نمیکنند و به علت مزایای استخدامی این انتخاب را میکنند.در حالیکه در رشته های دیگر دانشگاهی افراد بیشتر به این فاکتور که طبق نظر مشاوران مهمترین فاکتور در انتخاب رشته است اهمیت میدهند.به همین دلیل انگیزه ی کمتری به تحقیق دارند و ترجیح میدهند برای معدل وقت بگذارند.از این رو باید اساتید مربوطه سعی در جبران این نقصان کنند.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی علل ناکارآمدی دانشگاه صنعت نفت در الگوی نوآوری صنعت تحقیقات دانشگاه

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.