پایان نامه ارشد

پایان نامه بررسی جرم جعل در حقوق ایران

سوم : خیانت در امانت

در روابط اجتماعی جوامع بشری اعم از ابتدایی ، توسعه یافته یا پیشرفته ، سپردن اموال و امانت گذاری وجود داشته و از نیازهای متعارف جامعه در تمام ادوار بوده و گاهی اوقات اموال جهت محافظت به امانت گذارده می‌شود و گاهی هم جهت نقل و انتقال از جایی به جایی با اهداف مختلف از قبیل رفع عیب یا تجارت و … بدست شخص دیگری سپرده می‌شود که به او نسبت به اموال سپرده شده ید امانی محسوب می‌شود و همین امر خصیصه امانت داری را به عنوان یکی از صفات پسندیده اخلاقی و مذهبی وصول تاریخ حیات بشر مطرح کرده است .

۱-۳ ) تاریخچه خیانت در امانت

با توجه به اینکه سپردن اموال و امانت گذاری از ابتدای جوامع بشری وجود داشته ، بنابراین خیانت در امانت هم مثل سایر جرائم مالی از سابقه دیرینه برخوردار است .

جرم خیانت در امانت در گذشته عنوان مجرمانه مستقلی نداشته و با جرائم دیگری که نتیجه آن تصاحب مال غیر بر خلاف میل او بوده ، مثل سرقت و کلاهبرداری  در یک ردیف قرار داشت و به مرور زمان این جرائم ( جرائم علیه اموال ) از یکدیگر تفکیک شده و هر کدام عنوان مجرمانه مستقلی با ارکان تشکیل دهنده خاص خود پیدا کردند .

در حقوق روم ، جرم خیانت در امانت تحت عنوان فورتوم ، قابل مجازات بوده است و به عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت و کلاهبرداری  و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می‌شد و عبارت بوده است از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر ، اعم از اینکه شیء مورد تصرف توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم می‌گردید یا این که وی شخصاً آن را به دست می‌آورد[۱] .

در کشور ما نیز برای اولین بار ، جرم خیانت در امانت در سال ۱۳۰۴ هنگام تصویب قانون مجازات عمومی‌در قانون جزای ایران و در ماده ۲۴۱ آن مورد توجه قرار گرفت .

۲-۳ ) تعریف خیانت در امانت

خیانت در امانت از نظر لغوی به معنی عدر ( به فتح عین و سکون دال ) و ناراستی است و بعضی نیز خیانت را ، ناکسی دغل و ناراستی کردن معنی کرده اند و در فرهنگ دهخدا آمده است که امانت ( ماخوذ از عربی ) به معنی راستی و ضد خیانت است[۲] .

در تعریف خیانت در امانت می‌توان به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی‌اشاره نمود و با توجه به مفاد ماده مذکور در تعریف این جرم می‌توان گفت :

” خیانت در امانت ، عبارت است از تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نمودن اموال یا اسناد به زیان مالیکن یا متصرفین آنها ، وقتی اشیا مزبور به عنوان اجاره ، امانت ، رهن وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده است که اشیاء مزبور مسترد یا به مصرف معینی برسد[۳] ” .

 


۳-۳ ) ارکان تشکیل دهده جرم خیانت در امانت

الف ) رکن قانونی

رکن قانونی خیانت در امانت ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی‌است که بیان می‌دارد : ” هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن با برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ” .

ب ) رکن مادی

با توجه به ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی‌عنصر مادی این جرم شامل تصاحب ، تلف ، مفقود و استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده و قرار بر آن بوده که آن مال مسترد یا به مصرف معینی برسد .

تصاحب : عبارت است از اینکه امین مورد امانت را با سوء نیت به مالکیت خود در آورده و از استرداد آن به مالک اصلی خودداری کند و این عمل می‌بایست با سوء نیت همراه باشد . بنابراین اگر امین در مقابل دریافت حق الزحمه نگهداری مال مورد امانت از استرداد آن خودداری نماید ، این عمل خیانت در امانت محسوب نمی‌شود .

تلف کردن مال مورد امانت : عبارت است از اینکه امین مال مورد امانت را عمداً از بین ببرد . مثل اینکه بشکند یا بسوزاند یا … .

مفقود کردن مال مورد امانت : مفقود کردن مال امانی با تلف کردن آن فرق دارد . چرا که در تلف کردن مال امانی با عمل همراه با سوء نیت امین از بین میرود ولی در مفقود کردن ، امین مال امانی را از بین نمی‌برد ، بلکه با سوء نیت و عالماً و عامداً ، دست به عملی می‌زند که صاحب مال نمی‌تواند با بقاء عین مال امانی به آن دسترسی داشته باشد . مثل پرتاب عمدی سکه یا هر شیء قیمتی امانی به دریا.

این عمل نیز امین می‌بایست سوء نیت داشته باشد . بنابراین سهل انگاری و مسامحه او که باعث مفقود شدن مال امانی شده باشد ، خیانت در امانت محسوب نمی‌شود .

استعمال شیء مورد امانت : استعمال عبارت است از بکار بردن و استفاده ناروا از مال مورد امانت که حق استفاده از آن را نداشته و بدون اذن صاحب آن از آن استفاده کرده و یا قرار بر این بوده که به مصرف معینی برسد و به مصرف دیگری رسیده باشد .

ج ) عنصر روانی و معنوی خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت از جرائم عمدی و مقید است و عنصر معنوی آن عبارت است از اینکه مرتکب عالماً و عامداً و با علم به امانی بودن مال امانی و تعلق آن به دیگری و به قصد خیانت و اضرار به صاحب آن ( مالک یا متصرف قانونی ) یکی از اعمال مصرحه در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی‌را انجام و موجبات ضرر و زیان مالک یا متصرف قانونی مال یا شیء مورد امانت را فراهم آورد .

بنابراین ” قصد خیانت لازمه جرم خیانت در امانت است و اگر مال در اثر قوای قهریه از قبیل بلای آسمانی ، جنگ ، حریق ، سیل و طوفان یا در اثر دزدی از بین رود ، بر امین مسئولیتی از نظر جزایی و حقوقی نیست[۴] ” .

۴-۳ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

الف ) خیانت در امانت در محموله های باربری

از مهمترین شگردهایی که در رابطه با جرم خیانت در امانت وجود دارد که بوسیله بهره گیری از سند هویتی جعل تکمیل گردیده و به نتیجه می‌رسد . خیانت در امانت در محموله های باربری است . این شیوه در عرف و گویش مامورین پی جویی به عنوان ( سرقت محموله ) شناخته شده است و اغلب بوسیله رانندگان تریلر و یا کامیون که از افراد سابقه دار و حرفه ای هستند به وقوع می‌پیوندند آنها با مراجعه به بنگاه های باربری که معمولاً حمل و جابجایی محموله های دولتی را بصورت پیمانکاری و حق العمل کاری عهده دار هستند ، با ارائه مدارک هویتی جعلی ( گواهینامه و غیره ) و با نصب پلاک تقلبی بر روی کامیون یا تریلر ، بار و محموله های چند تنی ارزشمند را دریافت و بجای رساندن آن به مقصد ، به بازار برده و به فروش می‌رسانند . معمولاً این روش با همکاری گروهی انجام می‌شود . یک نفر راننده تریلر بوده ، فرد دیگری مسئول بازاریابی محموله است و شخصی به عنوان تاجر برای فروش وارد معامله می‌شود .

مسئولین باربری پس از اطلاع از عدم رسیدن محموله به مقصد ، اقدامات قانونی را بعمل آورده از طریق راهنمایی و رانندگی و سایر مراجع درخواست پیگیری می‌نمایند ، لیکن به لحاظ جعلی بودن اوراق ارائه شده و پلاک منصوبه بر روی کامیون ، موفقیتی بدست نمی‌آید و مناسب ترین راه پی جویی موضوع در بازار فروش اموال می‌باشد که می‌توان مشخصات محموله را به صنف مربوطه اعلام تا در صورت کسب خبر از محموله ، آن را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند .

[۱]  گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۳۹۸

[۲]  نفیسی ، علی اکبر ، نظام الاطباء ، نفیسی ، تهران ، ۱۳۱۹

[۳]  گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۴۰۴

[۴]  گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۴۱۷

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید