مقالات رایگان

دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : بررسی مزیت های رقابتی بازار تابلو برق در ایران ( بررسی موردی شرکت پارس تابلو)

دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : بررسی مزیت های رقابتی بازار تابلو برق در ایران ( بررسی موردی شرکت پارس تابلو)

TMBAچکیده

 

در محیط پویا و رقابتی کنونی، موفقیت هر سازمانی جهت افزایش و حفظ سهم بازار و بهبود وضعیت رقابتی درگرو شناسایی عواملی می باشد که باعث ایجاد مزیت رقابتی می گردند. در صورتی که یک سازمان آگاه باشد در صنعتی که فعالیت می کند، چه عواملی سبب کسب مزیت رقابتی می گردد، درك درستی از زمان و جایگاه بکارگیری سرمایه های مختلف خود در جهت بهبود رقابت میان رقبا خواهد داشت و نتایج کلیدی عملکرد آنها بمراتب بهتر خواهد شد. در این تحقیق سعی بر آن است، عوامل مهم

 

 • تاثیر گذار بر مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق ایران بر اساس مدلی که توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ” آنکتاد” ارائه شده است مورد بررسی قرارگیرد. و همچنین مزیت های رقابتی شرکت پارس تابلو، به عنوان یک سازنده مطرح و معتبر در این صنعت شناسایی گردد. در مدل فوق 10 عامل به عنوان فاکتورهای ایجاد مزیت رقابتی مطرح شده است که شامل قیمت، کیفیت، نام تجاری انحصاری، دانش بازاریابی، دانش مدیریت، سهم بازار، دانش فنی، منابع مالی، ظرفیت خالی، مکان یا مزیت های توزیع می باشد. لذا بر اساس موارد فوق 2 پرسشنامه به صورت مدل 5 عاملی لیکرت طرح گردید و در اختیار خریداران تابلوهای برق قرار گرفت.

در پرسشنامه اول از خریداران خواسته شد تاثیر هریک از عوامل ذکر شده را به ترتیب بر تصمیم گیری خرید محصولات شرکتهای تابلو برق در ایران مشخص نمایند .

 

 • درپرسشنامه دوم از پاسخ دهندگان خواسته شد تاثیر هریک از عوامل ذکر شده را به ترتیب بر تصمیم گیری خرید محصولات شرکت پارس تابلو مشخص نمایند.

نتایج تحقیق حاکی از این بود که مهمترین عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بازار تابلو برق، قیمت، کیفیت محصولات، نام تجاری انحصاری، دانش بازاریابی، دانش مدیریت، دانش فنی و ظرفیت خالی می باشند. و همچنین مهمترین مزیت های رقابتی شرکت پارس تابلو قیمت، کیفیت محصولات، نام تجاری انحصاری می باشند.

 

١ نویسنده مسئول : شیما آقاخانی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی E.MBA دانشگاه پیام نور کرج [email protected]

 

 

 

کلمات کلیدی : مزیت رقابتی، صنعت تابلو برق سازی ، مدل آنکتاد

 

-1 مقدمه

 

در محیط پویا و رقابتی کنونی، موفقیت هر سازمانی جهت افزایش و حفظ سهم بازار و بهبود وضعیت رقابتی درگرو شناسایی عواملی می باشد که باعث ایجاد مزیت رقابتی می گردند .

 

مزیت رقابتی یعنی تدبیر کردن و طرح ریزی یک سری از ویژگیهای منحصر به فرد برای قاپیدن مصرف کنندگان از سایر رقبا، به عبارت دیگر ایجاد یک محصول بهتر یا ارائه یک خدمت بهتر نسبت به سایرین که نیازهای مصرف کنندگان را بهتر جوابگو باشد.

 

امروزه کسب مزیت رقابتی در گرو آن است که سازمانها در ابعاد مختلف به سمت سر آمدی و برتر شدن حرکت کنند.

ایجاد رقابت با رعایت اصول اخلاقی به این معنی است که، با شیوه علمی و با برنامه ریزی راهبردی در جهت قویترکردن سازمان گام برداشت.

برای ایجاد کسب مزیت رقابتی راهکارهای مختلفی وجود دارد که لازم است به تناسب شرایط سازمان و محیط بیرونی به کار گرفته شوند.

 

کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالشهای اصلی صنایع مختلف تبدیل شده است. شرکتها بدون داشتن مزیت رقابتی نمی توانند در زمره بهترینها قرار گیرند، به عبارت دیگر شرکتهایی که موفق بوده اند و جزء بهترین ها می باشند که دارای مزیت رقابتی هستند.

 

که شرکت های فعال به دنبال افزایش مزیت های رقابتی جهت حفظ و گسترش سهم بازار خود باشند. صنعت تابلو برق ایران نیز از جمله صنایع رقابتی می باشد که وجود سازندگان متعدد در سال های اخیر در این صنعت سبب گشته است ، رقابت بر سر تصاحب سهم بازار، میان این شرکت ها نیز بیشتر شده و عرصه رقابت برای تولید کنندگان تنگ شده است. لذا با توجه به افزایش روز افزون رقابت، تولید کنندگان جهت حفظ سهم بازار، می بایستی به دنبال کسب مزیت های رقابتی باشند.

 

لذا جهت دستیابی به مزیت های رقابتی، در وهله اول می بایست عوامل مهم در کسب مزیت رقابتی در این صنعت را بررسی کرد.

بنابراین با توجه به ضرورت شناسایی عوامل مهم در کسب مزیت رقابتی، در وهله اول می بایستی این عوامل را شناسایی نماییم.

 

در این تحقیق سعی بر آن است، عوامل مهم و تاثیر گذار بر مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق ایران بر اساس مدلی که توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ” آنکتاد” ارائه شده است مورد

 

 

 

بررسی قرارگیرد. همچنین پس از بررسی عوامل فوق، موقعیت این عوامل را در شرکت پارس تابلو، به عنوان یک تولید کننده تابلو برق بررسی نمائیم.

در مدل فوق 10 عامل به عنوان فاکتورهای ایجاد مزیت رقابتی مطرح شده است که مطابق شکل ذیل ارائه می گردد :

شکل 1-1 مدل مزیت رقابتی آنکتاد

 

  کیفیت قیمت  
نام   ظرفیت  
تجاری   یلاخ  
انحصاری      
سهم مزیت    
رقابتی عبانم  
بازار  
    یلام  
دانش   مکان یا  
ینف    
  مزیت  
    توزیع  
  دانش دانش  
  بازاریاب مدیریت  
  ی    
  منبع : ( کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد(آنکتاد) ،1385 ،ص(34  

 

 

-2 اهداف تحقیق

 

 

شناسایی عوامل موثر برکسب مزیت رقابتی در بازار تابلو برق ایران. اولویت بندی هر یک از عوامل شناسایی شد

 

 

بررسی مزیت های رقابتی شرکت پارس تابلو .

 

 

-3 سوالات تحقیق

 

در این پژوهش برآنیم تا به پرسش های زیر پاسخ دهیم:

 

عوامل مهم در ایجاد مزیت رقابتی در بازار تابلو برق ایران کدامند ؟

 

اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق به چه صورتی می باشد؟ عوامل موثر در ایجاد مزیت رقابتی در شرکت پارس تابلو، چه عواملی می باشند؟

 

-4 فرضیه های تحقیق

 

“.1-1قیمت محصولات” عامل ایجاد مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق می باشد. “.1-2کیفیت محصولات” عامل ایجاد مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق می باشد. “.1-3نام تجاری انحصاری” عامل ایجاد مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق می باشد. .1-4 “دانش بازاریابی” عامل ایجاد مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق می باشد. “.1-5دانش مدیریت ” عامل ایجاد مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق می باشد. “.1-6سهم بازار” عامل ایجاد مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق می باشد. “.1-7دانش فنی” عامل ایجاد مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق می باشد. “.1-8منایع مالی” عامل ایجاد مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق می باشد. “.1-9ظرفیت خالی ” عامل ایجاد مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق می باشد.

 

“.1-10 مکان یا مزیت های توزیع” عامل ایجاد مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق می باشد.

 

 

-5 ادبیات تحقیق

 

 

در شرایطی که اقتصاد، مراحل تکاملی جهانی شدن خود را می گذراند، نگرش حوزه های مختلف کسب وکار به خصوص در زمینه ارائه خدمات به مشتریان، تحولی فلسفی و اساسی پیدا کرده است. تحول

صورت گرفته در جایگاه استراتژیک مشتریان در بازارهای رقابتی امروز، شیوه و نحوه برقراری و حفظ ارتباط با مشتریان را دگرگون ساخته است. بنگاه های اقتصادی امروز، در پی برقراری ارتباط یک به یک با مشتریان ارزشمند خود هستند به نحوی که بخشی از نیروی رقابتی شرکت های تولیدی و خدماتی، صرف جذب، نگهداری و پایدار نمودن روابط با مشتریان می گردد و برای این منظور، باید به مزیتی دست یابند که رقبا فاقد آن هستند و نیز سرعت تقلید از آن کند باشد. (علوی و صنایعی، ص(1 مزیت رقابتی از موضوعات مهمی است که در سال های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی استراتژیک

 

مورد تاکید قرار گرفته است. در این رابطه، چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده و موثر ارائه شده است؛ جایی که نظریه پردازان سازمان صنعتی، عوامل محیطی را عوامل مسلط و تعیین کننده مزیت رقابتی میدانند. اولین شخص از میان این نظریه پردازان، بین است که در سال 1968 نظریه خود را بیان داشت. با این حال نظریه پرداز معروف این گروه مایکل پورتر محسوب می شود. طبق مدل پورتر، واحد اصلی برای تجزیه و تحلیل، صنعت است. در این راستا وی اعتقاد دارد که سودآوری شرکت ها به جذابیت صنعت و موقعیت نسبی شرکت در صنعت بستگی دارد. طبق این مدل، چنانچه استراتژی باعث شود که سازمان، فعالیت ها را متفاوت و متمایز از رقبا انجام دهد در آن صورت، شایستگی های محوری امکان انتخاب تنوع و تمایز را تسهیل می کنند و باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان می شوند. ( , 2003 ,

 

(De Toni, A. & Tonchia, S. p. 960

 

از نظریات دیگر این گروه می توان به نظریه آمیت و شومیکر اشاره کرد. طبق نظر این دو، سودآوری شرکت به میزان سازگاری دارایی های استراتژیک و عوامل استراتژیک صنعت بستگی دارد و لذا اساس مزیت رقابتی بر مبنای تعامل سازمان صنعتی و تئوری شایستگی قرار می گیرد. ( Amit, R. & Schoemake.,

 

(1993 , p. 39

 

در مقابل این دسته از نظریات، تعدادی از تئوری پردازان بر اهمیت عوامل درون سازمانی در کسب مزیت رقابتی تاکید دارند که از آن جمله می توان به نگرش بر مبنای منابع و نگرش قابلت های پویا اشاره کرد. نگرش بر مبنای منابع، سازمان ها را به عنوان مجموعه های منابع می نگرد و معتقد است که مبنای مزیت رقابتی سازمان، منابع آن است، مشروط بر این که ویژگی های نادر بودن، با ارزش بودن، قابلیت جایگزینی اندك، و تقلیدناپذیر بودن یا مشکل بودن تقلید را دارا باشند. به بیان دیگر، منبع مزیت رقابتی، منابع سازمان است و در صورتی که منابع، ویژگی های چهارگانه فوق را داشته باشند مزیت رقابتی از نوع پایدار خواهد بود. (Lismen, 2004, pp. 17-35)

 

نگرش قابلیت های پویا، منبع مزیت رقابتی را فرایندهای متمایز(راه های هماهنگی و ترکیب) می داند. در این نگرش، واژه »پویا« اشاره به ظرفیت بازسازی شایستگی های سازگار با محیط متغیر کسب و کار،

 

 

وابستگی های مسیر معین و موقعیت های واقعی بازار دارد و واژه »قابلیت ها« به نقش کلیدی مدیریت استراتژیک در تطابق- سازی، یکپارچه سازی و پیکربندی مجدد شایستگی ها، منابع و مهارت های سازمانی جهت تامین الزامات محیط متغیر تاکید می کند.

بر اساس این نگرش امکان خرید قابلیت های پویا از بازار وجود نداشته، ایجاد آن مستلزم فرایندهای پویای مدیریتی درون سازمان است. ( ( Miguel, 2002

به طور کلی می توان گفت که در نظریات محیطی، واحد تجزیه و تحلیل، صنعت، و در نظریات مبتنی بر منابع و قابلیت های پویا و نیز نظریه شایستگی های محوری، واحد تجزیه و تحلیل، سازمان است.

 

در این فصل سعی می شود که مختصری در مورد مزیت رقابتی و مفهوم آن، انواع آن و نیز راه های کسب و حفظ مزیت رقابتی و دیگر نکات مهم درمورد این عامل تعیین کنندهبرد و پیشرفت در بازارها و صنایع امروزی بحث شود.

 

-5-1 رقابت و عوامل تاثیرگذار بر آن

 

یک سازمان در چشم مشتریان خود رقابت پذیر است، چنانچه قادر به ارائه ارزشی بهتر از رقبا باشد .

 

(Barney,J.B., 1999, pp. 99-120)

 

نقطه تمرکز بسیاری از تعاریف مختلفی که در زمینه رقابت پذیری مطرح شده اند، بر ایجاد مزیت رقابتی به عنوان منشا رقابت پذیری و پایدار نمودن آن در بازار نسبت به رقبا به همراه ایجاد ارزش برای مشتریان می باشد. از جمله عوامل موثر بر رقابت عبارتند از: تغییر در ارتباطات، ادغام شرکت ها، محیط زیست، کاهش حمایت های ملی و افزایش آزادی در تجارت جهانی، تغییر در انتطارات مشتریان، ناپیوستگی تکنولوژیک، ظهور بلوك های اقتصادی و تجاری و رقابت جهانی.

 

با توجه به این عوامل و تغییرات جدی اقتصاد و رقابت در جهان، به نظر می رسد مفروضات نگرش سنتی به استراتژی دیگر پاسخگو نباشد و نیاز به بازنگری در این مفروضات وجود دارد. این مفروضات که تلویحاً استنباط می شوند، عبارتند از:

 

 • استراتژی درباره موقعیت یک کسب و کار در ساختار یک صنعت معین است. این نگرش، بر وجود ساختارهای صنعتی باثبات و قابل شناخت استوار است. شواهد دهه گذشته نشان می دهند که صنایع از ثبات بسیار دور و در حال تغییرات اساسی هستند.

 

 • تمرکز ابزار و تحلیل های استراتژی بر صنایع موجود است. تحلیل های ساختاری ما را به سمت بررسی صنایع با ثبات و موجود و حتی گاهی به سمت صنایعی که در حال افول هستند سوق میدهند. بنابراین

 

 

 

مسائلی نظیر صنایع آینده، رقابت در ایجاد یک صنعت جدید یا طراحی استانداردهایی که بر هدایت یک صنعت جدید تاثیرگذارند، مورد غفلت قرار می گیرند.

 

 • تمرکز اصلی تحلیل های استراتژی بر واحد بازرگانی است. تحلیل صنعت، مجدداً ما را به سمت تمرکز بر تحلیل استراتژی کسب و کارهای منفرد سوق می دهد. تنها در سال های اخیر است که نویسندگان، یک شرکت را چیزی فراتر از مجموع واحدهای بازرگانی آن فرض کرده اند. حتی چنین فرضی نیز، نگرشی را برای درك رقابت بین شرکت ها فراهم نمی سازد.

 

 • نتایج استراتژیک را می توان بر پایه تحلیل های اقتصادی توضیح داد. تحلیل های اقتصادی بخش مهمی از تحلیل های استراتژیک را تشکیل می دهند و عملاً به نقش و تاثیر تحلیل های سیاسی و خط مشی عمومی اهمیت کمتری داده شده است.

 

 • تدوین استراتژی محصول یک فرایند تحلیلی و اجرای استراتژی، یک فرایند سازمانی است. بر این اساس نقش کارکنان، تقویت سازمان و توسعه خلاقیت و نوآوری به عنوان موتورهای حیات رقابتی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. (علوی و صنایعی)

 

-5-2 مزیت رقابتی

 

برای درك مناسب هر موضوعی ابتدا لازم است تعریف و مفهوم آن ارائه گردد. بدیهی است هرچه قدر تعریف ارائه شده از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و کارا باشد درك مناسب تری از موضوع حاصل می گردد.

در این راستا چند تا از تعاریف ارائه شده توسط صاحب نظران در رابطه با مزیت رقابتی به شرح زیر ارائه می شود:

 

 • مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است.
 • مزیت رقابتی تمایز در ویژگیها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا(ارزش بهتر) به مشتریان می کند.
 • مزیت رقابتی ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزشها از هزینه های

 

مشتری بالاتر است.( ( Mbatabriz.Blogfa.com

 

 • مزیت رقابتی ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می کند، به نحوی که در آن زمان

 

 

این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی شود.

 

 

 

توجه به تعاریف فوق و سایر تعاریف ارائه شده در مورد مزیت رقابتی گویای این است که ارتباط مستقیم ارزشهای مورد نظر مشتری، ارزشهای عرضه شده شرکت و ارزشهای عرضه شده توسط رقبای شرکت الزامات و ابعاد مزیت رقابتی را تعیین می کند. چنانچه از دیدگاه مشتری مقایسه ارزشهای عرضه شده شرکت با ارزشهای عرضه شده رقبا بیشتر به ارزشهای مورد نظر و انتظامات او سازگارتر و نزدیکتر باشد می توان گفت که آن شرکت در یک یا چند شاخص نسبت به رقبای خود دارای مزیت رقابتی است به نحوی که این مزیت باعث می شود که شرکت در عرصه بازار نسبت به رقبای خود در نزدیکی به مشتری و تسخیر قلب وی برتری داشته باشد.

 

-5-3 مفهوم مزیت رقابتی

 

مفهوم مزیت رقابتی، ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یک طیف مقایسه ای هر چه قدر ارزش های عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبق تر باشد می توان گفت که سازمان، نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است.(مهری و حسینی، (1383 مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی

 

بهتر از رقبا قادر می سازد.((Sadri & Lees, 2001 به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند.(Barney, J. B., 1999, pp. 99-120 )بنابر این برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم توانمندی های داخلی را مورد توجه قرار دهد. ( Appelbaum,

 

(2000

 

در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم قابل تعمق می باشد: نخست، این مسیر فرایند دنباله داری است که به عملکرد عالی و رقابت پذیری سازمان منجر می شود.

یعنی اینکه در صورتی که سازمان بتواند به واسطه شایستگی های خود، مزیت رقابتی پایداری خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملکردی شایسته از خود بر جای گذاشته و رقابت پذیری را به ارمغان آورده است. .(Barney, J.B., 1999, pp. 99-120)

 

دوم، بخاطر افزایش پیچیدگی های محیطی و شدت رقابت، مزیت رقابتی یا به راحتی توسط رقبا تقلید می شود یا از نظر مشتریان به زودی رنگ می بازد و بایستی با مزیت های جدیدی جایگزین شوند. ( Sadri (&Lees, 2001 بر این اساس سازمان باید به فکر پیدا نمودن مزیت های رقابتی خود باشد.

 

 

 

ایجاد و حفظ پایداری مزیت رقابتی، مستلزم شایستگی هایی است که با تکیه بر قابلیت های سازمان، برای مشتریان ارزش ایجاد می کند. منابع شرکت شامل انواع دارایی ها، توانمندی ها، فرایندهای سازمانی، اطلاعات، دانش و … است که شرکت آن ها را طوری کنترل می کند که استراتژی های ارزش آفرین را توسعه داده و اجرا نماید. این منابع را در سه دسته بندی محسوس، نامحسوس و توانمندی های سازمانی می توان ملاحظه کرد.((Appelbaum, 2000

قابلیت های شرکت، ترکیبی است از مهارت ها، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر زمان وجود دارد و در افراد، سیستم ها، فرایندها و ساختارها منعکس می شود. به بیانی دیگر، مهارت هایی که شرکت برای تبدیل داده ها به ستاده ها به کار می گیرد تا در قالب فرایندهای سازمانی از ترکیب منابع محسوس و نامحسوس برای بدست آوردن اهداف مورد نظر مانند: خدمت به مشتری، توانمندی های توسعه محصولات برتر، نوآور بودن خدمات و کالاها استفاده نماید. شایستگی ها به عنوان ترکیب کاملی از دارایی ها، منابع و فرایند هاست که به شرکت اجازه می دهد به نیازهای مشتری پاسخ دهد. آن دسته از شایستگی ها دارای ارزش استراتژیک می باشد که بتواند برای مشتریان ارزش آفرینی کند. همانگونه که عنوان شد، هدف اصلی سازمان از ایجاد مزیت رقابتی با تکیه بر منابع و قابلیت هایی که در اختیار دارد، رقابت پذیری و دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکردی در بازار مبتنی بر مشتری مداری است. کلید این مسئله یعنی دستیابی به رقابت پذیری، پایداری مزیت های رقابتی بر اساس اصل شناخت و درك نیازهای مشتری و تمرکز بر مشتری و همچنین بهبود فرایندها از دید مشتری میباشد. مزیت رقابتی پایدار به آن دسته از مزیت های رقابتی اطلاق می شود که به واسطه بهره گیری از شایستگی های سازمان، برای مشتریان ارزشمند بوده، توسط رقبا به راحتی قابل تقلید و کپی برداری نبوده و برای سازمان عملکرد شایسته و رقابت پذیری را به ارمغان آورد.

 

مفهوم مزیت رقابتی بیانگر برتری ناشی از توانایی های معین یا ترکیب توانایی هاست که رقیب برتر منحصراً یا به مقدار زیادی نسبت به رقبا داراست. (Anton,2000) مهمترین ویژگی های مزیت رقابتی دوام، آسیب ناپذیری و ارزش آن می باشد.

 

-5-4 فرسایش مزیت رقابتی

 

فرسایش و تحلیل مزیت رقابتی با پایداری آن متعارض است. یک مزیت رقابتی به طرق مختلف از جمله تهدیدات تقلید رقابتی، غفلت یا عملکرد غلط شرکت، جایگزینی، تغییرات پیش بینی نشده محیطی، قوانین ومقررات دولتی و… از بین می رود. بنابراین تنها معدودی از مزیت های رقابتی پایدار باقی می مانند و بیشتر آنها به دلایل فوق و دلایل دیگر دچار فرسایش شده و از بین می روند. لذا باتوجه به این

 

 

 

حقیقت، لازم است شرکتها ضمن تلاش برای حفظ و صیانت از مزیت پایدار و بهره برداری مناسب از آن، جهت تحکیم و توسعه موقعیت رقابتی همواره به صورت نظام یافته سعی کنند تا پتانسیل مناسبی از مزایای بالقوه را ایجاد کرده و برای عملکرد عالی طولانی مدت آمادگی کسب کنند. و این همان چیزی است که شرکت نایک2 با انجام آن در طول سه دهه توانسته است در سطح بالای صنعت مزیت پایدار، خود را نسبت به رقبا حفظ کند. مهمترین مزیت این شرکت مزیت در هزینه و اسم تجاری آن

 

است.((Mbatabriz.Blogfa.com

 

 

-5-5 تاریخچه صنعت تابلو برق

 

با ورود مولدهای برق و توسعه استفاده از انرژی الکتریکی در ایران، تابلوی برق به عنوان یکی از عناصر اصلی در سیستم های تولید و انتقال، در کنار سیستم های الکتریکی و همانند بقیه تجهیزات برق توسط سازندگان خارجی به صورت کامل وارد کشور می شد. ولی با توسعه روز افزون مصرف انرژی برق و آشنایی صنعت گران ایرانی با تجهیزات برقی، در دهه 1330 بتدریج کارگاه هایی به نمایندگی از شرکت های معروف خارجی وتحت نظارت و لیسانس آنها در تهران تشکیل شده که طرح و قطعات خارجی تنها به صورت یک صنعت مونتاژ تحت سرپرستی مهندسان خارجی به ساخت و عرضه تابلوهای برق اقدام می نمود و چون هدف ایجاد یک صنعت ملی و آموزش و ارتقاء سطح دانش در پی آن نبود به هیچ وجه به صورت یک صنعت مستقل در نیامد و تعدادی فلزکار ماهر و مونتاژ کار از روی نقشه های اجرایی اقدام به ساخت و مونتاژ تابلوها می نمودند و این روند متاسفانه بعلت عدم حساسیت دولتهای وقت و صاحبان صنعت در انتقال تکنولوژی مدت ها بهمان صورت باقی ماند و تنها در سال های پس از انقلاب بود که تعدادی از صنایع تابلوسازی در جهت طراحی _ مهندسی در این زمینه اقدام نموده و خوشبختانه رشد کیفی مناسبی را در زمینه ایجاد دانش فنی ایجاد کرد و تولید تابلو از فرم ثابت به سمت تابلوهای کشویی میل کرد.

 

امروزه با گسترش این صنعت و نیاز تعداد زیاد تابلوها در زمینه های مختلف شاهد رشد روز افزون این صنعت از لحاظ تعداد کارخانجات فعال در این صنعت می باشیم.

 

دانلود مقاله رایگان بررسی مزیت های رقابتی بازار تابلو برق در ایران

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.