حقوق

دانلود پایان نامه حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                             صفحه   

 

طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………… …۱

سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۲

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۲

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۳

ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۳

جنبه نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………. ۳

مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۴

ساماندهی پژوهشه …………………………………………………………………………………………………………… ۴

 

فصل اول : مقدمه……………………………………………………………………… ۶

مبحث اول :  سوابق حقوقی وتاریخی……………………………………………………………………. ۶

گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات  …………………………………………………………………….. ۷

گفتار دوم : حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب……………………………………….. ۹

گفتار سوم : حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام ……………………………………………………… ۱۱

گفتار چهارم : سوابق حقوقی و وضع قانون برای حمایت از حیوانات……………………. ۱۸

بند اول : بررسی حقوق حیوانات در ایران معاصر……………………………………………. ۱۹

بند دوم : کلیات حقوق حیوانات در ایالات متحده………………………………………….. ۲۰

بند سوم : تاثیر پیشرفت علم در اصول ابتدایی حقوق حیوانات………………………. ۲۱

مبحث دوم : مبانی حقوق حیوانات……………………………………………………………………… ۲۴

گفتار اول : حیات وحش و میراث مشترک بشریت………………………………………………. ۲۴

گفتار دوم : نفی ضرر…………………………………………………………………………………………… ۲۵

 

فصل دوم : جنبه های حمایتی حقوق حیوانات…………………………………………….

مبحث اول : نهی از آزار و اذیت حیوانات……………………………………………………………. ۲۹

گفتار اول : مفهوم ممنوعیت آسیب رساندن به حیوانات………………………………………. ۳۰

گفتار دوم : مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان……………………………………… ۳۳

الف ) مصادیق عینی………………………………………………………………………………………. ۳۳

 1. ممنوعیت کشتن حیوان ……………………………………………………………………… ۳۳
 2. ممنوعیت شلاق زدن به حیوان……………………………………………………………. ۳۴
 3. موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء ……………………………………………. ۳۴
 4. ممنوعیت زدن به صورت حیوان …………………………………………………………. ۳۵
 5. ممنوعیت عقیم نمودن و مثله کردن حیوان ……………………………………….. ۳۶
 6. ممنوعیت سوزاندن حیوان……………………………………………………………………. ۳۶
 7. ممنوعیت داغ کردن حیوان ………………………………………………………………… ۳۸
 8. منع پی کردن حیوانات………………………………………………………………………… ۳۸

ب) مصادیق قانونی ……………………………………………………………………………………….. ۴۰

مبحث دوم : مبانی شکار و صید حیوانات…………………………………………………………… ۴۱

گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها………………………………………………………. ۴۱

 1. شکار نوزاد حیوانات ………………………………………………………………………………….. ۴۲
 2. شرایط ذبح حیوانات …………………………………………………………………………………. ۴۲
 3. فلج کردن حیوانات برای ذبح …………………………………………………………………… ۴۴
 4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر …………………………………………………… ۴۵
 5. ممنوعیت شکار در شب ……………………………………………………………………………. ۴۶

گفتار دوم : شکار در قانون ایران………………………………………………………………………….. ۴۷

۱٫اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شکار و صید …………………………………. ۴۸

۲٫قوانین موجود در ایران ………………………………………………………………………………. ۴۹

۳٫تطبیق با قانون آمریکا ……………………………………………………………………………….. ۴۹

مبحث سوم : حقوق حیوانات در حفظ و نگاهداری……………………………………………. ۵۰

گفتار اول : حق بهره مندی حیوان از محیط مناسب……………………………………………. ۵۱

بند اول : گستره نفقه حیوانات در فقه……………………………………………………………. ۵۴

الف : موارد نفقه حیوان …………………………………………………………………………… ۵۴

ب : وظایف مالک و حاکم در زمینه نفقه حیوان ………………………………………. ۵۴

بند دوم : نفقه حیوانات در حقوق آمریکا……………………………………………………….. ۵۶

 

فصل سوم : محدودیت های بهره مندی از حیوانات………………………………………

مبحث اول : تحقیقات علمی و پزشکی بر روی حیوانات…………………………………… ۵۹

گفتار اول : اخلاق زیستی…………………………………………………………………………………….. ۶۰

گفتار دوم : محدوده مجاز انجام آزمایشات پزشکی……………………………………………….. ۶۱

بند اول : تاریخچه آزمایش روی حیوانات ………………………………………………………. ۶۲

بند دوم : کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات ……………………………………………….. ۶۵

بند سوم : شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی ………………………………………………. ۶۷

بند چهارم : چگونگی تهیه حیوانات آزمایشگاهی …………………………………………… ۷۰

بند پنجم : غیر علمی بودن بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی …………………………. ۷۱

بند ششم :  آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات ………. ۷۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

مبحث دوم : بهره برداری تفریحی و ورزشی از حیوانات…………………………………… ۷۸

گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداری تفریحی و سرگرمی از حیوانات…………………. ۷۹

گفتار دوم : استفاده ورزشی و حد مجاز بهره کشی در ورزش……………………………….. ۷۹

 

فصل چهارم : ساز و کارهای حمایت از حیوانات…………………………………………..

مبحث اول : حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای آن…………………. ۸۲

گفتار اول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………….. ۸۳

الف) قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………….. ۸۴

ب) سـازمان حفاظت محیط زیست………………………………………………………………… ۸۸

ج) مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی…………………………………………………………… ۸۹

د) شرایط اجرای پژوهش های حیوانی ………………………………………………………….. ۹۰

ه) دستورالعمل نحوه بکارگیری حیوانات………………………………………………………… ۹۱

و ) قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۳

گفتار دوم : حقوق ایالات متحده امریکا……………………………………………………………….. ۹۷

بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست……………………………… ۹۷

بند دوم : حمایت از گارد محافظت زیست………………………………………………………. ۹۹

بند سوم : تخلفات جزایی ……………………………………………………………………………… ۹۹

بند چهارم : حداقل مجازاتها – مسئولیت جزایی …………………………………………. ۱۰۰

بند پنجم : مجازاتهای مدنی و اداری …………………………………………………………… ۱۰۱

بند ششم : شکایت شهروندان……………………………………………………………………… ۱۰۳

بند هفتم : قوانین جاری……………………………………………………………………………… ۱۱۴

 1. خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز ۲۰۱۰-۲۰۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۴
 2. حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر ۲۰۰۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۵
 3. قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل ۴۲٫۰۹ ، ظلم به حیوانات………………. ۱۱۵
 4. آیین نامه واکسیناسیون هاری و صدور مجوز برای سگ در کالیفرنیا….. ۱۱۵
 5. قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده آمریکا و آیین نامه کنترل حیوانات ساسکتون…………….. ۱۱۶

 

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

فهرست منابع و مآخذ فارسی…………………………………………………………………. ۱۱۹

فهرست منابع و مآخذ لاتین…………………………………………………………………… ۱۲۲

ضمائم………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

 

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.