پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر

۳-۶-۲-حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر

خانواده اصلی‌ترین نهاد جامعه پذیرساز کودکان به شمار می‌رود. این نهاد که از آن به عنوان هسته نخستین جامعه نیز یاد می‌شود با تکیه بر احساسات عواطف و همبستگی فراوان میان اعضایش می‌تواند نقش بسزائی در انتقال تجربه‌ها و آموزه‌های تربیتی پرورشی ایفا کند. محیط مذکور، کودکان را که در روزهای نخستین تولد صرفاً موجودی بیولوژیکی زیستی هستند، از رهگذر آشنا کردن با هنجارهای بنیادی اخلاقی و اجتماعی به عضوی از جامعه انسانی مبدل می‌سازد.

تحقیقات جرم‌شناسان نشان داده‌اند که از هم گسیختگی خانواده در تربیت و جهت رفتاری کودکان نقش آفرین بوده و گاه به گرایش آنان به سوی بزه‌کاری می‌انجامد. به عنوان نمونه، بر پایه پژوهش، ۸۰ درصد از مجرمان از خانواده‌های از هم گسیخته بوده‌اند. یا در یک تحقیق دیگر نشان داده شده است که از هر هفت کودک بزهکار سه نفر آنان دارای پدر و مادر از هم جدا  می‌باشند.(قائمی،۳۰۹:۱۳۸۱) بدیهی است حمایت از خانواده برای کاهش میزان جدایی پدر و مادر می‌تواند در بالا‌رفتن اثربخشی کارکرد پرورشی این نهاد نقش ایفا نماید.

حتی، نتیجه‌های تحقیقات مربوط به پیش‌گیری رشدمدار نیز، به این نکته اشاره می‌کند که جدائی والدین از یکدیگر یکی از نشانه‌های خطر بوده، احتمال به عادت شدن بزهکاری نزد کودکان دارای  پدر و مادر از هم جدا را افزایش می‌دهد.(کاری یو،۲۷۷:۱۳۸۱) از همین روست که تدوین‌کنندگان سند مذکور حق کودکان بر زندگی کردن در کنار والدین را به رسمیت شناخته‌اند تا از این طریق امکان درست پرورش یافتن این دسته فراهم گردد.

این حق دارای ماهیتی حقوق بشری می‌باشد. زیرا، در پرتو آن بستر مناسب برای درست سپری شدن فرآیند تربیت کودکان مهیا شده و بر همین اساس آنان می‌توانند در یک محیط بدون التهاب به گذراندن زندگی و فراگیری آموزه‌های تربیتی مبادرت ورزند.(Siegel,2009:257) همین حق، علاوه بر کارکرد حقوق بشری دارای کارکرد جرم‌شناسانه نیز هست. به گونه‌ای که بر پایه آن کودکان در وضعیت آرامی تربیت شده و به سمت جامعه‌پذیری سوق می‌یابند. در نتیجه، احتمال همنوایی آنان با قواعد ارزش‌های اجتماعی افزایش یافته و از امکان گرایش این دسته به بزهکاری و نقض باید‌ها و نیایدهای کیفری کاسته می‌شود. به این ترتیب، زندگی کردن کودکان با پدر و مادر حق بشری این دسته است که از حیث آموزه‌های پیش‌گیری رشد‌مدار هم دارای کارکردی  جرم‌‌شناسانه بوده و به شکل‌گیری درست شخصیت کودکان می‌انجامد. در همین چارچوب، می‌توان به نظریه کنترل اجتماعی تراویس هیرشی اشاره کرد. او معتقد بود که قیدهای اجتماعی سبب می‌شوند تا افراد به جای انحراف و بزه‌کاری، رفتارهای هنجارمند و منطبق با موازین اخلاقی و اجتماعی را برگزینند. هیرشی چهار مؤلفه دلبستگی، مشارکت، پایبندی و اعتقادات را در شکل‌گیری قیدهای اجتماعی مؤثر می‌پندارد.

در این میان، میزان دلبستگی کودکان به خانواده خصوصاً پدر و مادر، می‌تواند در مقید شدن آنان در آینده نقش بسزایی ایفا می‌کند(ویلیامز،۲۰۹:۱۳۸۳) بنابراین، اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه حضور کودکان در کنار والدین می‌تواند در تقویت قیدهای اجتماعی و در نتیجه گرایش آنان به سمت احترام گذاردن به قواعد اجتماعی تأثیرگذار باشد.

با وجود این، حمایت دولت‌ها از خانواده‌ها به منظور کاهش احتمال جدایی آنان از خانواده‌های از هم گسیخته مشاهده می‌شوند. در این جاست که چگونگی اجرای حق درست تربیت شدن کودکان اهمیت زیادی پیدا می‌کند. زیرا، مطابق پژوهش‌های جرم‌شناسانه از هم گسیختگی خانواده بر فرآیند رشد و پرورش کودکان تأثیر منفی گذاشته و حتی احتمال به عادت مزمن‌شدن بزهکاری نزد این دسته را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، در یک تحقیق نشان داده شده که ۷۰ درصد کودکان بزهکار مشمول تدابیر سالب آزادی فرزندان طلاق بودند.(نیازپور،۱۴۸:۱۳۸۷)

 

۳-۶-۳-حق کودکان دربرخورداری از آموزش وپرورش

محیط تحصیلی مدرسه، یکی از اصلی‌ترین بسترهای شکل‌دهنده نظام رفتاری کودکان است. در این محیط مانند خانواده پیکره شخصیت این دسته پی‌ریزی شده و جهت رفتاری کودکان تعیین می‌شود. زیرا در آن دانش آموزان در معرض فراگیری تجربه‌های نو و شناخت نظام‌مند نسبت به پدیده‌های مختلف اجتماعی قرار می‌گیرند.(نجفی ابرندآبادی،۵۷۴:۱۳۸۳)

کودکان از حق تحصیل و تعلیم برخوردارند و در برابر، دولت‌ها مکلفند در راستای دستیابی این دسته به حق مذکور تدابیر مناسب را اتخاذ کنند. همین حق بشری کودکان از حیث آموزه‌های جرم‌شناسانه نیز دارای اهمیت است. به این شکل که کودکان با حضور در محیط مدرسه و فراگیری آموزه‌های پرورشی تربیتی به سمت اجتماعی‌شدن پیش رفته و در نتیجه از نقض بایدها و نبایدهای کیفری خودداری می‌ورزند. کارکرد مدرسه در هنجار‌آموز کردن کودکان نقش مؤثری در ساماندهی درست نظام رفتاری و قاعده‌مندی این دسته ایفا می کند.(نیاز پور،۱۹۷:۱۳۹۱)

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 7. پایان نامه بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 8. دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 10. دانلود پایان نامه نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 12. پایان نامه جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 13. پایان نامه بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 14. پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 18. پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 19. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : شروط ضمن عقد نکاح
 20. پایان نامه اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 21. دانلود پایان نامه تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 22. دانلود پایان نامه تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 23. دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 34. پایان نامه : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
 36. پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 37. پایان نامه بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
 38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
 39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
 40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
 41. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.