رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین مهارت های كارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در كسب وكارهای کوچک و متوسط

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

با عنوان : بررسی ارتباط بین مهارتهای كارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در كسب وكارهای کوچک و متوسط شهرستان سنندج 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت 

عنوان :

بررسی ارتباط بین مهارتهای كارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در كسب وكارهای کوچک و متوسط شهرستان سنندج 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

حضور كارآفرینان به عنوان، یك استراتژی نوین در سازمانها برای دستیابی به نوآوری و استفاده از فرصتها برای موفقیت، رشد و بقای سازمان اهمیت ویژهای دارد.كارآفرینان نقش و جایگاه ویژهای در روند رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از دولتها دركشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه دارند، به این دلیل دولت ها تلاش میكنند با حداكثر امكانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقات، شمار هر چه بیشتری از جامعه را كه دارای ویژگی های كارآفرینی هستند به آموزش در جهت كارآفرینی و فعالیتهای كارآفرینانه تشویق و ترغیب كنند.

بررسی رابطة بین مهارتهای كارآفرینانه مدیران (مهارتهای كارآفرینانه شامل 3 دسته میباشد:

-1مهارتهای شخصی « نوآوری، ریسكپذیری، پذیرفتن چالشها وجستجوی فرصتها در تغییر»

 -2 مهارتهای ارتباطی«تعامل موثر با دیگران، مذاكره و چانهزنی، نفوذ و رهبری اثربخش»

  -3 مهارت فرآیندیهای «توانایی در برنامه ریزی و سازماندهی، توانایی در اجرای برنامه، توانایی در تجزیه و تحلیل محیط»)و اثربخشی سازمانی (شامل: سودآوری، رشد، به دست آوردن منابع، توانایی انطباق، نوآوری، بهرهوری، رضایت ارباب رجوع ورضایت/ تعهدكاركنان)در كسب وكارهای كوچك و متوسط شهرستان سنندج، رسالت تحقیق حاضر

میباشد.   

تعداد صفحه :158

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.