فایل های رشته حقوق

پایان نامه ها در مورد تدابیرحمایتی درمرحله تحقیقات پلیسی

قبل از مرحله رسیدگی ناظر به تدابیر حمایتی در مرحله پلیسی و تحقیقات و کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است که در این مرحله باید ساز و کارهای مراجعه بزه دیدگان زن جنبه حمایتی داشته باشد چرا که اغلب بزه دیدگان زن از جانب مردان مورد آسیب قررار می گیرند و زنان نیز جهت حفظ آبرو خویش از مراجعه به مراکز پلیس و اعلام شکایت خوداری می کنند بنابراین از آنجایی که مرحله تحقیقات پلیسی یکی از مهم ترین فرآیندهای دادرسی کیفری به شمار می رود لذا تهیه ساز و کار حمایتی مناسب می تواند تأثیر مضاعفی در حمایت از بزه دیدگان زن داشته باشد.

 

مبحث اول: تشکیل پلیس زن و تعقیب فوری

از جمله تدابیر حمایتی ابتدایی که در فرایند رسیدگی کیفری برای زنان قربانی خشونت در مرحله تحقیقات پلیسی در نظر گرفته شده است تشکیل پلیس زن جهت درک عمیق  و دقیق احساسات و ابعاد بزه از زبان قربانی و لزوم تعقیب فوری جرم به واسطه تأمین حقوق بزه دیده و جلوگیری از امحاء آثار جرم است، که در این قسمت سعی است لزوم اجرایی شدن این تدابیر حمایتی مورد بررسی قرار گیرد.

 

گفتار اول: تشکیل پلیس زن

یکی از مهم ترین وظایف پلیس برخورد مناسب و سنجیده با زن است به نحوی که پاسخگوی شرایط روحی و روانی ویژه وی باشد. برخورد با بزه دیده  باید همراه با همدردی و توانایی درک دقیق احساسات بزه دیده و ارتباط برقرار کردن با وی صورت بگیرد که این امر در خصوص بزه دیدگان زن در برخورد با پلیس زن بهتر آشکار و امکان پذیر می باشد.

استخدام، آموزش و استفاده روز افزون از پلیس زن را می توان یکی از راهکارهای دستگاه عدالت کیفری در مورد رفتارهای ناشایست مأموران مرد دانست شاید یکی از دلایل زنان برای عدم اعلام خشونت، ناتوانی پلیس های مرد در درک شرایط زنان قربانی خشونت و شدت وقوع آثار ناشی از این خشونتها و کم اهمیت تلقی شدن مشکلات ایشان از سوی مردان باشد، زنان بزه دیده همواره از بازگویی بزه دیدگی نزد پلیس مرد ابراز نارضایتی کرده اند، این نارضایتی به ویژه زمانی که مشکل بزه دیده به روابط شخصی و خصوصی او مربوط می شود ابعاد و دامنه جدیدی پیدامی کند به همین منظور و با هدف توجه بیشتر به وضعیت زنان بزه دیده و جلوگیری از بزه دیدگی دوباره آنان در فرایند رسیدگی در دستگاه عدالت کیفری و فراهم آوردن شرایط مناسب اعلام جرم برای وی در برخی کشورها حضور یک پلیس زن در صحنه وقوع خشونت ها یا در کلانتریها الزامی شده است، امروزه مراکز پلیس زن در آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی به منطور ارائه پاسخی مناسب به جرایم علیه زنان تأسیس شده است.[۱]در کشورهایی مانند شیلی و هند کلانتریهایی ایجاد شده است که تنها از افسران پلیس زن استفاده می شود، در برزیل نیز بیش از ۵۰۰ کلانتری تخصصی که همه کارکنان آن زن هستند جهت ارائه تسهیلات برای زنان بزه دیده در زمینه خشونتهای خانگی و هم چنین تهاجم های جنسی ایجاد شده است.[۲]

در ایران پیدایش و تربیت زنان پلیس از سال ۱۳۴۵ بصورت درجه داری و از سال ۱۳۴۸ باعنوان افسری آغاز شد اما پس از انقلاب و با تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۶ و قوانین و مقررات نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۴ آموزش زنان برای مشاغل انتظامی متوقف گردید اما اصلاحات قوانین نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۷ استخدام زنان در مشاغل انتظامی را مجدداٌ مجاز شناخت، امروزه استفاده از فارغ التحصیلان اندک دانشکده انتظامی خواهران در رویارویی خشونت و حضور در صحنه وقوع چنین جرایمی در موارد محدودی انجام می شود.

در دهه هفتاد میلادی تحقیقات گسترده ای بر ارزیابی عملکرد پلیس زن در کشورهای مختلف اختصاص یافت، نتایج این بررسیها نشان داد که پلیس زن گذشته از تفاوتهایی که در ساختار زیستی و روش های سازگاری با اجتماع و حرفه پلیس با مردان دارند می توانند همانند مردان همکار خود به خوبی از عهده انجام مأموریتهای پلیسی در زمینه مبارزه با جرم، برقراری نظم و امنیت و ارائه خدمات امنیتی و انتظامی مورد نیاز اجتماع برآیند به بیان دیگر تفاوت میان مردان و زنان، پلیس بیشتر در مرحله چگونگی برای وظایف شغلی بروز پیدا می کند، افسران زن اغلب کمتر از سلاح استفاده می کنند و نسبت به نیازهای شهروندان وبژه دیدگان حساسیت و اهمیت بیشتری قائل اند و از رویکردهای پلیس اجتماع بهره بیشتری می گیرند.[۳]

لذا با توجه به تحولاتی که در حوزه عدالت کیفری به ویژه در کارکردهای پلیس بوجود آمده این شیوه نگرش برای افسران مرد و زن نوعی بی احترامی به افسران پلیس مرد انگاشته می شود، در حال تغییر است، یافته های مطالعات تجربی انجام شده در زمینه ماهیت فعالیتهای پلیس نشان داده اند که حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد از وقت و انرژی افسران پلیس برای ارائه خدمات پلیس مورد نیاز اجتماع و مدیریت امور غیر جنایی صرف می شود. بنابراین از جمله مهم ترین ویژگی های پلیس اجتماع محور می توان به تمرکز زدایی در مدیریت پلیس سهیم شدن نهادهای مدنی در قدرت پلیس، پاسخگویی به مردم، ارائه خدمات پلیس مورد نیاز و حاکم شدن فرهنگ نظام زدایی در سازمان پلیس اشاره کرد .ارزیابی های اولیه  از میزان کارایی پلیس اجتماعی محور حاکی از آن است که این الگوی پلیس از حمایت بیشتر شهروندان بهره مند بود، رضایت شغلی بیشتری برای افسران پلیس در پی داشته است و تحقق آن منوط به مشارکت فعال پلیسان زن و ایجاد اتحاد و هم بستگی میان افسران پلیس مرد و زن در اجرای مأموریتهای پلیسی است، از جمله ویژگی های خدماتی که افسران پلیس زن ارائه می کنند: رابطه توسعه یافته تر با افراد اجتماع، بهره مندی بیشتر از حمایت شهروندان، استفاده از روش های کمتر تهاجمی، پاسخهای مناسبتر و احترام آمیزتر به زنان و کودکان بزه دیده، درصد کمتر از موارد دیگر آزاری و نیز انگیزه های قوی تر در انجام وظایف خود نسبت به مردان پلیس برشمرده اند.[۴]

پلیسان زن با وجود همه تفاوتهایی که با پلیسان مرد دارند در حوزه هایی مختلف پلیسی به ویژه رویکردهای جدیدی که نیازمند واکنش های اخلاقی تر و انسانی ترافسران پلیس است عملکردی موفق تر نسبت به مردان پلیس داشته اند، همچنین یکی از آثار مثبت ورود زنان به حوزه فعالیتهای اجرایی پلیس ارتقای سطح معیارهای اخلاقی در اجرای مأموریتهای پلیس و تأمین نظم و امنیت عمومی است. زنان پلیس کمتر از مردان پلیس در بدرفتاریها مداخله داشته و کمتر چنین رفتارهایی را از افسران زیر دست خود تحمل می کنند.[۵]

 

گفتار دوم: لزوم تعقیب فوری

اهمیت کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی ایجاب می کند که ضابطین دادگستری نیز همانند قضات از اقتدار و اختیارات ویژه ای برخوردار باشند با وجود این از آنجایی که مرحله پلیس قضایی از مراحل حساس و دقیق دادرسی کیفری بود در واقع سنگ اول بنای دادرسی محسوب می شود و از آنجایی که در این مرحله پیش از سایر مراحل حقوق و آزادیهای متهم در معرض تضییع و تفریط قرارمی گیرد، نادیده گرفتن حقوق بزه دیده ، کم اهمیت جلوه دادن شکایت شاکی و یا مهم تر از آن به تأخیر انداختن تعقیب و جمع آوری ادله تأثیر و خسارات جبران ناپذیری به حقوق از دست رفته بزه دیده می گذارد از این رو یکی از اهداف اصلی اغلب دستگاه های پلیس به حداقل رساندن زمان واکنش نسبت به درخواستهای کمک است و فرض بر این گذاشته می شود که حضور سریعتر پلیس در صحنه وقوع جرم مفیدتر است با این حال پلیس همواره به دلیل عدم حساسیتی که به درخواست کمک در مورد ضرب  و جرح زنان نشان می دهد در معرض انتقاد بوده است، اهمیت حضور پلیس در کوتاه ترین زمان در موارد خشونت خانوادگی بسیار زیاد است چرا که با توجه به وقوع رفتار مجرمانه پشت درهای بسته منزل و عدم امکان کمک از جانب سایر افراد شاید پلیس تنها نیروی حیاتی باشد که برای یاری به بزه دیده در محل وقوع جرم حضور وی ضروری است.

در ایران فقدان قوانین الزام آور برای پلیس در خصوص چگونگی برخورد با درخواست کمک در موارد خشونت خانگی و همچنین کمبود منابع و امکانات در اداره های پلیس مانع از شکل گیری رویه ای ثابت در سرعت واکنش پلیس شده است، پس از تماس بزه دیده با پلیس۱۱۰ و اعلام جرم این مرکز دستور حضور در محل گزارش شده را به کلانتری حوزه وقوع جرم می دهد درحقیقت این مأموران کلانتریها هستند که در محل حاضر می شوند و پلیس۱۱۰ تنها بعنوان مرکز کنترل و فرماندهی عمل کرده و وظیفه دستور به کلانتری و نظارت بر عملکرد آن را بر عهده دارد، طبق دستورالعمل های کاری نیروهای کلانتری موظفند در موارد فوری خشونت خانوادگی ۴ تا ۷ دقیقه در محل حاضر شوند اما در طول اجرای این دستور به تعداد نیروها و امکانات دادگستری بستگی دارد وجود همین عوامل باعث حضور کند و با تأخیر نیروهای انتظامی در محل وقوع جرم می باشد. لذا همانگونه که سنگ اول بنای دادرسی و صدور حکم تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا می باشد و از طرفی نظر به اینکه قاضی مستقر در دادسراها خود رأساٌ نمی تواند تحقیقات جرائم را بطور مستقیم انجام دهند و این امر را به ضابطین خود (کلانتریها) تفویض اختیار می نمایند لذا تحقیقات فوری و حضور به موقع پلیس در اولین لحظات وقوع جرم که نقش بسیار موثری در جمع آوری دلایل و جلوگیری از محو آثار جرم دارد تأثیر بسزایی در صدور قرار مجرمیت در مرحله دادسرا دارد.

لذا در بحث ضرب و جرح و خشونتهای خانگی و همچنین مزاحمتهای خیابانی برای زنان و خشونت های جنسی در درجه اول باید دیدگاه و نگرش و تصویر ذهنی نیروهای پلیس نسبت به زنان بزه دیده به عنوان قشر آسیب پذیر، حساس و با اهمیت جلوه گر شود از این رو بررسی واکنش پلیس نسبت به خشونت خانوادگی علیه زنان از اهمیت شایانی برخوردار است رفتار پلیس به عنوان نخستین مرجع و پناهگاه رسمی زنان در شکل دهی تصویر ذهنی بزه دیده از دستگاه عدالت کیفری تأثیر بسزایی دارد این تصور ذهنی تا جایی اهمیت دارد که یکی از دلایل مهم عدم گزارش بزه دیدگی خشونت خانوادگی باور عمومی زنان است مبنی بر اینکه به دلیل نداشتن تأمین جانی ممکن است در معرض انتقام جویی مرتکب قرار بگیرند، پلیس نمی تواند یا نمی خواهد از این مسأله جلوگیری کرده و مرتکب را دستگیر کند البته نقش مهمی که در خشونتهای خانوادگی بر دوش پلیس گذاشته شده است همواره محور مباحثات علمی موافق و مخالف بوده است چنانکه عده ای معتقدند بار سنگین مواجه با خشونت خانوادگی به صورت ناعادلانه بردوش پلیس گذاشته شده است این نقش پر اهمیت پلیس تا جایی پیش رفته که حتی در نظام هایی که در مجموعه قوانین کیفری خود برای زن آزاری جرم انگاری شده است هنوز نحوه برخورد بر این مسأله به نقش قدرت و نوع عملکرد پلیس بستگی دارد و با خشونتهای خانوادگی و ایراد ضرب و جرح از ناحیه مرد مسأله را خصوصی و خانوادگی افراد تلقی می کنند از این رو سعی می کنند با این بهانه کمتر درخشونتهای خانوادگی مداخله کنند حتی در انتقادی که بعضی از زنان کتک خورده در خصوص نحوه برخورد نیروی انتظامی در مواجه با ضرب و جرح آشکار در حضور نیروی انتظامی و حتی در ملأ عام صورت می گیرد ناشی از همین طرز تفکر ضابط می باشد که البته این طرز تفکر باید تغییر یابد زیرا هر چند که وسعت خشونتهای خانوادگی در محدوده زندگی مشترک زن و شوهر و یا در محیط یک خانواده می باشد، نادیده انگاشتن این موضوع و یا به تاخیرانداختن تعقیب جرم در آینده می تواند اثرات روانی به دنبال داشته باشد که در حوزه وسیع اجتماع تأثیر گذار باشد.[۶]

[۱]. سازمان جهانی بهداشت، ص ۴۴ و ۴۵٫

[۲]. اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد(UNOPCCP ) مرکز بین المللی پیشگیری از جرم، ص ۷۴و ۱۳۴٫

[۳].عدالت برای بزه دیدگان ( در زمینه بکارگیری اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت ) ترجمه علی شایان، اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، انتشارات سلسبیل، سال۱۳۸۴، ص۷۴و۱۳۴٫

[۴]. مهرا، نسرین، زن و حقوق کیفری، انجمن ایرانی حقوق جزا، انتشارات سلسبیل، چاپ سپهر نوین، سال۱۳۸۴، ص۱۸۶٫

[۵]. همان منبع، صص ۸۹ و ۱۸۸٫

[۶].مهرا، نسرین، همان منبع، ۸۹و۱۸۸٫

پایان نامه در لینک پایین

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.