مقالات رایگان

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر کودکان

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر کودکان

TMBAچکیده:

 

 

 

شیوع رو به رشد چاقی و افزایش کودکان مبتلا به چاقی باعث توجه علمی، سیاسی و اجتماعی به این قضیه شده است. غذاهائی که به کودکان فروخته میشود بیش از حد شیرین و چرب بوده و با توصیه های رژیم های غذایی کودکان در تناقض می باشند. ارتباط معنی داری بین نمایش تبلیغات تلویزیونی ومصرف الف) مارکهای تجاری تبلیغ شده ب) انواع مختلف غذاهای پر انرژی تبلیغ شده ج) کلیه مواد غذائی وجود دارد. کودکان اغلب از قصد و نیت تبلیغات آگاهند ولی از مهارت هائی که دارند استفاده نمی کنند مگر اینکهصریحاً به آنها یادآوری شود که چه واکنشی باید داشته باشند. سیاستگذاران، سازمانهای مربوط به مصرف کنندگان و آنهایی که درگیرند با خدمات روزانه کودکان می توانند تلاش بیشتری در قدرتمند کردن کودکان داشته باشند. ابتدا با استراتژی های قدرتمندی در جهت افزایش اطلاعات سلامت مواد غذائی در بین کودکان و خانواده هایشان شروع کرده و در مرحله بعد بر افزایش مهارت های مصرفی کودکان تمرکز می کنند.

 

 

کلیدواژه ها: تبلیغات؛ مصرف؛ غذاهای پر انرژی؛ تلویزیون؛ کودکان

 

٢

 

 

مقدمه :

 

شیوع چاقی در دوران کودکی در سرتاسر جهان در حال افزایش است وتوجه زیادی به نقش تلویزیون در پخش آگهی های مواد غذایی شده است(.(Boyland et al., 2008, 780 شیوع رو به رشد چاقی و افزایش کودکان مبتلا به چاقی باعث توجه علمی، سیاسی و اجتماعی به این قضیه شده است. در میان فاکتورهای مختلف شناخته شده به عنوان دلایل ممکن برای افزایش چاقی کودکان مثل روند تغییرات در فعالیت ها و اوقات فراغت، دانش تغذیه ، رشد تبلیغات تلویزیونی مخصوص کودکان اهمیت ویژه ای دارد.

 

منتقدین تبلیغات را مسئول مشکل چاقی کودکان می دانند بخاطر ترویج مواد غذایی پرانرژی و محصولاتی که نسبتاً چرب بوده و قند و نمک فراوانی دارند. بنابراین در بسیاری از کشورها مصرف کنندگان و سازمان های سلامت تقاضای اجرای سیاست هائی در جهت محدود کردن تبلیغات مواد غذایی کودکان را دارند( Buijzen & et al., .(2007, 231 حتی گروه هایی پا را فراتر نهاده و با اتخاذ فرضیات جدید و آزمایش آنها به این نتیجه رسیده و اثبات کردند، تبلیغات غذایی که در بین برنامه های مخصوص کودکان پخش میشود در ایجاد رفتارهای خشونت آمیز، بی احترامی و سرقت در بچه ها موثر است چون این رفتارها در آگهی های تلویزیونی مخصوص تبلیغ محصولات غذایی

 

بسیار نمایش می شود(.(Page & Brewster, 2009, 150

 

ولی آنچه که بیش از همه موجب نگرانی شده, این است که در سال های اخیر صنایع غذایی و آشامیدنی به کودکان و نوجوانان به عنوان یک نیروی عمده در بازار تجارت توجه کرده است و در نتیجه امروزه آنها را شدیداً و به

 

٣

 

طور خاص هدف تلاشهای بازاریابی و تبلیغاتی خود قرار داده اند. بازاریابان مواد غذایی علاقمندند که نوجوانان به خاطر قدرت خریدشان جزو مصرف کنندگان محصولات آنها قرار گیرند به این جهت از تکنیک های چندجانبه و کانال هائی برای جذب جوانان از زمانی که نوپا هستند، استفاده میکنند تا هم نام تجاری شان را پرورش دهند و هم بر رفتار خرید محصولات غذائی شان در آینده تاثیر بگذارند(.( Story & French , 2004, 14

 

غذا یکی از مهم ترین کالاهای تبلیغاتی است و بالطبع تلاشهای تحقیقاتی زیادی را جذب می کند. ( Zwier, 2009,

 

 

(109 در این بین بازاریابانی که به دنبال سرمایه گذاری طولانی مدت و ایجاد یک بازار با ثبات با تکیه بر وفاداری و وابستگی مشتریان خود هستند استراتژی خود را در جذب کودکان و نوجوانان گذاشته زیرا بر این پندارند که به شر ط موفقیت آنها را یک عمر مشتری خود میکنند .

 

کودکان و نوجوانان هم یک بازار مهم برای مبلغین ارائه میکنند و آگهی های تجاری مواد غذایی در ارتباط مستقیم هستند با افزایش قیمت محصولاتی که به مذاق کودکان و نوجوانان خوش آمده باشد زیرا کودکان بر پولی که توسط والدینشان خرج می شود تاثیر دارند . در مورد نوجوانان 8 تا 17 ساله تخمین زده شده که تقریبا 75% نوجوانان بر هزینه های غذایی خانواده هایشان تاثیر میگذارند، به علاوه نوجوانان از آنجا که بیشتر از کودکان احتمال دارد کهمستقیماً خرید کنند یک بازار مصرفی مهم قلمداد میشوند(.( Powell et al., 2007, s253 برای رسیدن به این هدف بازاریابان از کانال ها و تکنیک های خاصی استفاده میکنند که این کانال ها عبارتند از: تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات

 

مدرسه ای، کلوپ های کودکان، اینترنت، اسباب بازی ها و محصولاتی با تصویر لوگو1 شرکت( Story & French,

 

(2004, 14 و یا تکنیک های تبلیغاتی مثل استفاده از جایزه2 که خانواده ها این نوع تبلیغات را رد کردند و خواستار منع و یا محدودیت وسعت کار آنها شدند(.(Mehta et al., 2010, 5 اما در این بین تبلیغات بازاریابی در بین

logo١

٢ .جایزه ابزاری است در بازاریابی که چیزی بیش از خود محصول را عرضه میکند

۴

 

کودکان و نوجوانان اقبال پیدا کرد که آن هم به جهت آثار سوء جسمی و روحی که به دنبال داشتند خانواده ها، والدین، پرستاران، اجتماع و دولت ها به این نوع تبلیغات حساس شدند تا آنجا که تولیدکنندگان مواد غذایی و پرورش دهندگان آنها، سازمان های حرفه ای، رسانه های نوشتاری و بصری، تحصیل کردگان مواد غذایی و مصرف کنندگان سعی در ارائه الگوی رژیم غذائی دارند که قابلیت پیشگیری از بیماری ها و ترویج سلامتی را داشته باشد( Lohman & .(Kant, 1998, 27

 

داستان تلویزیون و تبلیغات مواد غذایی:

 

تبلیغات تجاری مواد غذایی کودکان به طور فزاینده ای بر 5 مورد کلی تکیه دارند:

 

 

(1 غلات صبحانه1

 

(2 شیرینی جات

 

(3  اسنک ها2

 

(4 نوشابه غیر الکلی3

 

(5  رستورانهای غذای آماده( Buijzen et al., 2007, 232) 4

Breaksast cereal Savory snacks Soft drinks Fast food restaurant

 

۵

 

1

 

2

 

3

 

4

 

با نگاهی کوتاه به این لیست 5 بخشی می توان به این مهم پی برد که غذاهای موجود در دنیای تبلیغاتی کودکان بیش از حد شیرین و چرب بوده و با توصیه های رژیم های غذایی در تناقض می باشند( Story & French, .(2004, 14

 

اما از آنجا که سلامتی و تندرستی همواره اهمیت داشته، این مهم نیز از دید سازندگان تبلیغات دور نمانده و در ساخت آنها به فعالیت های فیزیکی و ورزشی توجه خاص شده و البته آگهی های مواد غذایی و آشامیدنی که مرتبط با فعالیت های جسمی و توانائی های ورزشی بودند به طور معنی داری با استقبال بیشتری از جانب کودکان مواجه شدند تا آکهی هائی که بیشتر جنبه بازی و سرگرمی داشتند(.( Flot et al., 2006, 244 ولی چرا با وجود این حساسیت ها و توجهات ویژه به سلامتی شاهد شیوع چاقی در بین کودکان سراسر جهان هستیم.

 

برای درك کامل از ارتباط بین آگهی های تبلیغاتی مواد غذایی و الگوی مصرفی کودکان نیاز داریم که ارتباط بین نمایش تبلیغات و مواد غذایی کودکان و میزان مصرف در موارد زیر را امتحان کنیم:

 

(1 مارك های غذایی تبلیغ شده

 

 

(2  اقلام مختلف مواد غذائی پر انرژی که تبلیغ شده اند

 

 

(3 مصرف کلیه محصولات غذایی (Buijzen et al., 2007, 235)

 

پخش تبلیغات مواد غذایی میتواند باعث تغییر در اولویت ها شده و میزان درخواست خرید و مصرف بچه ها را از مارك های تجاری تبلیغ شده افزایش دهد. این اثر اغلب به وسیله مدل محرك-پاسخ روانشناسی تاثیر تبلیغات توضیح داده می شود که بیان میکند تبلیغات منجر به آگاهی و تمایل به مارك های تبلیغ شده میشوند و نتیجه آن خرید و مصرف آن مارك ها می باشد((Ibid, 232 حال اگر نمایش تبلیغصرفاً منجر شود به انتخاب مارك های تجاری و میزان مصرف انواع آن غذاها را افزایش ندهد ولی تبلیغات مربوط باشند به محصولات غذائی پرانرژی، تغییرات چنین

 

۶

 

تبلیغاتی در الگوی غذایی کودکان به شدت ریسک چاقی آنها را افزایش خواهد داد.((Ibid , 232  توضیح اثر

 

محرك- پاسخ بر مصرف مواد پر انرژی در تئوری های یادگیری اجتماعی بندورا 1 چنین نمایان میکند که رفتارهای مدل سازی شده مثل خوردن که در آگهی ها به تصویر کشیده شده اند منجر به رفتارهای مشابهی در بینندگان می شوند. بنابراین نمایش تبلیغات می تواند منجر به استفاده از یک مارك خاص، استفاده از محصولات پرانرژی و یا افزایش مصرف کل مواد غذایی شود(.(Ibid, 232

 

  • اثر تبلیغات در 3 سطح:

 

تبلیغ مواد غذایی نه تنها بر انتخاب مارك مواد غذایی در بچه ها تاثیر دارد بلکه به مصرف آنها از انواع مختلف محصولات غذائی پرانرژی توسعه داده میشود. بنابراین با اثبات تئوری های ارتباطی پیش بینی کننده اثرات محرك-

پاسخ تبلیغات، اثر تبلیغات مواد غذایی یک مارك خاص به سایر مارك های آن نوع ماده غذایی تعمیم می یابد( Ibid, .(236 البته بچه ها بیشتر غذاهای چرب را انتخاب میکنند تا غذاهائی که حاوی کربوهیدراتها میباشند و بین غذاهای چرب ترجیح بر استفاده از مارك های مشخص تبلیغ شده میباشد تا مارك های گم نام( Boyland & et al., 2008, .(760 با این وجود تعداد کمی از تبلیغاتصراحتاً محصولاتشان را به عنوان تولیدات سبک، ساده و کم چرب معرفی میکنند که آنها را اختصاص می دهند به آن دسته از اشخاصی که نگران و مواظب وزنشان هستند( Henderson & .(Kelly, 2005, 194 ولی بهرحال تبلیغات مواد غذایی به سمتی می رود که تبلیغ مواد غذایی ناسالمی مثل چیپس و

 

شکلات مواد سالم تری از قبیل سبزیجات و میوه جات را تحت سیطره خود در آورده اند(.(Zwier, 2009,109

 

  • زمینه خانوادگی:

 

آنچه در نگاه اول به نظر میرسد این است که والدین همچنان دروازه بان اولیه خوراك فرزندانشان هستند و به طور کلی آنها هستند که هزینه های مالی را کنترل می کنند و تصمیمات نهائی خرید را در دنیای خرید و فروش اتخاذ می

1 Bandura’s social learning theory

 

٧

 

کنند به علاوه آنها هستند که میزان دسترسی بچه ها به مواد غذایی را در خانه کنترل میکنند مثل مربوط به خوردن اسنک و یا تعیین اینکه امشب شام چی داریم؟ ولی تحقیقات نشان داده که والدین در هنگام خرید برای خواست و اولویت فرزندان خودجداً اهمیت قائل هستند. این قابل درك است که آنها حتی نخواهند با خرید مارك های از مواد غذایی که مورد پسند فرزندانشان نیست آنها را برنجانند(.( Buijzen et al., 2007, 237 از طرف دیگر درآمد خانواده یکی از مهم ترین عوامل پیش بینی کننده الگوی مصرف بچه هاست. بچه های خانواده هایی با درآمد بالا به طور کلی مواد غذائی بیشتری مصرف می کنند و از انواع مختلف مواد پر انرژی و از مارك های تبلیغ شده بیشتر مصرف می کنند. والدین با درآمد بالا نسبت به والدین با درآمد پائین استطاعت بیشتری برای خرید مواد غذایی دارند بنابراین در خانواده هائی با توان بالا تمایل به خرید مواد غذائی و آشامیدنی مارك های گران بیشتر است. به علاوه در خانواده هایی که درآمد بیشتری دارند اغلب پدر و مادر هر دو شاغلند و این باعث می شود که از نظر زمانی در مضیقه باشند و میل شدیدی به خرید غذاهای راحت و آماده داشته باشند. می توان گفت در خانواده های با درآمد بالا تر، تبلیغات به طور معنی داری با انتخاب مارك مواد غذایی ارتباط دارد. از طرفی در خانواده های با درآمد پائین صرف نظر از مارك محصولات، تبلیغات فقط بر مقدار مصرف آنها از مواد غذایی و آشامیدنی تاثیر دارد. بنابراین الگوی درآمد خانواده هایی با درآمد پائین بیشتر تحت تاثیر تبلیغات تلویزیون قرارمی گیرد تا بچه های خانواده هایی که از درآمد بالایی برخوردارند(.(Ibid, 237 با وجو اینکه آگهی هایی که مخاطب آنها کودکان هستند بر اساس ویژگیهای شخصیتی و سنی آنها به صورت داستان گونه، بصری، آهنگین، موزیکال، پرسر و صدا و همراه با جلوه های ویژه است((Mehta et al., 2010, 5 ولی کودکان بین آگهی هائی که مختص آنها ساخته شده و آگهی های مخصوص بزرگسالان فرقی نمی گذارند و در مورد طیف وسیعی از آگهی ها که در هنگام تماشای تلویزیون در معرض دید آنها بوده، بحث می کنند با این وجود حجم زیادی از آگهی هائی که در مورد آن بحث میکنند آنهایی است کهصرفاً برای کودکان ساخته شده اند(.(Ibid, 5 از طرفی متخصصین ساخت تبلیغات تلویزیونی به هر روشی چنگ می زنند تا

 

٨

 

بتوانند بر رقبا فائق آمده و اثر جاودانه تری در ذهن مصرف کنندگان کم سن وسالشان ایجاد کنند، به این ترتیب صحنه نمایش تبلیغات تلویزیونی تبدیل شده به نمایش اغراق آمیز احساسات خوب و عالی، تعلق خاطر و وابستگی، تجسم جنایت های فیزیکی، نیرنگ، سرقت و دزدی، بدست آوردن بیش از نیاز غذاها و رفتار غیر محترمانه با بزرگترها( Page .(& Brewster, 2009, 105 با کسب این اطلاعات عجیب نیست اگر نگرانی ما در مورد مفاهیمی که در آگهی های تلویزیونی مواد غذایی کودکان پخش می شود, افزایش یابد. آگاهی از این مسائل به عنوان زنگ خطری است برای مسئولین و دیگر حامیان سلامتی کودکان و جای آن است که نگاهی دقیق تر به این مباحث داشته باشند( Ibid, .(154 وکلا و سیاستگذاران باید در مورد رواج آگهی های تبلیغاتی مواد غذایی و تاثیر بالقوه آن بر بصیرت و رفتار بینندگان آگاهی بیشتری کسب کنند(.(Henderson & Kelly, 2005, 191 تحصیل کردگان مواد غذائی نیز می توانند با آموزش مهارت های تفکر بحرانی که ممکن است در ارتباط باشد با تبلیغات مواد غذائی به مصرف کنندگان کمک کنند.(.(Ibid, 191

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر کودکان

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.