متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تھران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجھ کارشناسی ارشد
مھندسی شیمی – مھندسی فرآیند
عنوان :
تعیین تجربی پارامترھای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ھا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خشک کردن پاششی به عنوان گزینه ای مناسب برای خشک کردن پروبیوتیک ها و تبدیل آنها به محصول پودری شکل جامد پیشنهاد شده است. هر چند دماهای بالا باعث کاهش رطوبت محصول و در نتیجه پایداری و ماندگاری بیشتر آن خواهند شد، اما از طرفی این امر به کاهش درصد زنده ماندن باکتری ها نیز منجر می شود.

هدف از این تحقیق، تعیین شرایط بهینه ای برای خشک کردن پاششی سوسپانسیون Bifidobacterium bifidum است. به این منظور سوسپانسیون هایی حاوی پودر آب پنیر، سوکروز، عصاره ذرت و مالتودکسترین تهیه و پس از استرلیزاسیون، 1664 B.bifidum PTCC به آن تلقیح شده و به مدت 48 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد و در شرایط بی هوازی قرار گرفت؛ سپس توسط خشک کن پاششی مدل (Buchi, Flawil, Switzerland) Buchi B-191، و تحت شرایط از پیش تعیین شده برای هر آزمایش خشک شد.

روش پاسخ سطحی یا Response Surface Methodology(RSM برای طراحی و تحلیل آزمایشات، مدلسازی فرآیند و بهینه سازی مورداستفاده قرار گرفت. فاکتورها ی اصلی دمای هوای ورودی، فشار هوا و مقدار مالتودکسترین مورد استفاده در سوسپانسیون در نظر گرفته شدند و درصد زنده ماندن B.bifidum و رطوبت پودر حاصله به عنوان پاسخهای موردنظر به منظور بهینه سازی انتخاب شدند.

از نقطه نظر آماری، در شرایط بهینه برای رسیدن به حداکثر درصد زنده ماندن و حداقل مقدار رطوبت در پودر محصول، مقادیر فاکتورهای اصلی به صورت زیر گزارش شدند:

.15/00gr = 4/00 ؛ مقدار مالتودکسترین bar = 103/15° ؛ فشار هوا C = دمای هوای ورودی

براساس مدل های پیش بینی شده برای پاسخها، دمای هوای ورودی موثرترین فاکتور بر هر دو پاسخ می باشد. همچنین می توان گفت رطوبت پودر محصول پس از دما بیشتر به مقدار مالتودکسترین بستگی دارد تا به فشار، اما در مورد درصد زنده ماندن فشار عامل موثرتری نسبت به مالتودکسترین می باشد.

مقدمه

پروبیوتیکها، باکتریهای زنده ای هستند که به عنوان مکملهای غذایی-دارویی به کار می روند و با تنظیم تعادل میکروبی روده، اثرات مفیدی بر سلامت میزبان خود میگذارند؛ به همین دلیل تولید و مصرف آنها در طی دو دهه اخیر افزایش زیادی یافته است.

گونه پروبیوتیکی مورد بررسی در این تحقیق 1644 B.bifidum PTCC می باشد. معمولا تولید غذاهای پروبیوتیکی محتوی B.bifidum در سطح 106–107 CFU به ازای هر گرم یا هر میلی لیتر توصیه می شود. اخیرا تکنولوژی خشک کردن پاششی به منظور تولید پودر پروبیوتیک پیشنهاد شده است. این روش به علت مزایای زیادی که نسبت به روش خشک کردن انجمادی دارد، می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای آن به کار رود. از طرفی بکارگیری دماهای مورد نیاز برای تولید پودری با محتوای رطوبت حدود 4% که پایداری و ماندگاری آنرا تضمین می کند، منجر به کاهش درصد زنده ماندن پروبیوتیک می شود. به نظر می رسد حساسیت ذاتی این گونه نسبت به استرس های ناشی از خشک کردن پاششی امری غیر قابل اجتناب باشد، اما لازم است تا با تعیین مناسب ترین شرایط، این تاثیرات نامطلوب را به حداقل رساند. متاسفانه اطلاعات در زمینه بهینه سازی شرایط خشک کردن پاششی گونه B.bifidum بسیار ناچیز است. در این تحقیق سعی شده است تا با وجود محدودیت های پیش رو، بهینه سازی سه فاکتور از مهم تری ن فاکتورهای موثر بر خشک کردن پاششی گونه B.bifidum با هدف تولید پودری با کیفیت بالا، حداکثر سولهای پروبیوتیک زنده و حداقل رطوبت انجام شود. همچنین میزان تاثیر هر یک از این سه پارامترها بر درصد زنده ماندن B.bifidum در پی خشک کردن پاششی و رطوبت پودر محصول مورد ارزیابی قرار گرفت.

فصل اول

روش های خشک کردن و دسته بندی انواع خشک کن ها

1-1- مقدمه

در بین کلیه واحدهای صنعتی شاید بتوان گفت که عملیات خشک کردن بیشترین کاربرد را داشته باشد؛ زیرا که در اکثر مراحل تولید لااقل یک مرحله خشک کردن به چشم می خور د. اگر بخواهیم تعریف جامعی از خشک کردن داشته باشیم باید گفت خشک کردن گرفتن رطوبت مواد تا رسیدن به یک محصول جامد است که به طرق مختلفی مانند حرارت دادن و تبخیر کردن آب درون مواد، کار مکانیکی یعنی فشرده کردن مواد و خارج کردن آب درون آن، جذب آب از درون مواد از طریق مواد شیمیایی جاذب الرطوبه, انجماد آب درون مواد و تصعید آن می تواند صورت گیرد که مهمترین آنها تبخیر رطوبت از طریق حرارت دهی می باشد که بیشتر مد نظر است. در این تحقیق نیز خشک کردن از طریق تبخیر صورت می گیرد و گاز داغ مورد استفاده در خشک کن هوا می باشد.

2-1- روش های خشک کردن

تعداد بسیار متنوع موادی که لازم است خشک شوند از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی با هم کاملاً متفاوتند و همچنین طرق مختلف حرارت دهی برای فرآیند خشک کردن وجود دارد بنابراین بسیار مشکل است که بتوان همه روش های ممکن برای خشک کردن را دسته بندی کرد. تعدادی از روش های معمول خشک کردن که در صنایع به کار می رود را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

1-2-1- خشک کردن از طریق جابجایی

در این روش حرارت محسوس محیط گازی از طریق انتقال حرارت جابه جایی به سطح ماده تر داده می شود. عامل خشک کننده (هوا) از روی ماده تر یا از درون آن عبور داده می شود تا رطوبت ماده را تبخیر کند. برای صرفه جویی در انرژی مقداری از هوای خروجی به سیستم برگشت داده می شود. معمولاً از هوای داغ به عنوان عامل خشک کردن استفاده می شود ولی از مواد دیگری مانند گازهای خروجی از دستگاه ها یا بخار داغ و … نیز می توان به عنوان خشک کننده استفاده کرد. برای خشک کردن مواد قابل انفجار یا مواد اشباع از حلالهای آلی، از گاز بی اثری مانند نیتروژن یا مخلوط نیتروژن – بخار آب به عنوان عامل خشک کردن در یک سیستم کاملاً بسته استفاده می شود. در چنین سیستمی رطوبت تبخیر شده از طریق میعان از سیستم جدا می شود.

1-2-2- خشک کردن هدایتی

در این روش, حرارت لازم به طریق هدایتی از یک سطح داغ سوز ی، صفحه ای استوانه ای یا دیواره خشک کن تأمین می شود. در این روش خشک کردن مقدار انتقال حرارت به بدنه مواد، نه فقط به هدایت حرارتی سطح داغ بلکه همچنین به ضریب حرارت بین منبع گرم کننده و سطح داغ بستگی دارد.

منبع گرم کننده سطح داغ معمولاً بخار داغ، مایعات آلی، فلزات گداخته یا ذوب شده یا حاملهای دیگر انرژی اند که ضریب انتقال حرارت بالایی دارند. از آنجایی که همه حرا رت لازم برای تبخیر رطوبت ماده از میان لایه های مواد عبور می کند، راندمان حرارتی این روش خشک کردن بیشتر از راندمان روش جابه جایی است زیرا در روش جابه جایی بیشتر حرارت عامل خشک کننده از بالای مواد به بیرون از خشک کن هدایت می شود.

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی شیمی

83 دیدگاه

free download for laptop · آبان ۱۴, ۱۳۹۷ در ۱:۳۳ ب.ظ

free download for laptop

[…]Here are several of the sites we recommend for our visitors[…]

Star Games free download for pc · آبان ۱۴, ۱۳۹۷ در ۳:۲۲ ب.ظ

Star Games free download for pc

[…]that will be the finish of this post. Right here you’ll uncover some internet sites that we consider you’ll appreciate, just click the hyperlinks over[…]

Azzaro parfum vergelijken · آبان ۱۵, ۱۳۹۷ در ۵:۰۰ ب.ظ

Azzaro parfum vergelijken

[…]we came across a cool internet site that you just could get pleasure from. Take a search in the event you want[…]

sex toy · آبان ۱۵, ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۷ ب.ظ

sex toy

[…]although web-sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they may be essentially really worth a go by means of, so possess a look[…]

Boost Your Confidence · آبان ۱۶, ۱۳۹۷ در ۴:۱۳ ق.ظ

Boost Your Confidence

[…]below you’ll locate the link to some web sites that we think you need to visit[…]

Dallas Office Furniture · آبان ۱۷, ۱۳۹۷ در ۳:۱۵ ق.ظ

Dallas Office Furniture

[…]please visit the internet sites we adhere to, including this 1, because it represents our picks from the web[…]

Domain Registration · آبان ۱۷, ۱۳۹۷ در ۷:۱۸ ق.ظ

Domain Registration

[…]we prefer to honor a lot of other world wide web web-sites on the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

e marketing · آبان ۱۸, ۱۳۹۷ در ۵:۰۱ ق.ظ

e marketing

[…]The details mentioned inside the post are some of the top offered […]

beauty · آبان ۱۸, ۱۳۹۷ در ۱۱:۵۷ ق.ظ

beauty

[…]Here is a good Blog You may Discover Intriguing that we Encourage You[…]

jimmy choo · آبان ۱۹, ۱۳۹۷ در ۷:۴۱ ق.ظ

jimmy choo

[…]Every when in a although we pick out blogs that we read. Listed below would be the latest sites that we pick […]

dolce and gabbana · آبان ۱۹, ۱۳۹۷ در ۲:۱۹ ب.ظ

dolce and gabbana

[…]we prefer to honor quite a few other world wide web websites on the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

vader streams apk · آبان ۲۰, ۱۳۹۷ در ۳:۰۵ ق.ظ

vader streams apk

[…]Every the moment inside a when we pick out blogs that we study. Listed beneath would be the latest sites that we decide on […]

voyance numero non surtaxe · آبان ۲۱, ۱۳۹۷ در ۹:۴۷ ق.ظ

voyance numero non surtaxe

[…]we came across a cool web page that you just could appreciate. Take a appear in the event you want[…]

vibrators for women · آبان ۲۱, ۱۳۹۷ در ۱۰:۵۳ ق.ظ

vibrators for women

[…]we came across a cool web page that you just may enjoy. Take a look if you want[…]

nirvana my girl traduction · آبان ۲۱, ۱۳۹۷ در ۱۱:۳۰ ق.ظ

nirvana my girl traduction

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

tubidy · آبان ۲۱, ۱۳۹۷ در ۹:۱۵ ب.ظ

tubidy

[…]Here is a superb Weblog You might Locate Intriguing that we Encourage You[…]

challenge about sex toys · آبان ۲۱, ۱۳۹۷ در ۱۱:۰۳ ب.ظ

challenge about sex toys

[…]the time to study or stop by the subject material or websites we’ve linked to below the[…]

Dr Kassabian · آبان ۲۳, ۱۳۹۷ در ۵:۴۸ ق.ظ

Dr Kassabian

[…]one of our visitors not long ago encouraged the following website[…]

Accounting Software Malaysia · آبان ۲۴, ۱۳۹۷ در ۱:۴۴ ب.ظ

Accounting Software Malaysia

[…]check beneath, are some totally unrelated web-sites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

gucci · آبان ۲۶, ۱۳۹۷ در ۲:۰۹ ق.ظ

gucci

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless truly worth taking a look, whoa did one learn about Mid East has got much more problerms too […]

burberry · آبان ۲۶, ۱۳۹۷ در ۴:۲۹ ق.ظ

burberry

[…]we prefer to honor quite a few other online web sites on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

versace · آبان ۲۶, ۱۳۹۷ در ۳:۲۷ ب.ظ

versace

[…]that may be the finish of this article. Here you will locate some web sites that we assume you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

Zakelijk · آبان ۲۶, ۱۳۹۷ در ۴:۱۵ ب.ظ

Zakelijk

[…]here are some hyperlinks to websites that we link to due to the fact we assume they’re worth visiting[…]

unik present · آبان ۲۹, ۱۳۹۷ در ۱:۰۷ ق.ظ

unik present

[…]usually posts some extremely fascinating stuff like this. If you are new to this site[…]

sm g530azwaatt · آذر ۳, ۱۳۹۷ در ۸:۴۷ ق.ظ

sm g530azwaatt

[…]we like to honor many other world wide web websites on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

porno · آذر ۳, ۱۳۹۷ در ۲:۵۶ ب.ظ

porno

[…]usually posts some pretty interesting stuff like this. If you’re new to this site[…]

beeg · آذر ۳, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۴ ب.ظ

beeg

[…]very handful of web sites that take place to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

Pop · آذر ۴, ۱۳۹۷ در ۱:۳۹ ق.ظ

Pop

[…]Every when inside a when we decide on blogs that we study. Listed below would be the most current websites that we choose […]

sex toys for big woman · آذر ۴, ۱۳۹۷ در ۳:۴۹ ق.ظ

sex toys for big woman

[…]one of our guests not long ago suggested the following website[…]

real skin dildo · آذر ۴, ۱۳۹۷ در ۱۲:۲۲ ب.ظ

real skin dildo

[…]Here is a superb Weblog You may Obtain Interesting that we Encourage You[…]

sexy lingerie for plus size women · آذر ۴, ۱۳۹۷ در ۱۲:۳۲ ب.ظ

sexy lingerie for plus size women

[…]that may be the finish of this post. Here you’ll come across some internet sites that we assume you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

large butt plug · آذر ۴, ۱۳۹۷ در ۵:۳۶ ب.ظ

large butt plug

[…]the time to study or check out the subject material or web-sites we’ve linked to below the[…]

bbw sex wand · آذر ۴, ۱۳۹۷ در ۹:۴۲ ب.ظ

bbw sex wand

[…]please stop by the web sites we follow, like this one particular, because it represents our picks in the web[…]

kingcock strap on dildo · آذر ۴, ۱۳۹۷ در ۱۰:۴۰ ب.ظ

kingcock strap on dildo

[…]although websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they’re essentially really worth a go by, so have a look[…]

most realistic dildo · آذر ۵, ۱۳۹۷ در ۴:۱۵ ق.ظ

most realistic dildo

[…]The details mentioned inside the article are some of the ideal available […]

Family Porn World · آذر ۵, ۱۳۹۷ در ۸:۲۶ ق.ظ

Family Porn World

[…]usually posts some pretty interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

forex indicators alerts · آذر ۶, ۱۳۹۷ در ۳:۲۸ ق.ظ

forex indicators alerts

[…]very handful of web sites that come about to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[…]

Parallel Profits Review · آذر ۶, ۱۳۹۷ در ۵:۰۹ ق.ظ

Parallel Profits Review

[…]check beneath, are some absolutely unrelated internet sites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use[…]

seo · آذر ۶, ۱۳۹۷ در ۱۲:۲۸ ب.ظ

seo

[…]one of our visitors just lately advised the following website[…]

new york web design · آذر ۶, ۱۳۹۷ در ۲:۱۴ ب.ظ

new york web design

[…]check below, are some entirely unrelated internet sites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[…]

Calvin Klein luchtje · آذر ۶, ۱۳۹۷ در ۸:۲۸ ب.ظ

Calvin Klein luchtje

[…]below you’ll uncover the link to some web sites that we believe you need to visit[…]

women's lingerie · آذر ۷, ۱۳۹۷ در ۴:۱۵ ق.ظ

women’s lingerie

[…]the time to study or stop by the content material or web pages we’ve linked to beneath the[…]

triple pleasure rabbit · آذر ۷, ۱۳۹۷ در ۵:۵۴ ق.ظ

triple pleasure rabbit

[…]the time to read or check out the content or web pages we have linked to beneath the[…]

top sex toys categories · آذر ۷, ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۰ ق.ظ

top sex toys categories

[…]Here is an excellent Weblog You may Discover Fascinating that we Encourage You[…]

change · آذر ۸, ۱۳۹۷ در ۷:۵۵ ق.ظ

change

[…]The information mentioned inside the article are several of the most beneficial offered […]

best wedding photographer · آذر ۸, ۱۳۹۷ در ۱۱:۲۵ ق.ظ

best wedding photographer

[…]very couple of internet websites that happen to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out[…]

تسليك مجاري بالكويت · آذر ۸, ۱۳۹۷ در ۴:۰۸ ب.ظ

تسليك مجاري بالكويت

[…]although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they may be really really worth a go as a result of, so have a look[…]

buy instagram followers · آذر ۸, ۱۳۹۷ در ۴:۲۸ ب.ظ

buy instagram followers

[…]below you will locate the link to some internet sites that we believe you ought to visit[…]

thrusting vibe · آذر ۹, ۱۳۹۷ در ۶:۰۰ ق.ظ

thrusting vibe

[…]here are some links to internet sites that we link to simply because we feel they’re worth visiting[…]

rabbit massagers · آذر ۹, ۱۳۹۷ در ۸:۱۳ ق.ظ

rabbit massagers

[…]The info mentioned in the write-up are a number of the most beneficial readily available […]

dildo · آذر ۹, ۱۳۹۷ در ۲:۵۰ ب.ظ

dildo

[…]although internet sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they’re actually worth a go by means of, so have a look[…]

waterproof rabbit · آذر ۱۰, ۱۳۹۷ در ۴:۰۱ ق.ظ

waterproof rabbit

[…]check beneath, are some completely unrelated internet sites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use[…]

clit vibrators · آذر ۱۰, ۱۳۹۷ در ۵:۵۳ ق.ظ

clit vibrators

[…]Every the moment inside a whilst we pick out blogs that we study. Listed beneath would be the most up-to-date websites that we opt for […]

伦敦华人微整形 · آذر ۱۰, ۱۳۹۷ در ۱۰:۴۱ ق.ظ

&#۲۰۲۶۲;&#۲۵۹۵۸;&#۲۱۳۲۶;&#۲۰۱۵۴;&#۲۴۴۹۴;&#۲۵۹۷۲;&#۲۴۴۱۸;

[…]one of our guests not long ago advised the following website[…]

BEST FOREX SIGNALS · آذر ۱۰, ۱۳۹۷ در ۳:۵۳ ب.ظ

BEST FOREX SIGNALS

[…]please pay a visit to the web-sites we comply with, including this one particular, as it represents our picks from the web[…]

Classified ads Ghana · آذر ۱۱, ۱۳۹۷ در ۲:۱۲ ق.ظ

Classified ads Ghana

[…]check beneath, are some entirely unrelated internet sites to ours, nevertheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

youtube banner creator · آذر ۱۱, ۱۳۹۷ در ۲:۱۵ ب.ظ

youtube banner creator

[…]very couple of web sites that take place to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out[…]

amazon fire tv stick review · آذر ۱۲, ۱۳۹۷ در ۱۲:۵۶ ق.ظ

amazon fire tv stick review

[…]that is the end of this write-up. Right here you will locate some web-sites that we feel you’ll value, just click the hyperlinks over[…]

new years eve hours · آذر ۱۳, ۱۳۹۷ در ۴:۰۰ ق.ظ

new years eve hours

[…]the time to study or check out the content material or web sites we’ve linked to below the[…]

linux mail server · آذر ۱۳, ۱۳۹۷ در ۱۲:۵۱ ب.ظ

linux mail server

[…]please stop by the internet sites we stick to, like this a single, because it represents our picks through the web[…]

national health line · آذر ۱۳, ۱۳۹۷ در ۶:۲۱ ب.ظ

national health line

[…]below you will locate the link to some web sites that we think you should visit[…]

adam and eve massager · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۱۲:۵۶ ق.ظ

adam and eve massager

[…]Every when inside a even though we select blogs that we read. Listed beneath would be the most current web pages that we pick out […]

adam and eve bullet vibrator · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۸:۰۵ ق.ظ

adam and eve bullet vibrator

[…]just beneath, are several totally not connected sites to ours, nevertheless, they’re surely worth going over[…]

massager · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۱۲:۱۵ ب.ظ

massager

[…]Sites of interest we have a link to[…]

pilote nvidia nforce 10/100 mbps ethernet · آذر ۱۵, ۱۳۹۷ در ۴:۱۴ ق.ظ

pilote nvidia nforce 10/100 mbps ethernet

[…]The details mentioned inside the report are some of the most effective obtainable […]

couple’s sex toys · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۴:۲۲ ق.ظ

couple’s sex toys

[…]we like to honor many other world-wide-web internet sites around the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

dildo · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۱۱:۰۲ ق.ظ

dildo

[…]we like to honor many other net web sites around the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

adam and eve silicone g gasm vibrator · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۵:۳۵ ب.ظ

adam and eve silicone g gasm vibrator

[…]Sites of interest we have a link to[…]

thrusting rabbit · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۱۰:۵۰ ب.ظ

thrusting rabbit

[…]The facts talked about within the post are some of the most beneficial out there […]

anal sex starter kit · آذر ۱۷, ۱۳۹۷ در ۲:۴۲ ق.ظ

anal sex starter kit

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

vibrators for women · آذر ۱۷, ۱۳۹۷ در ۴:۲۳ ق.ظ

vibrators for women

[…]usually posts some very interesting stuff like this. If you’re new to this site[…]

lace strap on · آذر ۱۷, ۱۳۹۷ در ۵:۴۹ ق.ظ

lace strap on

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless seriously really worth taking a look, whoa did one study about Mid East has got more problerms also […]

top dildo · آذر ۱۷, ۱۳۹۷ در ۱:۵۰ ب.ظ

top dildo

[…]although internet websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they’re in fact worth a go by way of, so possess a look[…]

Business Exchange · آذر ۱۸, ۱۳۹۷ در ۲:۳۴ ق.ظ

Business Exchange

[…]we came across a cool web-site which you may possibly delight in. Take a appear should you want[…]

destiny boosting service · آذر ۱۸, ۱۳۹۷ در ۹:۵۹ ب.ظ

destiny boosting service

[…]Sites of interest we have a link to[…]

סקס ישראלי · آذر ۱۹, ۱۳۹۷ در ۳:۵۳ ق.ظ

סקס ישראלי

[…]please visit the internet sites we comply with, including this one particular, as it represents our picks in the web[…]

i-phone cases · آذر ۱۹, ۱۳۹۷ در ۴:۳۷ ب.ظ

i-phone cases

[…]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they are essentially worth a go by, so have a look[…]

s128 · آذر ۱۹, ۱۳۹۷ در ۷:۱۴ ب.ظ

s128

[…]although websites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they are in fact worth a go through, so possess a look[…]

go right here · آذر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۱۲:۲۶ ق.ظ

go right here

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless seriously worth taking a look, whoa did one find out about Mid East has got much more problerms also […]

preventivo sito web · آذر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۵:۳۲ ق.ظ

preventivo sito web

[…]we prefer to honor lots of other online web-sites on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

download twitter for android · آذر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۱:۲۲ ب.ظ

download twitter for android

[…]we like to honor many other world wide web web-sites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

sexleketøy · آذر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۶:۲۱ ب.ظ

sexleketøy

[…]we prefer to honor numerous other internet sites on the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

Priscilla Kingsley product reviews · آذر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۹:۴۷ ب.ظ

Priscilla Kingsley product reviews

[…]usually posts some very interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

دیدگاهتان را بنویسید