عمران

دانلود سمینار کارشناسی ارشد:ارزیابی احتمالاتی روش‌های موجود برای طراحی تیرهای FRP-RC

متن کامل سمینار مقطع کارشناسی ارشد رشته : عمران

گرایش :سازه

عنوان : ارزیابی احتمالاتی روش‌های موجود برای طراحی تیرهای FRP-RC

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده عمران

سمینار دوره‌ی کارشناسی ارشد

مهندسی عمران ـ گرایش سازه

ارزیابی احتمالاتی روش‌های موجود برای طراحی تیرهای FRP-RC

استاد راهنما :

دکتر کورش نصراله‌زاده نشلی

مهر 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از مشکلات موجود در بتن‌ِ مسلح‌ِ مرسوم زوال و خوردگی فولاد به کار رفته در آنها می‌باشد. به همین علت، پلیمر مسلح شده با الیاف FRP به دلیل داشتن ویژگی مقاومت خوردگی بالا، به عنوان جایگزینی مناسب برای فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن، به طور گسترده‌ای مورد استقبال صنعت ساخت قرار گرفته است. لازم به ذکر است که استفاده از میلگردهای FRP به عنوان مسلح‌کننده در مکان‌های دارای پتانسیل بالای خوردگی، تاثیر بسزایی را در افزایش عمر بهره‌وری، کاهش هزینه‌های نگهداری و حل مشکلات زیست محیطی داشته است. در این مطالعه ارزیابی قابلیت اعتماد اعضای بتنی مسلح شده با FRP یعنی FRP-RC در شکست خمشی بررسی می‌شود و فرض شده است که شکست برشی و یا زوال چسبندگی میلگرد و بتن کنترل‌کننده‌ی شکست عضو نیست. در هر نمونه‌ی مورد بررسی احتمال شکست و اندیس قابلیت اعتماد برای مقاطع FRP-RC بدست آمده و تعداد زیادی از متغیر‌های موثر در طراحی خمشی با بهره گرفتن از روش مونت کارلو ارزیابی شده‌اند. در پایان تاثیر پارامترهای مختلف بر روی اندیس قابلیت اعتماد مطالعه شده و پیشنهاداتی برای بازنگری در آیین‌نامه‌ی ACI440 ارائه شده است.

 

کلیدواژه: FRP، بتن مسلح با FRP، خمش، قابلیت اعتماد، مونت کارلو

 

 

فهرست مطالب

 

فصل 1-مقدمه. 2

1-1-……………………………………………………………………………………………………………………………………………. پیشگفتار 2

1-2-…………………………………………………………………………………………………………………………………….. اهداف تحقیق.. 4

1-3-………………………………………………………………………………………………………………………… حوزه ی مورد بررسی.. 4

فصل 2-مروری بر FRP-RC.. 7

2-1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. مقدمه. 7

2-2-……………………………………………………………………………………………………………………………….. تاریخچه ی FRP.. 7

2-3-……………………………………………………………………………………………………………………… خواص مواد کامپوزیتی.. 10

2-4-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. کاربرد. 11

2-5-……………………………………………………………………………………….. انواع روش‌های مسلح کردن بتن با FRP.. 12

2-6- میلگردهای FRP.. 15

2-7-………………………………………………………………………………………………………. خواص مکانیکی و فیزیکی FRP.. 16

2-8-………………………………………………………………………………………. مروری بر تحقیقات و آزمایشات انجام شده 19

2-8-1-   مطالعات تحلیلی.. 19

2-8-2-   مطالعات آزمایشگاهی.. 23

2-9-…………………………………………………………………………………………………………….. پروژه‌های انجام شده با FRP.. 25

2-10- مروری بر روابط خمشی تیرهای FRP-RC بر اساس ACI440.1R.. 31

2-11- جمع‌بندی.. 34

فصل 3-مروری بر قابلیت اعتماد سازه‌ها 37

3-1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. مقدمه. 37

3-1-1-   کاربرد. 39

3-1-2-   تـاریخچه‌ی قابلیت اعتماد. 41

3-1-3-   عدم قطعیت در مراحل مختلف عمر سازه 45

3-1-4-   اطلاعاتی مفید در اعتمادپذیری.. 46

3-2-…………………………………………………………………………………………………………………………. اندیس قابلیت اعتماد. 51

3-3-……………………………………………………………………………………………………………………………….. روش مونت کارلو. 52

3-3-1-   تاریخچه‌ مونت کارلو. 52

3-3-2-   مبانی روش مونت کارلو. 53

3-3-3-   تولید اعداد تصادفی با توزیع احتمال یکنواخت… 55

3-3-4-   تولید اعداد تصادفی با توزیع احتمال دلخواه 56

3-3-5-   دقتِ تخمینِ احتمال.. 56

3-4-………………………………………………………………………………………………………………………………………….. جمع‌بندی.. 57

فصل 4-بررسی قابلیت اعتماد تیرهای FRP-RC در خمش…. 60

4-1-……………………………………………………………………….. ارزیابی قابلیت اعتماد با بهره گرفتن از روش مونت کارلو. 60

4-1-1-   تابع حالت حدی.. 62

4-1-2-   بدست آوردن مقاومت قطعی تیرها 64

4-1-3-   مدل قطعی برای بدست آوردن مقاومت خمشی.. 64

4-1-4-   داده های آماری لنگر محاسبه شده 65

4-1-5-   نتایج آماری مد شکست… 69

فصل 5-جمع بندی و پییشنهاد. 73

5-1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… نتایج.. 73

5-2-……………………………………………………………………………………………………………………………………….. پییشنهادات… 74

 

فهرست علایم و نشانه‌ها

عنوان                                                                                                               علامت اختصاری

 

سطح مقطع FRP

عرض مقطع

ارتفاع تار خنثی

درجه سانتیگراد

ضریب کاهش مقاومت محیطی

مدول الاستیسیته‌ی FRP

مقاومت کششی تضمین‌شده FRP

مقاومت کششی FRP

تنش موجود در FRP

مقاومت فشاری بتن

ارتفاع مقطع

ظرفیت خمشی اسمی

لنگر موجود

احتمال خرابی

ضریب کاهش بار

نسبت FRP مسلح کننده

نسبت FRP بالانس

اندیس قابلیت اعتماد

ضریب ارتفاع بلوک تنش معادل

کرنش نهایی بتن

کرنش نهایی FRP

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1: ساختمان FRP [5] 10

شکل 2: میلگردهای CFRP- 12

شکل 3: شبکه‌های FRP [4] 12

شکل 4: لایه‌های FRP [4] 13

شکل 5 : صفحات FRP [4] 13

شکل 6: نوارهای FRP [4] 13

شکل 7: تقویت دال برای افزایش ظرفیت لنگر مثبت در وسط دهانه‌ با بهره گرفتن از لایه‌های FRP [2] 13

شکل 8: تقویت دال طره برای افزایش ظرفیت لنگر منفی در تکیه‌گاه‌ با بهره گرفتن از لایه‌های FRP- 14

شکل 9: تقویت برشی و خمشی تیر عمیق با بهره گرفتن از لایه‌های FRP- 14

شکل 10: شکل شماتیک میلگرد FRP جایگذاری شده در بتن با تکنیک NSM- 14

شکل 11: تقویت دیوار بنایی با بهره گرفتن از میلگرد FRP- 15

شکل 12: اشکال مختلف میلگردهای دایره‌ای از جنس FRP [14] 15

شکل 13: میلگردهای FRP فرم‌دهی شده با روش های گوناگون [14]. 16

شکل 14: نمودار تنش – کرنش مسلح‌کننده‌های بتن- 18

شکل 15:استفاده از GFRP در عرشه‌ی پل کرایچایلد، کالگری-آلبرتا-کانادا 26

شکل 16: استفاده از میلگرد GFRP در کارخانه‌ی شراب سازی، بریتیش کلمبیا-کانادا 26

شکل 17: عرشه‌ی پل خیابان پیرز، لیما- اوهایو 26

شکل 18: استفاده از میلگرد GFRP در بازسازی پل خیابان سالم، دایتون-اوهایو 26

شکل 19: سازه‌ی دریایی شناور، ژاپن- 27

شکل 20: پل پانتون، ژاپن- 27

شکل 21: قطار مغناطیسی سریع السیر، ژاپن[4] 27

شکل 22: استفاده از CFRP در پل استرس ریبون، ژاپن- 27

شکل 23: استفاده از FRP به عنوان مهارزیرزمینی در کنار اتوبان میشین، ژاپن- 28

شکل 24: استفاده از FRP در پل عابر پیاده در اروپا که از پروژه‌های EUROCRETE می‌باشد[4]. 28

شکل 25: پل خیابان شماره 53، بتندورف – ایالت ایووا 28

شکل 26: پل رودخانه‌ی سیریتا دلا کروز، پاتر کانتی-ایالت تگزاس– 29

شکل 27: کاربرد GFRP در عرشه‌ی پل ماریستون _ ایالت ورمانت- 29

شکل 28: پل رودخانه یترات در بزرگراه آیسان، بریتیش کلمبیا 29

شکل 29: پل ایتن، کوکشیر-کبک– 29

شکل 30 : کاربرد GFRP در عرشه‌ی پل واتن، کبک– 30

شکل 31: بیمارستان عمومی لینکلن- 30

شکل 32: بیمارستان یورک، تروما 30

شکل 33: کاربرد GFRP در ساخت تونل مترو-بانکوک[14] 31

شکل 34: ساخت سافت آی با FRP-تایلند[4] 31

شکل 35: آیین نامه‌ی حمورابی- 43

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1: مضرات و فواید FRP[1] 16

جدول 2 : چگالی میلگردهای مسلح‌کننده‌ی بتن (g/cm3)[1] 17

جدول 3 : ضریب انبساط گرمایی میلگردهای مسلح‌کننده‌ی بتن[1] 17

جدول 4 : مشخصات کششی FRP و فولاد. 18

جدول 5: ضریب کاهش مقاومت محیطی برای انواع میلگردهای FRP[1] 32

جدول 6: اندیس قابلیت اعتماد به ازای احتمال شکست… 52

جدول 7: جزئیات تیرهای طراحی شده 61

جدول 8: پارامترهای آماری متغیرهای پایه. 63

جدول 9: داده های آماری بارها 64

جدول 10: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن 30 مگاپاسکال) 66

جدول 11: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن 50 مگاپاسکال) 67

جدول 12: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن 70 مگاپاسکال) 68

جدول 13:احتمال شکست واندیس قابلیت اعتماد. 69

 

فصل اول:

 

 

مقدمه

 

فصل 1-  مقدمه

1-1-  پیشگفتار

از دهه گذشته تا به امروز پلیمر مسلح شده به الیاف[1] FRP به عنوان جایگزینی مناسب برای فولادِ مسلح‌کننده‌ی بتن در صنعت ساخت پذیرفته شده است. در اوایل 1990 میلادی زوال سازه‌های زیر بناییِ آمریکا به خصوص پل‌ها به علت خوردگی[2] فولاد به کار رفته در آن‌ ها مهندسان سازه را ملزم به پیدا کردن ماده مسلح‌کننده‌ی دیگری در بتن کرد. استفاده از میلگرد FRP به عنوان جایگزین برای فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن راه‌حلی قابل قبول برای حل این مشکل بود، زیرا به علت دارا بودن ویژگی‌های بارزی مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی و خستگی[3]، میرایی مناسب[4] در بارهای دینامیکی، نسبت مقاومت به وزن بسیار عالی و خنثی بودن مغناطیسی[5] برای مصارف سازه‌ای بسیار مناسب بوده و هست[1].

امروزه مزیّت‌های بتن مسلح‌شده با FRP[6] (FRP-RC)، بر کسی پوشیده نیست. سازه‌های عمرانی از جنس بتن مسلح‌شده با فولاد[7]، دارای حساسیتی بالا به عوامل طبیعی می‌باشند که این عوامل باعث شروع یک فرایند الکتروشیمیایی در فولاد شده و نتیجه‌ی آن خوردگی فولاد است. برای حفظ عمر مفید این سازه‌ها نگهداری و تعمیرات زیادی لازم است. به عنوان مثال از مهمترین دلایل خرابی عرشه‌ی پل‌ها می‌توان به در معرض مستقیم بودن با محیط، ضد یخ‌های شیمیایی و افزایش حجم ترافیکی اشاره کرد. استفاده از میلگرد FRP به عنوان مسلح‌کننده‌ی عرشه‌ی پل‌ها و شاهتیر‌ها پتانسیل بالایی را برای افزایش عمر سازه، صرفه‌جویی اقتصادی و پاکی محیط‌زیست به ارمغان آورده است[2].

همانطور که از نام FRP پیداست از الیاف مسلح‌کننده[8]‌، رزین[9] و مواد افزودنی[10] ساخته شده‌ است. الیاف مسلح‌کننده دارای مقاومت و سختی بسیار بالا و عضو اصلی در تحمل بار می‌باشد. رزین مقاومت فشاری خوبی را از خود نشان می‌دهد و وظیفه‌ اصلی آن ایجاد زمینه‌ای[11] به منظور یکپارچه‌سازی الیاف‌ها می‌باشد. افزودنی‌ها به ارتقای خواص مکانیکی و فیزیکی FRP برای کارایی بهتر کمک می‌کنند[4]. انواع بسیار متداول الیاف مورد استفاده در صنعت ساختمان شیشه[12] G، کربن[13] C و
آرامید[14] A می‌باشد. GFRP [15] دارای کمترین مقاومت، سختی و CFRP [16] دارای بالاترین پایداری، سختی، و مقاومت می‌باشد. AFRP[17] دارای پایداری و مقاومت بهتری نسبت به GFRP می‌باشد، ولی به علت قیمت بالا در صنعت ساختمان بسیار کم استفاده می‌شود.

بتن مسلح‌شده با FRP در اشکال متنوعی برای کارایی‌های مختلف وجود دارد. برای ساخت سازه‌های جدید می‌توان از FRP در حالت‌های مختلفی مانند میلگرد[18]، شبکه[19] و تاندون‌های پیش‌تنیده[20] استفاده کرد.

تمرکز این تحقیق بر روی استفاده از میلگرد‌های FRP به عنوان عضو مسلح‌کننده‌ در بتن می‌باشد. در این مطالعه از اطلاعات کارخانه‌های سازنده FRP برای ارزیابی احتمالاتی[21] سازه‌های FRP-RC استفاده و در انتهای آن پیشنهاداتی برای بهبود ضرایب اطمینان موجود در آیین‌نامه‌ی ACI440 ارائه شده است.

تاکنون بیشتر تحقیقات انجام شده با موضوعیت استفاده از میلگردهای FRP به عنوان مسلح‌کننده‌ی بتن، با روش‌های قطعی که عدم قطعیتِ ذاتیِ همراه با طراحی را نادیده می‌گیرند، صورت گرفته است. به دلیل وجود چنین نقصی تکنیک‌های براساس قابلیت اعتماد سازه‌ها که مناسب برای لحاظ عدم قطعیت در طراحی می‌باشند در این تحقیق انتخاب شده‌اند.

پیشرفت شاخه قابلیت اعتماد در چهار دهه گذشته بستری منطقی را برای آیین‌نامه‌های طراحی آماده کرده است، زیرا که هدف اصلی در آنالیز قابلیت اعتماد تعیین کردن سطح ایمنی سازه‌ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت همراه با پارامترهای متناظرِ مقاومت و بارها می‌باشد. این تحقیق بر روی آنالیز قابلیت اعتماد رفتار خمش تیرهای FRP-RC تمرکز کرده است.

مقاومت سازه‌ باید به طور موثری از تاثیرات بار‌های وارد بر آن بیشتر باشد. پارامترهای تعیین کننده‌ی مقاومت و بار از نوع متغیرهای تصادفی و شامل چندین درجه عدم قطعیت می‌باشند. به همین دلیل ایمنی را معمولا در پارامتری به نام اندیس قابلیت اعتماد که از آنالیز قابلیت اعتماد بدست می‌آید و بر اساس تئوری احتمالات می‌باشد، خلاصه می‌کنند. برای انجام یک آنالیز قابلیت اعتماد نیاز است مدل‌های مقاومت و بار مشخص شوند و پارامترهای احتمالاتی آنها مانند میانگین و انحراف معیار تعیین شده باشند.

این تحقیق یک ارزیابی احتمالاتی را با روش مونت کارلو برای اعضای FRP-RC به ثمر می‌رساند و پیشنهاداتی را برای اصلاح و بازبینی روابط ارائه شده در ACI440 ارائه می‌کند.

[1] Fiber Reinforced Polymer (FRP)

[2] Corrosion

[3] Fatigue

[4] Damping resistance

[5] Electromagnetic transparency

[6] FRP Reinforced Concrete (FRP-RC)

[7] Steel Reinforced Concrete (Steel RC)

[8] Fiber

[9] Resin

[10] Additives

[11] Matrix

[12] Glass

[13] Carbon

[14] Aramid

[15] Glass Fiber Reinforced Polymer

[16] Carbon Fiber Reinforced Polymer

[17] Aramid Fiber Reinforced Polymer

[18] Bar

[19] Grid

[20] Prestressing tendon

[21] Probabilistic assessment

تعداد صفحه : 92

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.