پایان نامه

اثرات مثبت و منفی گردشگری و نقش تبلیغات در گردشگری- – پایان نامه های با موضوع گردشگری

اهمیت گردشگری

صنعت جهانگردی، دنیای مربوط به خود را دارد و به لحاظ شکل و محتوای کار، چشم انداز‌‌ها و امتیازات، برتری هایی نسبت به مشاغل دیگر دارد. در صنعت جهانگردی و مشاغل وابسته به آن می‌‌توان شاهد به کارگیری افراد متخصص تا رده های پایین شغلی بود در این راستا افراد جوان امکان جذب بیشتری در این بخش دارند (کریمی، محبوب فر، 1390، 35).

گسترش گردشگری را نه تنها باید موجب رونق اقتصادی بلکه باید موجب گسترش روابط بین المللی، همزیستی مسالمت آمیز، استحکام دوستی‌‌ها و گسترش صلح و امنیت جهانی دانست(پاپلی یزدی، سقایی، 5،1388).

بنابر آمار بانک جهانی، درسال 2000 تعداد گردش گران درسرتاسر جهان بالغ بر701 میلیون نفر بوده و از این جریان گردش گری مبلغی حدود 475 میلیارد دلار به طور مستقیم وارد چرخه اقتصادی جهان شده است(بانک جهانی، 2002). البته برخی منابع درآمد گردش گری را درسال 2000 حدود 321 میلیارد دلار دانسته اند و آن را در سال های 2010 و 2020 به ترتیب 1550 و 2000 میلیارد دلار برآورد کرده اند(میرطالبیان، 1380، 129).

 

 

 

2-10 اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی توریسم

2-10-1 اثرات مثبت و مطلوب

2-10-1-1 اثرات اقتصادی توریسم:

در طول یکصد سال اخیر، بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم صنعت توریسم پا به مرحله‌ای گذاشت و به چنان اهمیت و اعتباری دست یافته که به جرات میتوان این صنعت را در قرن بیست و یکم اگر نه بزرگترین بلکه به عنوان کلیدی ترین صنعت در جهان برشمرد.

رشد صنعت توریسم در برخی از کشورها رشد اقتصادی این کشورها را به دنبال داشته منتهی این رشد در برخی از کشورها کمتر در برخی دیگر بیشتر بوده، در این میان سهم کشورهای پیشرفته صنعتی به مراتب بالاتر از کشورهای در حال توسعه میباشد آثار اقتصادی توریسم چند گانه است مهمترین اثر توسعه‌ای این صنعت ایجاد اشتغال و درآمد است. توسعه جهانگردی در افزایش درآمدهای مالیاتی نیز تاثیر مستقیم دارد. بخشی از درآمدهای مالیانی ازمالیات بر شرکتها و مالیات بر فروش اخذ میشود. وقتی تعداد گردشگر زیاد شود میزان فروش و به تبع آن درآمدهای مالیاتی نیز افزای می یابد توریسم همچنین در تأمین ارز بهبود تراز پرداختها نقش موثری دارد به گونه‌ای که باورود گردشگر به منطقه‌ای‌ تقاضا برای کالاهای بومی و تولیدی داخلی افزایش می‌‌یابد چون گردشگر به طور مستقیم به بازار داخلی وار می‌شود در نتیجه کالا خریداری کرده ارز وارد می‌کند و باعث می‌شود اقتضا کشور میزبان از درآمدهای فراوان مردم کشورهای غنی سود ببرد. جهانگردی علاوه بر مزایای ذکر شده هم سبب رونق و درآمد بیشتر برای اکثر مردم از نظر کسب و کار فروش فرآورده های کشاورزی و صنعتی شده و هم برای کشورهایی که دارای زیبایی های طبیعی و میراث فرهنگی غنی و اماکن تاریخی هستند موجب توجه هر چه بیشتر جهانگردان قرار گرفته و صلحب میلیونها دلار درآمد ملی از طریق جهانگردی می‌‌گردند. اشیاء و لوازمی که جهانگردان در مدت اقامت خود در کشوری خریداری میکنند و وجوهی که جهت استفاده از خدمات می‌‌پردازند همان اثراتی را در اقتصاد یک کشور دارد که صدور کالا را موازنه بازرگانی و تراز پرداختهای بین المللی ایفا می‌‌کند.

–      افزایش رقابت در خدمات رسانی

–      افزایش درآمد

–      ایجاد اشتغال

–      افزایش تقاضا برای صنایع دستی

–      بهبود خدمات و تسهیلات شهری

–      افزایش ضریب تکاثری(عباس نژاد و همکاران ، 1387، 26)

 

2-10-1-2 اثرات اجتماعی- فرهنگی:

اگرچه توسعه جهانگردی در بین انبوه مردم ممکن است ابزاری جهت ارتقاء سطح آگاهی، صلح طلبی کاهش نابرابریهای اجتماعی، عرضه کردن فرهنگ و هویت ملی و قومی، به نظر میرسد لیکن برخی دیگر نیز بر این باورند که نگرش‌‌ها و باورهای مردمی در مواجه با جهانگردان تغییر می‌‌کند، پیوندها و مناسبات مردمی با رهنگف اخلاق، مذهب و اعتقادات خویش سست شود و حتی برخی آنرا وسیله‌ای برای انعطاف اخلاقی می‌دانند. (تاثیر جهانگردی و جهانگردان بر ارزش‌‌ها و رویه های سنتی یک واقعیت است ولی نباید همه چیز را به آن نسبت داد. به سخن دیگر، جهانگردی صرفاً عالی است که به توسعه آنچه از قبل در راه است سرعت می‌‌بخشد. جهانگردی همواره به صورت یک کاتالیزور عمل می‌‌کند بعضی در کل اجتماع، در همان مسیری تاثیر می‌‌گذارد که تاریخ حرکت می‌‌کند.

برخی از اثرات مثبت اجتماعی، فرهنگی عبارتند از:

– افزایش حمایت از فرهنگ سنتی، به نمایش گذاران هویت ملی و قومی، تجدید حیات هنرهای سنتی و جشنها و…

– از بین رفتن نمودهای منفی در اثر تماس مستقیم جهانگردان و اهالی.

– ایجاد فرصتهای جدید اجتماعی کاهش نابرابریهای اجتماعی از طریق تغییر در مشاغل و تغییر در نقشهای اجتماعی.

– افزایش محلهای گردش و تفریح با توسعه تشکیلات جهانگردی

– تاسیس مراکز بهداشتی و درمانی و بهبود کیفیت زندگی از طریق افزایش جمعیت ناشی از توسعه امور جهانگردی

– ایجاد فرصت های جدید اجتماعی

– بهبود در کیفیت زندگی

– ارتقاءسطح آگاهی

– عرضه فرهنگ و هویت ملی و قومی

– از بین رفتن نمودهای منفی از طریق تماس مستقیم جهانگردان و میزبان

– شناخت هرچه بیشتر جهانگردان نسبت به آداب و رسوم- عقاید و سنن (عباس نژاد و همکاران ، 1387، 27)

 

 

 

پایان نامه نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری

پایان نامه بررسی اثرات گردشگری فیلم بر روی تصویر ادراک‌شده و انگیزه سفر گردشگران

پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری

پایان نامه گردشگری، انگیزه ها و عوامل مرتبط با آن

پایان نامه پتانسیل‌سنجی جاذبه‌های گردشگری شهرستان هریس با تاکید بر معرفی بازارهای جدید

پایان نامه برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در استان گلستان

پایان نامه بررسی نقش و جایگاه حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگری مذهبی در کلانشهر مشهد

پایان نامه بررسی قابلیتهای توسعه گردشگری رویداد در استان گلستان

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های گردشگری

پایان نامه بررسی رابطه بین تاثیر بازاریابی کارآفرینانه برتوسعه صنعت گردشگری با تمرکز بر ویژگی های مدیران

پایان نامه بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران

پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثـّر بر برند گردشگری استان گیلان

پایان نامه تاثیر سازمان گردشگری استان گیلان بر پویایی اشتغال

پایان نامه بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران

پایان نامه نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری؛ مطالعه موردی تعاونی‌های گردشگری استان مازندران

پایان نامه نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری (مورد مطالعه شهرستان مشهد)

پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات پیامکی(sms)، بر مشتریان محصول گردشگری  ( مطالعه موردی : شهر همدان )

پایان نامه شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و اولویت بندی این عوامل جهت استقرار موفق BPR در بانک گردشگری است.  

پایان نامه درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری استان گیلان

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری

پایان نامه درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری

پایان نامه بررسی نقش حمل و نقل بین شهری در توسعه صنعت گردشگری استان مازندران

پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

دانلود پایان نامه گردشگری، انگیزه­ها و عوامل مرتبط با آن (نمونه بررسی: شهر قصرشیرین)

دانلود پایان نامه شناسایی و بررسی مؤلفه های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه بررسی روش های قیمت گذاری خدمات گردشگری در ایران از دیدگاه مالی

دانلود پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدلp7

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

دانلود پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات گردشگری ایران(مطالعه موردی :دفاتر خدمات گردشگری استان گیلان)

پایان نامه بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران مطالعه موردی ( قم ، شیراز و مشهد)

پایان نامه اشد:اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری (نمونه موردی : شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران)

دانلود پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

دانلود پایان نامه تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام

دانلود پایان نامه تاثیر سازمان گردشگری بر پویایی اشتغال

دانلود پایان نامه تاثیر سازمان گردشگری استان گیلان بر پویایی اشتغال

دانلود پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر شاخص های گردشگری بر عملکرد گردشگری در استان قزوین

دانلود پایان نامه تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی)

دانلود پایان نامه جهانگردی الکترونیک و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روند توسعه گردشگری در ایران

دانلود پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

پایان نامه : ارزیابی توسعه گردشگری با بهره گرفتن از مدل دلفی و AHP جهت ارائه یک استراتژی کارامد در شمال ایران (مطالعه موردی شهرستان رامسر)،

پایان نامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم ‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر کرج

پایان نامه ثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گردشگری : اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

دانلود پایان نامه : بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

پایان نامه رشته مدیریت اجرایی: اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی : بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

پایان نامه : توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت جهانگردی: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت جهانگردی: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع بررسی گردشگری روستایی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت گرایش جهانگردی : مطالعه ی گردشگری سلامت در ایران

اثرات زیست محیطی:

ویژگیهای طبیعی هر منطقه یا کشور جزئی از منابع عمده جهانگردی به شمار میرود. امروزه جهانگردان و گردشگران از عوامل مختلف محیطی و جغرافیایی بی تاثیر نیستند. بازدید از مناظر طبیعی، مناطق ساحلی و کوهستانی و حیات وحش به صورت نوعی گردش، تفریح و گذران اوقات فراغت درآمده است پس ضروری است برای درک هرچه بهتر و بیش تر به نقش که جهانگردی در بهبود شرایط زیست محیطی دارد اشاره کنیم. البته نبایستی از اثرات نامطلوب آن نیز دور بمانیم. « جهانگردی قادر است کانون توجه را به مسایل زیست محیطی معطوف کند و پایه گذار طرحهایی باشد که موجب حفظ و حراست از محیط زیست گردد.

برای مثال:

– جهانگردی میتواند جریانی از رفت و آمد به مناطق زیبا و جذاب را ایجاد کند و با فشار بر آنها، صندوقی برای حمایت و مدیریت این مناطق به وجود آورد.

– جهانگردی توجه عموم را به مساله تنوع گونه های حیوانی بسیاری که در خطر انقراض هستند جلب می‌‌کند.

– از آنجاکه محیط های دریایی از مناطق پرطرفدار و مورد تجه بخش جهانگردی است، جهانگردی میتواند توجه عمومی را به مشکلات آلودگی، نابودی خلیج‌‌ها و مرجانها، به ساحل نشین و گرفتار شدن دلفینها و دیگر PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران دریایی و خطرات ماهیگیری بی برنامه جلب کند.

 

از دیگر اثرات جهانگردی بر محیط زیست:

– ساخت و توسعه ساختمانهای مورد نیاز جهانگردان حفظ و نگهداری آثار تاریخی و میراث فرهنگی که پول یا بودجه آن از محل درآمدهای حاصل از جهانگردان تأمین می‌شود.

– توسعه و بهبود تشکیلات زیر بنایی جاده سازی، لوله کشی آب، تدارکات سیستم فاضلاب و… که موجب بهبود شرایط محیطی، و کاهش انواع آلودگیها می‌گردد.

– توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی

– حمایت و حفاظت از مناطق زیبا و بکر

– حفظ و نگهداری از آثار تاریخی و باستانی

– ساخت و تجهیز تشکیلات زیر بنایی و بهبود کیفیت محیطی(عباس نژاد و همکاران ، 1387، 27)

 

2-10-2 اثرات منفی و نامطلوب

2-10-2-1 اثرات اقتصادی:

تا وقتی رشد توریسم آثار مرئی و ملموس اقتصادی داشته باشد و مردم از پیامدهای آن سود ببرند، مشکل چندانی بروز نمی کند، ولی به مجرد اینکه احساس تهدید به وجود آید و مردم وجود جهانگردان گردشکران را تهدیدی برای منافع خود تلقی نمایند، مشکلات بروز خواهد کرد. حداشباع و درجه تحمل جوامع مختلف از جهات اقتصادی، اجتماعی و… متفاوت است.

اگرچه برای تعیین حداشباع باید به عوامل مختلفی از قبیل تعداد جهانگردان و گردشگران، نوع آنها، مرحله توسعه توریسم، تفاوتی بین مردم جامعه میزبان و میهمان و… توجه شود؛ ولی برخی از صاحبنظران معتقدند که حد اشباع زمانی فرا می‌رسد که قیمت زمین به علت ایجاد تاسیسات و امکانات جهانگردی افزایش یابد و بجای استفاده از زمین و ملک برای احداث مدارس، بیمارستانها فضای سبز و سایر ضروریات شهری، تاسیس هتلها و تسهیلات جهانگردی در اولویت قرار گیرد.

–       افزایش قیمت‌‌ها

–       کمبود کالا و خدمات در فصول معینی از سال

–       حداکثر بهره برداری از منطقه (عباس نژاد و همکاران ، 1387، 26)

 

2-10-2-2 اثرات اجتماعی- فرهنگی:

در سالهای اخیر، بیش از پیش این مطلب مورد توجه استادان دانشگاه و جامعه شناسان قرار گرفته که صنعت توریسم نه تنها در ابعاد سیاسی- اقتصادی، بلکه در ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز دارای پیامدهای چشمگیر و قابل توجهی است. لیکن پیامدهای کاجتماعی و فرهنگی توریسم چندان قابل ملموس نیست. به طور کلی منظور از آثار اجتماعی- فرهنگی توریسم عبارت از راه‌‌ها و روش هایی که جهانگردان جهت تغییر در نظام ارزشهای محیطی از آن استفاده می‌‌کنند. نظیر طرز آرایش، لباس پوشیدن صحبت کردن، راه رفتن، غذا خوردن و یا روابط خانوادگی که بین زن و شوهر و فرزندان وجود دارد. این عوامل به عنوان اثر مردم بر مردم شناخته میشود. و آثاری است که از جانب جهانگردان بر مردم محلی و در نیتجه تعامل بین آنها پدید می‌‌آید.

–   افت ارزش های هنری صنایع دستی

–   ازدحام بیش از حد و سلب آسایش

–   آزادی از قید و بندهای جامعه میزبان

 

2-10-2-3 اثرات زیست محیطی:

گسترش و توسعه انجام گسیخته صنعت توریسم باعث ایجاد عوارضی از قبیل تخریب اکوسیستمهای طبیعی، آلودگیهای ناشی از صنایع، آسیب پذیری و تخریب پوشش گیاهی، از بین رفتن برخی گونه های نباتی، به خطر افتادن زندگی حیات وحش، آلودگی سواحل دریا و رودخانه-ها و… در محیط زیست گردیده عواقب ناخوشایند و سوء را به ارمغان آورده است. برخی از رودخانه های مهم دنیا به علت استقرار تأسیسات توریستی در کرانه‌های آن و برخی سواحل نظیر به علت شکل‌گیری تاسیسات وابسته به صنعت توریسم به شدت در معرض انواع آلودگی قرار دارند( عباس نژاد و همکاران ، 1387، 25)درمورد اثرات نامطلوب زیست محیطی توریسم منظور عملکرد جهانگردان و مراکز توریستی ناآشنا به مسائل زیست محیطی است و در این رابطه می‌‌توان با آموزش های لازم و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و تبلیغات، هم جهانگردان و هم مردم محلی را نسبت به این پیامدها آشنا ساخت و جلوی زیان‌های ناشی از آن را گرفت

–   تخریب اکوسیستمهای طبیعی

–   افزایش آلودگی سواحل و رودخانه‌ها

–   به خطر افتادن زندگی حیات وحش (عباس نژاد و همکاران ، 1387، 27)

 

2-11 عوامل موثر در تکامل صنعت توریسم

رونق و تکامل صنعت توریسم ناشی از انقلاب تکنولوژیک است که تغییرات چشمگیری را در کشورهای صنعتی به وجود آورد و موجب دگرگونی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای گردید. عوامل متعددی به طور مستقیم و غیر مستقیم در تکامل جهانگردی نقش داشته است عبارتند از:

– پیدایش شهرها و گسترش شهرنشینی

– بهبود ساختار زیر بنایی و موتور یزه شدن جا به جایی

– تدوین قوانین مطلوب کار و افزایش در امدها.

– ارتقاء سطح فرهنگ و بینش اجتماعی

– پیدایش موسسات و آژانس های توریستی

– چاپ و ارائه نشریات، بروشورها و نقشه های تبلیغاتی و دیگر عوامل درمانی.

– کشف آثار و اماکن باستانی و طبیعی، وجود گروه های اجتماعی ناشناخته و عوامل دیگر نیز از جاذبه های توریستی هستند.

هر کدام از این عوامل دارای عملکرد خاص خود هستند و یک رابطه نسبی نیز بین آنها برقرار است. مجموعه ی این عوامل سه تکامل صنعت توریسم کمک موثری نموده و روند تکاملی آن را سرعت بخشیده اند. (رضوانی، 1390، 38و39)

2-12 نقش تبلیغات در گردشگری

تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت در زندگی افراد، ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی به دقت مورد مطالعه قرار ‌گیرد و با نگاهی علمی، هنری و کارشناسانه‌تر و تخصصی مورد استفاده قرار گیرد تا موفقیت و اهداف را به دنبال داشته باشد. امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار بصورت حرفه‌ای استفاده کرد، چرا که موفقیت تبلیغات برای ارزش‌های فرهنگی و گردشگری کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه‌ای از تبلیغات و ارزش‌های آن است. زیرا تبلیغات حرفه‌ای می تواند به عنوان ابزار برنده ای برای پیشرفت اهداف فرهنگی در داخل و خارج مد نظر قرار گیرد و در غیر این صورت، هدر دادن وقت سرمایه و انرژی است. در این فرآیند تبلیغ، عنصر لازم برای ایجاد شناخت در مخاطبان نسبت به فرم و محتوای موضوعات گردشگری است و افزایش گردشگر، سرمایه گذاری و ایجاد رفتارهای انگیزشی بستگی به حجم فعالیتهای تبلیغاتی دارد. بحث تبلیغات و پی آمدهای آن در گردشگری در قالب نوشتاری، دیداری و شنیداری، هر کدام در مرحله ی ار برنامه گردشگری تاثیر خاص دارد. در رابطه با گردشگری هر کشور عمومآ باید توانایی آن کشور و سپس برنامه‌ریزی و بعد علاقه آن کشور برای این صنعت را بررسی کرده و بعد از آن راهبردهای برنامه‌ریزی شده و مصوب را به اجرا گذارد. جذب گردشگران بدون برنامه‌های منسب بازاریابی و تبلیغات امکانپذیر نیست. تبلیغات ابزاری است که با آن آگاهی‌های لازم در مورد منطق توریستی به گردشگران داده می‌‌شود. و آنها را متقاعد به سفر می‌‌کند. تبلیغات شامل بهره گیری از رسانه‌های نوشتاری، صوتی و تصویری برای ارسال پیام به مصرف کنندگان مختلف خدمات مسافرتی و گردشگری می‌‌باشد که با هدف دریافت پاسخ فوری و پیوسته از بازار مصرف صورت می‌‌گیرد (کتابچی، 1383، 187).

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.