فایل های رشته حقوق

تأثیر دعوای ابطال در اجرای رای داوری

برخی از نویسندگان همچون دکتر جنیدی در پاسخ به ظاهر مواد و ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی که تعلیق اجرای رای داور را به ذهن متبادر می کند، بیان می دارند: « این ظاهر، قابل اعتماد نیست. زیرا چگونه ممکن است مهلت درخواست ابطال از لحاظ حقوقی واجد چنین اثری می باشد، در حالی که خود دادرسی ابطال، قانوناً، موجب تعلیق و توقیف اجرای رای نیست…. ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض را مانع اجرای رای نمی داند و می دانیم که درخواست ابطال، تنها شیوه شناخته شده برای اعتراض به رای در نظام حقوقی ماست.[۱]»

برخی دیگر در زمان حکومت قانون سابق آیین دادرسی مدنی، به صراحت از تعلیق اقدامات اجرایی و عدم امکان صدور اجراییه نسبت به رای داور یاد می کنند و می گویند: «براساس مقررات قانون، رای داور همانند رای دادگاه بدوی تلقی گردیده که طبق مقررات آن قانون، قطعیت نداشته و در صورتی که پس از ابلاغ، مورد تجدیدنظرخواهی قرار می گرفت، تقاضای صدور اجرائیه نسبت به آن پذیرفته نمی شد، اگر رای داور قطعی و لازم الاجراست، چرا ماده۶۶۲ سابق مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ را پیش بینی کرده است و اگر اعتراض محکوم علیه مانع اجرا نباشد، چرا رای باید به او ابلاغ شود. علاوه بر آن، از ما ده ۶۶۷ قانون سابق نیز  استفاده می شود که اگر ظرف مدت ده روز نسبت به رای اعتراض به عمل آید، دیگر نباید اجراییه صادر شود. وقتی رای دادگاه که توسط قاضی حرفه ای مجرب صادر می شود، در صورت تجدیدنظر خواهی قابل اجرا نباشد، به طریق اولی، رای داور که معلوم نیست صادر کننده آن، واجد تجربه و قابلیت های لازم باشد، نباید در صورت وصول اعتراض قابل اجرا باشد.[۲]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

این سخن قابل پذیرش نیست و از جهات مختلف ایراد بر آن وارد است:

اولاً: قیاس رای دادگاه نخستین و رای داور مع الفارق است. زیرا یکی از مقاصد طرفین در مورد پیش بینی داوری، این است که در فرآیند حل و فصل اختلافات و از جمله اجرای رای تسریع شود و این هدف، اقتضای آن را دارد که اصولاً رای داور، قاطع اختلاف باشند نه این که به صرف ادعای بطلان، مانعی مهم بر سر راه آن قرار گیرد. همچنین طرح دعوا در مرحله تجدیدنظر، به تصریح  قانون، دارای اثر تعلیقی است و یکی از علل آن را می توان در ترکیب مراجع بدوی و بالاتر دانست که مجموعاً یک پیکره را تشکیل می دهند و دعوا را حل و فصل می کنند. به عبارت دیگر، جز در مواردی که رای بدوی قطعی اعلام می شود، مجموع دادگاه بدوی و تجدیدنظر، به عنوان یک کل، موضوع را حل و فصل می کنند نه این که تنها یکی از آن ها عهده دار این امر می باشد و به همین دلیل نه دادگاه تجدیدنظر، اصولاً، حق ورود مستقیم به دعوا را دارد و نه دادگاه بدوی می تواند بر اجرای رای خود، پافشاری کند؛ اما در مورد داوری، ترکیبی در کار نیست و تنها مرجع حل اختلاف، همان داور است که رسیدگی او به هر حال، مورد پذیرش عقل و قانون قرار گرفته و در بسیاری از موارد نیز مرضی الطرفینی است؛ داور، به تنهایی اختیار حل اختلاف را دارد نه این که داور به همراه دادگاه واجد این خصوصیت باشد. اگر کنترلی نیز نسبت به رای داور پیش بینی شده، صرفاً محدود به موارد معینی است که دادگاه حق تفسیر موسع آن ها را ندارد. در حالی که دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، در هنگام بررسی موضوع، اختیار تام دارند و ورود در ماهیت موضوع برای هر دو دادگاه، مستقلاً تصریح شده است. بنابراین نباید رای داور را به همراه کنترل بعدی دادگاه، مجموعاً، سبب اجرای آن دانست. درست است که دادگاه در هنگام دستور اجرا، باید رای داور را کنترل اجمالی کند اما دخالت دادگاه، «شرط» اجرای رای نیست بلکه دادگاه باید به دنبال «مانع» اجرای رای باشد.

ثانیاً: مواد مورد اشاره در قانون سابق (مواد۶۶۲ و ۶۶۷) که با اندکی تغییر، در مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون فعلی منعکس شده اند، دلالتی بر تعلیق اجرای رای داور ندارند. زیرا نه تنها مفاد ماده ۶۶۷ سابق بر توقف اجرا تصریح دارد و نشان می دهد که پیش از آن، دستور اجرا صادر شده است و این امر، با تعلیق اجرای رای داور، به محض درخواست ابطال، مخالف است؛ بلکه ماده ۶۶۲ نیز دلالت منطقی بر تعلیق اجرا ندارد و مدعی باید دلیل ارائه دهد.

ثالثاً: این که لزوم ابلاغ رای داور را به این معنا دانسته اند که «ا گر اعتراض محکوم علیه مانع اجرا نباشد، چرا رای باید به او ابلاغ شود» نیز لازمه ای غیر قابل پذیرش است. زیرا در مورد احکام قابل اجرا و حتی بعد از صدور اجراییه مربوط به حکم دادگاه نیز ابلاغ را پیش بینی کرده اند در حالی که نمی توان گفت: «اگر اعتراض محکوم علیه مانع اجرا نباشد، چرا رای یا اجراییه باید به او ابلاغ شود.» در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف دو روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد» و ماده ۲ این قانون نیز بیان می دارد: «احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.»

به نظر می رسد امر ابلاغ رای داور، نه از این جهت است که محکوم علیه، با درخواست ابطال، حق تعلیق اجرای آن را داشته باشد بلکه راه حلی منطقی است که به منظور تحقق یکی از اهداف قانون در کنترل نسبی رای داور، مقرر شده است زیرا کنترل رای داور همانند بسیاری از نظام های حقوقی، در دو موقعیت خواهد بود و یکی از آن ها، زمان اجرای رای می باشد تا محکوم علیه بتواند در فرصت بعد از ابلاغ رای تا زمان صدور اجراییه، موانع اجرای رای داور را که معمولاً به روشنی قابل احراز هستند و نیازمند ورود به ماهیت موضوع را ندارند، به دادگاه اعلام نماید و دادگاه را به احراز مانع هدایت کند. زیرا در برخی موارد، دادگاه اسناد روشنی از غیر قابل اجرا بودن رای داور ندارد و محکوم علیه است که می تواند او را آگاه کند. بنابراین، ابلاغ رای داور، امری بایسته و شایسته است و نباید آن را از هدف اصلی خود دور کرد و هدف دیگری، مانند تعلیق اجرای رای داور را به جای آن نشاند.

رابعاً توجه به سیاق صدر ماده ۶۶۲ سابق و ماده۴۴۸ فعلی نشان می دهد که رای داور را باید اجرا نمود و از ایجاد مانع خودداری کرد و این که چگونه از این مواد، تعلیق اجرای رای داور را استنباط می نمایند را مدنظر قرار داد.

[۱] . لعیا جنیدی، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، منبع پیشین، ص ۳۳۷

[۲] .  سید حسین فخاری، منبع پیشین، صص ۱۱۸ و ۱۱۹

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.