مهندسی مواد

پایان نامه کارشناسی ارشد : اثر عناصر آلیاژی روی موفولوژی و خواص پوشش های نیکل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد

با عنوان : اثر عناصر آلیاژی روی موفولوژی و خواص پوشش های نیکل

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد – انتخاب ، شناسایی مواد مهندسی

عنوان :

اثر عناصر آلیاژی روی موفولوژی و خواص پوشش های نیکل تولید شده به روش آبکاری

استاد راهنما :

دکتر  احمد علی آماده

نگارش :

محسن هرسیج ثانی

 

چکیده :

پوشش های نیکل خصوصا در حالت نانو ساختار به علت بهبود خواص به ویژه مکانیکی

و شیمیایی در صنعت بسیار با اهمیت هستند در این تحقیق ضمن مطالعه آبکاری نیکل

، تاثیر عناصر آلیاژی شامل     Ni-Co,Ni-P,Ni-Wو  همچنین ابکاری کامپوزیتی شامل

Ni-WCوNi-SiC و نیز موفولوژی و خواص سایشی و خوردگی این پوشش ها بررسی

شده است .

کاهش در اندازه دانه می تواند به وسیله اضافه کردن عامل ریزدانه کننده مانند ساخارین

به حمام آبکاری نیکل و همچنین عناصر آلیا/زی بدست آید .مطالعات نشان می دهد که

عناصر آلیاژی ضمن تاثیر بر اندازه دانه و بهبود خواص پوشش از مضرات استفاده از عوامل

  ریز دانه کننده ای چون ساخارین که به علت وجود کربن و گوگرد ، باعث افزایش تنش و

تردی در پوشش میشود نیز جلوگیری می کند . هم چنین مطالعات نشان می دهد که

استفاده از عناصر آلیاژی در آبکاری نیکل ، کاربرد قانون هال – پچ را تا مقادیر اندازه دانه

ریز تر که منجر به خواص بهتر پوشش می شود ، تعمیم داده است .

 

مقدمه :

پوششهای نیکل ، خصوصا در حالت نانو ساختار به علت بهبود خواص به ویژه مکانیکی

و شیمیایی در صنعت بسیار با اهمیت هستند . روش های مختلفی برای اعمال این

پوشش ها وجود دارد که از این میان روش رسوب دهی الکتریکی به علت سادگی 

و ارزانی دمای پایین فرایند سادگی دست یابی به ساختار نانو و هم چنین تولید

پوشش هایی با دانستیه بالا و عاری از تخلخل یکی از روش های مناسب برای

اعمال این پوشش ها بوده و در چند دهه گذشته مورد توجه خاص محققین قرار

گرفته است .

تعداد صفحه :118

قیمت : 17700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.