پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره اثر جرم زایی طلاق

۳-۱-اثر جرم زایی طلاق

خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی و کوچکترین آن، یگانه ساختار اجتماعی با دوام و هماهنگی است که از دیر باز در زندگی بشر وجود داشته و برآورنده مهمترین خواستهای حیاتی انسانی و برقرار‌کننده روابط اجتماعی اوست… ساخت و کیفیت روابط افراد تشکیل دهنده و شرایط حاکم بر آن، تأثیر انکار‌ناپذیری در آینده کودکان امروز و پدران و مادران فردای جامعه خواهد داشت. انسانها، دارای رفتار، منش، بینش، و عاداتی خواهند بود که اساس و شالوده آن در محیط خانواده  ریخته شده است. به عبارت دیگر، کانون خانوادگی یکی از مهم‌ترین عواملی است که طرز تفکر و روش زندگی اجتماعی آینده فرد را تعیین می‌کند. سعادت یا بدبختی طفل ارتباط مستقیم با شرایط معنوی و مادی خانواده او دارد.

تأثیرمحیط خانوادگی، شخصیت و هنجارهای فرد، از طریق مطالعات به اثبات رسیده است. وجدان اخلاقی و شخصیت طفل در این محیط تشکیل و شروع به رشد می کند.  در کانون خانوادگی است که از لحظه تولد و حتی قبل از آن اولین سنگ بنای شخصیت یک فرد نهاده می‌شود. اگر خانواده  از نظر مالی و تربیتی دچار نقصان باشد و طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد، یا والدین از هم جدا شده باشند؛  طبعاً نتایج ضرربار آن دیر یا زود در هنجار طفل مشاهده خواهد شد. خانواده نقش تعیین کننده و قاطعی در انگیزه‌شناسی بزهکاری جوانان ایفا می کند. و اساساً  منش و رفتارهای بزهکار در مقابل جامعه تا حد زیادی با توجه به ویژگیهای محیط خانوادگی او رقم خواهد خورد.

رستون[۱]، ضمن هماهنگی با این نظر معتقد است که مؤقعیت خانوادگی بدون شک یک اثر جرم‌زائی بر روی افراد دارد. او برای اثبات نظر خود، براساس مطالعاتی در این زمینه می گوید: سه چهارم بزهکاران متعلق به خانواده‌های هستند که در شرایط طبیعی نبوده و دچار اختلال می‌باشند.

مطالعات انجام شده در تمام کشورهای جهان -علیرغم اختلافات فرهنگی و اقتصادی-بیانگر این مطلب است که اکثر بزهکاران افرادی متعلق به خانواده‌های مستضعفند(مادی ومعنوی) که فقر فرهنگی، سستی اعتقادات مذهبی، بی قید و بندی اخلاقی، تغذیه و مسکن نامناسب، و بیکاری از صفات ممیزه آنان است. ملاحظات فوق و توسعه مطالعات علوم انسانی در سالهای اخیر باعث شده است که نقش عوامل اجتماعی- بدون انکار اثر عوامل فردی- بزهکاری بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد. (گول) در رابطه با عوامل اجتماعی می‌گوید: امروزه همه بر سر این مسئله که بزهکاری قبل از هر چیز یک پدیده اجتماعی است توافق دارند. (زابو) جرم‌شناس کانادائی بعد از مطالعات فراوان در زمینه بزهکاری تا آن اندازه به نقش عوامل اجتماعی اهمیت می‌دهد که جامعه را کارخانه بزهکاری دانسته که مهر خود را بر شخصیت بزهکار می‌چسباند. اهمیت اساسی و بنیادی عوامل اجتماعی را در نکات زیر به وضوح می‌توان مشاهده نمود:

افزایش بزهکاری رابطه معنی‌داری با پیشرفت شهرنشینی، رشد فرهنگ مصرفی، توسعه صنعت و ظهور عوارض آن در زندگی افراد مانند آلودگی هوا و صدا  از خود نشان می‌دهد. البته هدف در این میان صرف پیشرفت صنعتی مورد نظر نیست، بلکه تبعات منفی جامعه صنعتی همانند عوارض فرهنگی نامناسب، بی‌هویتی، افسار گسیختگی اخلاقی، سستی روابط خانوادگی، فردگرایی و پول محوری و غریزه گرایی افراطی … مورد توجه می‌باشد.

ازدیاد تبهکاری و ناسازگاری در میان خانواده‌های فقر‌زده مادی، فرهنگی و نیز خانواده‌هایی که از هم پاشیده  یا  ساکن در مسکن نامناسب هستند،  مؤید این رابطه است. به عبارت دیگر، رفتار و منش انسان تابع شرایط  و تربیت خانوادگی و اجتماعی است که در آن زندگی می‌کند؛ هر فرد عادی تابع مقتضیات جامعه و شرایط آن بوده و از آن تأثیر می‌پذیرد.(نجفی توانا،۱۹۹:۱۳۹۰)

استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» مرقوم داشته است: «… طلاق از نظر اسلام سخت منفور و مبغوض است، اسلام مایل است پیمان ازدواج محکم و استوار بماند … اگر طلاق تا این اندازه مبغوض و منفور است چرا اسلام آن را تحریم نکرده است؟ مگر نه این است که اسلام هر عملی را که منفور می‌داند، مانند شرابخواری و قماربازی و ستمگری، آن را تحریم کرده است؟ پس چرا طلاق را یکباره تحریم نکرده و برای آن مانع قانونی قرار نداده است؟ و اساساً این چه منطقی است که طلاق، حلال مبغوض است. اگر حلال است مبغوض بودن چه معنی دارد؟ و اگر مبغوض است چرا حلال شده است؟ اسلام از طرفی مرد طلاق دهنده را زیر نگاه‌های خشم آلود خود قرار می‌دهد، از او تنفر و بیزاری دارد، از طرف دیگر وقتی که مرد می‌خواهد زن خود را طلاق دهد مانع قانونی در جلو او قرار نمی‌دهد. چرا؟ این پرسش بسیار بجاست. همه رازها در همین نکته نهفته است. راز اصلی مطلب این است که زوجیت و زناشوئی یک علقه طبیعی است نه قراردادی، و قوانین خاصی در طبیعت برای او وضع شده است.»(مطهری،۱۳۸۰: ۹۳) این پیمان با همه پیمان‌های دیگر اجتماعی از قبیل بیع و اجاره و صلح و رهن و وکالت و غیره این تفاوت را دارد که آنها همه صرفاً یک سلسه قراردادهای اجتماعی هستند، طبیعت و غریزه در آنها دخالت ندارد و قانونی هم از نظر طبیعت و غریزه برای آنها وضع نشده است. برخلاف پیمان ازدواج که بر اساس یک خواهش طبیعی از طرفین که به اصطلاح مکانسیم خاصی دارد باید تنظیم شود.(کی نیا،۷۸۰:۱۳۸۸)

 

۳-۲-کانون خانواده وانحرافات

خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی موجود در جوامع انسانی است و از نظر تکوین شخصیت و پرورش آن در فرزندان و نحوه وکیفیت آن از حیثیت تطابق بعدی فرد در جامعه دارای آثار وسیعی می‌باشد. بسیاری از جامعه شناسان و نیز روانکاوان عقیده دارند که ریشه بسیاری از انحرافات شخصیت را باید در پرورش نخستین خانوادگی جستجو کرد، چه اگر منشاء اغلب کج رفتاریها و انواع متنوع بیماریهای روانی بررسی گردد، نقش پرورشی خانواده در کیفیت رشد شخصیت آشکار می‌گردد. به طورکلی خانواده را از دید امکان دخالت آن در بروز انحرافات و بیماریهای روانی می‌توانیم در چند دسته مسائل زیر مورد مطالعه قرار دهیم:

 1. میزان سازگاری و کیفیت روابط عاطفی زن و شوهر و دیگر کسانی‌که هسته اصلی خانواده را تشکیل می‌دهند و نیز نقش آموزشی خانواده و اهمیت آن در رشد شخصیت.
 2. روابط عاطفی فرزندوخانواده
 3. مسائل روانی-جسمی ناشی ازحیات خانوادگی

در هر یک از جنبه‌های بالا مسائل زیادی وجود دارد که در ساختن قالب کلی شخصیت کودک مؤثر است و امروزه طرح هر کدام از این مباحث اختصاص به یکی از رشته‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی پیدا کرده است.

[۱].Reston

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 7. پایان نامه بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 8. دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 10. دانلود پایان نامه نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 12. پایان نامه جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 13. پایان نامه بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 14. پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 18. پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 19. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : شروط ضمن عقد نکاح
 20. پایان نامه اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 21. دانلود پایان نامه تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 22. دانلود پایان نامه تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 23. دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 34. پایان نامه : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
 36. پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 37. پایان نامه بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
 38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
 39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
 40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
 41. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.