پایان نامه

متن کامل پایان نامه : بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف شیشه

صفحه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                 

فهرست مطالب هشت

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱                         

فصل اول: بررسی کلیات و اهداف تحقیق

۱-۱-  مقدمه   ۲

۱-۲-  بتن الیافی ۳

۱-۳-  الیاف مورد استفاده در بتن ۳

۱-۳-۱-  الیاف طبیعی ۴

۱-۳-۲-  الیاف فولادی ۴

۱-۳-۳-  الیاف آرامید ۵

۱-۳-۴-  الیاف کربن ۵

۱-۳-۵-  الیاف شیشه ۵

۱-۴-  اهداف تحقیق ۶

۱-۵-  خلاصه­ی فصل و بررسی محتویات فصل­های بعد ۷

فصل دوم: ویژگی­های بتن مسلح به الیاف شیشه

۲-۱-  مقدمه   ۸

۲-۲-  بتن مسلح به الیاف شیشه (GFRC) 8

۲-۲-۱-  ملاحظات اقتصادی استفاده از بتن مسلح به الیاف شیشه ۹

۲-۳-   روش­های ساخت بتن مسلح به الیاف شیشه ۹

۲-۳-۱-  روش پیش مخلوط ۹

۲-۳-۲-  روش اسپری ۱۰

۲-۴-  عمل­آوری بتن مسلح به الیاف شیشه ۱۱

۲-۴-۱-  عمل­آوری مرطوب ۱۲

۲-۴-۲-  عمل­آوری با هوا ۱۲

۲-۵-  خواص مکانیکی ۱۳

۲-۵-۱-  مقاومت فشاری ۱۳

۲-۵-۲-  مقاومت کششی ۱۳

هشت

۲-۵-۳-  مقاومت خمشی ۱۴

۲-۵-۴-  مقاومت ضربه ۱۶

۲-۵-۵-  مدول الاستیسیته ۱۶

۲-۵-۶-  طاقت     ۱۷

۲-۶-  دوام     ۱۷

الف- بررسی ﺗﺄثیر محیط قلیایی ۱۷

ب- بررسی ﺗﺄثیر فرایند هیدراسیون سیمان ۱۷

۲-۷-  ﺗﺄثیر گذر زمان بر خواص مکانیکی GFRC 18

۲-۷-۱-  خصوصیات مکانیکی وابسته به ملات ۱۸

۲-۷-۲-  خصوصیات مکانیکی وابسته به الیاف شیشه ۱۸

۲-۸-  مواد پوزولانی ۱۹

۲-۸-۱-  انواع پوزولان­ها ۲۰

۲-۸-۲-  ﺗﺄثیر مواد پوزولانی بر خصوصیات مکانیکی بتن ۲۰

۲-۸-۳-  میکروسیلیس ۲۱

۲-۸-۴-  متاکائولین ۲۲

۲-۹-  فناوری نانو ۲۲

۲-۹-۱-  کاربرد فناوری نانو در بتن ۲۲

۲-۱۰-  خلاصه­ی فصل ۲۶

فصل سوم: مروری بر پیشینه­ی علمی موضوع

۳-۱-  مقدمه   ۲۷

۳-۲-  تاریخچه­ی تولید الیاف مقاوم در محیط قلیایی ۲۷

۳-۳-  استفاده از مواد پلیمری در بتن مسلح به الیاف شیشه ۲۸

۳-۴-  بررسی مقاومت فشاری بتن مسلح به الیاف شیشه ۳۲

۳-۵-  استفاده از میکروسیلیس و متاکائولین در بتن مسلح به الیاف شیشه ۳۴

۳-۵-۱-  ﺗﺄثیر مواد پوزولانی بر رفتار خمشی بتن مسلح به الیاف شیشه ۳۴

۳-۵-۲-  ﺗﺄثیر مواد پوزولانی بر رفتار کششی بتن مسلح به الیاف شیشه ۳۶

۳-۵-۳-  ﺗﺄثیر مواد پوزولانی بر روی طاقت بتن مسلح به الیاف شیشه ۳۸

۳-۵-۴-  بررسی مکانیزم شکست بتن مسلح به الیاف شیشه ۳۸

۳-۶-  استفاده از نانوسیلیس به عنوان جایگزین بخشی از سیمان در بتن ۴۰

۳-۷-  خلاصه­ی فصل ۴۱

نه

فصل چهارم: مشخصات مصالح و چگونگی ساخت نمونه­ها

۴-۱-  مقدمه   ۴۲

۴-۲-  مشخصات و ویژگی­های مصالح به کار رفته ۴۲

۴-۲-۱-  سنگدانه­ها ۴۲

۴-۲-۲-  مصالح ریز دانه ۴۳

۴-۲-۳-  سیمان       ۴۵

۴-۲-۴-  آب          ۴۶

۴-۲-۵-  مواد پوزولانی ۴۷

الف- میکروسیلیس ۴۷

ب- متاکائولین ۴۸

ج- نانوسیلیس ۴۸

۴-۲-۶-  فوق روان­کننده ۴۹

۴-۲-۷-  الیاف شیشه ۵۰

۴-۳-  طرح اختلاط ۵۱

۴-۳-۱-  نحوه­ محاسبه­ی طرح­های اختلاط ۵۲

۴-۴-  نحوه­ اختلاط مواد و ساخت نمونه­ها ۵۳

۴-۴-۱-  ساخت نمونه­ها در روش پیش مخلوط ۵۳

۴-۴-۲-  ساخت نمونه­ها در روش اسپری ۵۶

۴-۵-  نام­گذاری طرح­های اختلاط ۵۸

۴-۶-  بیرون آوردن نمونه­ها از قالب و عمل­آوری نمونه­ها ۶۰

۴-۷-  خلاصه­ی فصل ۶۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل پنجم: نحوه­ انجام آزمایش­ها و بیان نتایج

۵-۱-  مقدمه   ۶۲

۵-۲-  مقاومت فشاری ۶۳

۵-۲-۱-  نتایج مربوط به مقاومت فشاری ۶۳

۵-۲-۲-  ﺗﺄثیر استفاده از مواد پوزولانی بر روی مقاومت فشاری ۶۴

۵-۲-۳-  ﺗﺄثیر استفاده از الیاف شیشه بر روی مقاومت فشاری ۶۵

۵-۳-  آزمایش مقاومت خمشی ۶۹

۵-۳-۱-  نتایج آزمایش خمش چهار نقطه­ای ۷۰

۵-۳-۲-  بررسی ﺗﺄثیر استفاده از مواد پوزولانی بر روی مدول گسیختگی بتن مسلح به الیاف شیشه ۷۴

ده

۵-۳-۳-  بررسی ﺗﺄثیر الیاف شیشه و روش­های تولید بتن مسلح به الیاف شیشه بر مدول گسیختگی ۷۷

۵-۴-  سهم پوزولان از مقاومت بتن ۸۲

۵-۴-۱-  سهم پوزولان از مقاومت فشاری ۸۳

۵-۴-۲-  سهم مواد پوزولانی از مدول گسیختگی ۸۶

۵-۵-  طاقت خمشی ۹۰

۵-۵-۱-  بررسی شاخص ­های طاقت ۹۱

۵-۵-۲-  بررسی مقادیر مربوط به شاخص I5 در بتن مسلح به الیاف شیشه ۹۴

۵-۵-۳-  بررسی مقادیر  شاخص I10 در بتن مسلح به الیاف شیشه ۹۵

۵-۵-۴-  بررسی مقادیر  شاخص I20 در بتن مسلح به الیاف شیشه ۹۷

۵-۵-۵-  نحوه­ شکست نمونه­های خمشی ۱۰۰

۵-۶-  خلاصه­ی فصل ۱۰۲

فصل ششم: خلاصه, نتایج و پیشنهادات

۶-۱-  مقدمه   ۱۰۳

۶-۲-  مروری اجمالی بر فعالیت­های انجام گرفته در تحقیق حاضر ۱۰۴

۶-۳-  نتایج به­دست آمده در این تحقیق ۱۰۵

۶-۳-۱-  مقاومت فشاری ۱۰۵

۶-۳-۲-  مدول گسیختگی ۱۰۵

۶-۳-۳-  سهم مواد پوزولانی از مقاومت بتن ۱۰۶

۶-۳-۴-  شاخص ­های طاقت ۱۰۶

۶-۴-  پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آینده ۱۰۷

پیوست: نمودارهای بار- تغییر مکان. ۱۰۸

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸

یازده
 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.

دیدگاهتان را بنویسید