دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی 

گرایش : تولید و عملیات

عنوان :   رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه مدیریت و اقتصاد

پایان نامه ­تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش تولید و عملیات

رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

استاد راهنما:

دکترمحمد علی فرقانی

 استاد مشاور:

دکترعلی ملاحسینی

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جهان امروز عصر اطلاعات است و دستیابی به اطلاعات ابزاری برای بدست آوردن مزیت رقابتی در بین سازمان ها شده است .در این راستا انتخاب روش کسب اطلاعات بهتراهمیت بسیار بالایی پیدا می کند .مسلما استفاده از نتایج این پژوهش کار آفرینان را در ایجاد سیستم اطلاعات بازاریابی مناسب برای کسب و کار خود یاری خواهد کرد.

این پژوهش از نوع کاربردی،توصیفی همبستگی است که در آن رابطه بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS ) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP )، فاکتور ظرفیت و رشد فروش بررسی و با تکنیک AHP و سه شاخص ذکر شده اقدام به انتخاب بهترین روش کسب اطلاعات بازاریابی شده است داده های مورد استفاده در این مطالعه  مربوط به شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان در سال 1388می باشد و برای محاسبه TFP تابع تولید کاب –داگلاس مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه معنادار قوی  بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS )و بهره وری کل عوامل تولید (TFP ) (0.94)، فاکتور ظرفیت (0.52)و رشد فروش (0.78)است همچنین کسب اطلاعات از فروشندگان نهایی بهترین روش کسب اطلاعات در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد.

واژگان کلیدی:سیستم اطلاعات بازاریابی،بهره وری کل عوامل تولید(TFP )، فاکتور ظرفیت ،رشد فروش،AHP

 فهرست مطالب

فصل اول…

کلیات تحقیق…

1-2تعریف مساله و بیان  سوال های اصلی تحقیق: 1

1-3 سوال های اصلی تحقیق.. 2

1-4 ضرورت انجام تحقیق.. 3

1- 5 سابقه تحقیق: 6

1-6 فرضیه ها: 8

1-7 اهداف اساسی تحقیق: 8

1-8 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق: 8

1-9 جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟. 9

1-10روش تحقیق: 10

1-11روش و ابزار گردآوری اطلاعات: 10

1-12جامعه و نمونه آماری: 11

1-13روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 11

1-14پایایی و روائی پرسش نامه. 12

1-14-1روایی پرسش نامه: 12

1-14-2پایایی پرسش نامه : 12

فصل دوم..

مبانی نظری تحقیق…

2-1مقدمه: 13

2-2اهمیت موضوع: 13

2-2-1اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان. 14

2-3دلایل انتخاب شهرک های صنعتی به عنوان جامعه آماری: 17

2-4عملکرد سازمانی.. 22

2-4-1بهره وری: 23

2-4-1-1بهره وری چه هست و چه نیست ؟. 25

2-4-1-2شاخص بهره وری  کل عوامل تولید. 25

2-4-2فاکتور ظرفیت: 27

2-5 سیستم اطلاعاتی بازاریابی.. 28

2-5-1بازارهای صنعتی.. 30

2-5-2بازاریابی صنعتی.. 31

2-5-3مشتری صنعتی.. 32

2-5-4ارزش از دیدگاه مشتری.. 35

2-5-5 مطالعات بازار. 36

2-5-6مدل های سیستم اطلاعات بازاریابی: 37

2-5-6-1مدل سیستم اطلاعات بازاریابی كاتلر : 39

2-5-6-2مدل مفهومی آشیل و جوبر  : 39

2-6مدیریت بازاریابی و سیستم‌های نوین تصمیم‌ساز. 41

2-7ضرورت وجود سیستم‌های اطلاعات بازاریابی در سازمان‌ها 42

2-8سیستم اطلاعات بازاریابی و عملکرد سازمان. 43

2-9دلایل اهمیت روزافزون تحقیقات بازاریابی.. 50

2-10ضرورت تحقیقات بازاریابی به طور خلاصه. 52

2-11نگاهی به مفاهیم اولیهAHP.. 63

2-11-1فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 65

2-11-2سازگاری سیستم.. 66

فصــل سـوم..

روش تحقیـق…

3-1مقدمه: 67

3-2نوع و روش تحقیق.. 67

3-3معرفی جامعه آماری: 68

3-4ابزار و روش جمع آوری اطلاعات… 72

3-5روش ها و الگو های اندازه گیری بهره وری عوامل تولید. 75

3-6عملیات وزن دهی فاکتورها 77

3-7نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق: 78

3-8روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 79

3-9خلاصه فصل.. 81

فصــل چهارم..

تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1مقدمه. 81

4-2-1تحلیل داده های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 81

4-2-2میانگین تعداد کارکنان در واحد های صنعتی: 82

4-2-3بررسی جنسیت پاسخ دهندگان. 82

4-2-4بررسی سن پاسخ دهندگان. 83

4-2-5بررسی تحصیلات پاسخ دهندگان. 83

4-2-6بررسی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 84

4-3بخش دوم: تجزیه و تحلیل یافته ها ، آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 85

4-3-1محاسبه ضرایب تابع کاب داگلاس… 85

4-3-2رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازار با تکنیک AHP.. 89

4-3-3محاسبه تابع تبدیل با بهره گرفتن از رگرسیون. 90

4-3-4مدل سلسله مراتبی.. 91

4-3-5نتایج محاسبات AHP توسط نرم افزار EXPERT CHOICE.. 92

4-3-6محاسبه وزن های نسبی و نهایی.. 93

4-3-7نتایج بدست آمده از محاسبات AHP.. 93

4-3-8سازگاری سیستم.. 94

فصل پنجم..

نتیجه گیری و پیشنهادات…

5-1. مقدمه. 95

5-2. خلاصه و نتیجه تحقیق.. 95

5-3نتایج.. 98

5-3-1نتایج بر اساس اهداف تحقیق: 99

5-4 بحث: 99

5- 5 پیشنهادات: 100

5-5-1پیشنهاد برای واحد های صنعتی: 100

5-5-2پیشنهاد برای دولت : 100

5-5-3 پیشنهاد برای محققان آینده: 101

5-6محدودیت های تحقیق.. 101

5-7 خلاصه فصل.. 101

منابع: 102

 

 

 

1-1. مقدمه

وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به سیستم­های اطلاعاتی ارزان طی دو دهه گذشته و تلاش واحدهای اقتصادی جهت احراز رتبه جهانی و ورود به بازارهای بین­المللی، لزوم داشتن نگرش­هایی همچون رضایت مشتریان را اجتناب ناپذیر کرده است. با گسترش روزافزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی و پیوستن تدریجی كشورهای مختلف به این سازمان، لزوم توجه به تكنیك­های کسب اطلاعات بازاریابی بیش از پیش احساس می­شود. كشورهایی كه به این پیمان جهانی می­پیوندند به دنبال سازوكارها و ابزارهایی هستند كه بتوانند به دوام و بقای اقتصادی آنها در بازار پر رقابت جهانی كمك كنند و بتوانند پیش از ورود به این رقابت همه جانبه، قابلیت­های مناسب وآمادگی لازم راكسب نمایند.

در بازار یكپارچه دنیای آینده، كسانی قادر به رقابت هستند و می­توانند به دوام و بقای واحدهای تجاری خود امیدوار باشند كه بتوانند كالاهایی با مزایای رقابتی، تولید و به بازار عرضه كنند، عرضه­كنندگانی كه بتوانند محصولاتی را با كیفیت و كاركرد مشابه اما با قیمت­های پایین­تر به بازار ارائه كنند، گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد. شرکتی می ­تواند از نظر قیمتی با دیگر رقبا، رقابت کند که بهره وری بالاتری داشته باشد.

1-2تعریف مساله و بیان  سوال های اصلی تحقیق:

در حالی که سرمایه گذاری حجیمی در راستای توسعه کاربری سیستم اطلاعات بازاریابی در شرکت ها می شود، بسیاری از پژوهشگران هنوز در مورد اینکه آیا این سرمایه گذاری ها منجر به بازده متناسب از طریق عملکرد سازمانی می شود یا نه، بحث و جدل دارند و به توافق کلی دست پیدا نکرده اند.

معمای بهره وری یکی از مهمترین نظریه هایی است که تضاد نتایج مطالعات مختلف در ارتباط بین سیستم اطلاعات و عملکرد را به نحو علمی تشریح می کند، بر خلاف توسعه روز افزون سیستم اطلاعات در سر تا سر جهان که حتی با عنوان انقلاب بزرگ اطلاعات نیز شناخته شده است، برخی صاحبنظران بر این عقیده اند که سیستم جدید موجب سردرگمی انسان ها شده و هرگز موجب بهبود بهره وری و عملکرد شرکت های تجاری نشده است و حجم داده هایی که این سیستم بر افراد تحمیل می کند، اغلب باعث کاهش بهره وری سازمان و اثربخشی نیروی انسانی در محیط کار می شود.

در مقابل، دانشمندانی نظیر برینجالفسون و هیت (1996) دریافته اند که سرمایه گذاری روی سیستم اطلاعات، منافع زیادی به همراه داشته است و نهایت کم لطفی است اگر بگوییم که بین سیستم اطلاعات و سودآوری، ارتباطی وجود ندارد. در ادامه به برخی از مطالعاتی که اثر مثبت سیستم اطلاعات عملکرد را تأیید کرده و برخی مطالعات که ارتباط معناداری بین این دو متغیر پیدا نکرده اند اشاره می شود.

در این پژوهش به بررسی تاثیر سیستم اطلاعات بازاریابی بر عملکرد در شهرک های صنعتی استان کرمان  پرداخته می شود و با بهره گرفتن از تکنیک AHP و سه شاخص بهره وری کل عوامل تولید ،ارزش فروش و فاکتور ظرفیت به انتخاب مناسب ترین شیوه در کسب اطلاعات بازاریابی اقدام می گردد.

1-3 سوال های اصلی تحقیق

سوال های اصلی این تحقیق که به دنبال یافتن پاسخ آن ها هستیم عبارتند از :

1- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟

2- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟

3- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟

4- رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی  در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه است؟

1-4 ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات، ارزش استراتژیک برای کسب وکار و نیز اسباب مشارکت در عملیات تصمیم گیری تاکتیکی و معمولی است. آگاهی ازطریقه ی کسب اطلاعات و چگونگی استفاده ی کار آمد از آنها، مهارت های اساسی مدیریت بازاریابی استراتژیک محسوب می شود. کسب اطلاعات و استفاده از آن ، به شرکت فرصت می دهد برخی از مزایا را نسبت به سایر رقبا به دست آورد. وقتی ارتشی درجنگ پیروز می شود، علت آن، تنها قدرت برتر آن ارتش نیست، بلکه به آن دلیل است که آنها شیوه های هوشمندانه وکار آمدی رابه کار می گیرند .

شرکت ها هم به همین نحو درگیر رقابت (جنگ) تجاری در بازار آزاد، یعنی محل اصلی اقتصاد رقابتی ،هستند. اگرآنها استعداد بیشتری نسبت به سایر رقبای خود داشته باشند، شانس بیشتری برای برنده شدن خواهند داشت. دریک سازمان بازاریابی، اکتساب اطلاعات و مدیریت آن، هرگز نمی تواند تصادفی باشد، زیرا ابزار اساسی سازمان محسوب می شوند. سیستم ‌اطلاعات بازاریابی، هسته مركزی بازاریابی در شركت ‌هاست و جایگاه كلی سیستم‌ اطلاعات بازاریابی در یك صنعت، به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نقاط قوت و ضعف آن در نظر گرفته می‌شود. ظاهراً سیستم‌ اطلاعات بازاریابی نسبت به گذشته پیشرفته‌تر و استفاده از آنها به مراتب بیشتر شده است.

بازاریابی یك واحد کسب و کار، شامل فعالیت‌های زیادی است. این فعالیت‌ها شامل فرایند برنامه‌ریزی و اجرای مفاهیم، قیمت‌گذاری، توزیع ایده‌ها، كالا و خدمات است تا مبادلاتی را ایجاد كرده و باعث رضایت مشتری و رسیدن به اهداف سازمانی شود. ) كاتلر، ف و گ .آرمسترانگ، 1379)  

خلاصه اینكه، هدف اصلی آن ارضای نیازها و خواسته‌های مشتریان همراه با سودآوری سازمان است. یك سازمان موفق، باید واحدهای كاركردی خویش را با واحد عملیات تلفیق كند. در بازاریابی، این ادغام با بهره گرفتن از رضایت مشتریان، براحتی حاصل می‌شود. شركت‌هایی كه قادر نیستند بهتر از رقبای خویش در محیط پیچیده و پویای كسب و كار فعالیت كنند، محكوم به شكست هستند. برای اینكه یك شركت بتواند به حیات خویش در محیط پیچیده و پویای كسب و كار ادامه دهد، باید اطلاعات مناسب و مرتبط را برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های بازاریابی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل كند.

سیستم‌ اطلاعات بازاریابی این امكان را برای شركت‌ها فراهم می‌سازد تا بتوانند سریعاً نسبت به نیازهای مشتریان واكنش نشان دهند. زمانی كه كالا و خدمات توسط شركت عرضه شد، مدیران بازاریابی با بهره گرفتن از سیستم‌ اطلاعات بازاریابی به بررسی میزان رضایت مشتریان می‌پردازند. سیستم‌ اطلاعات بازاریابی اطلاعات بازاریابی را برای مدیران فراهم می‌كند و می تواند برای تعدیل، بهبود و یا توقف تولید كالا و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. در عصر رقابت، اگر شركت از سیستم‌ اطلاعات بازاریابی بهره‌مند نباشد، ممكن است اثربخشی و كارایی آن تضعیف شده یا به شدت كاهش یابد. بنابراین، امروزه شركت‌ها برای اینكه بتوانند به رقابت بپردازند، باید به این سلاح رقابتی مجهز شوند. (Poon, 2001)

اطلاعات بازاریابی صنعتی از نقطه نظر بازده اقتصادى، عملكرد و سرمایه مهم است. اطلاعات به موقع عملكرد بازاریابی را بهبود مى بخشد، زیرا دانش و آگاهى خریداران و فروشندگان را دربارة مقادیر موجود براى خرید و فروش و دیگر عوامل موثر بر قیمتها، افزایش مى دهد. در اقتصادِ بازار، اطلاعات بازاریابی براى طراحى استراتژی هاى مؤثر بر توسعه ى اقتصادى و توسعه ى صنعتی ضرورى است . (مابوتا[1])

تعداد صفحه :127

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.


156 دیدگاه

buy cialis · آذر ۱۳, ۱۳۹۷ در ۳:۲۰ ق.ظ

buy cialis

buy cialis

buy viagra · آذر ۱۳, ۱۳۹۷ در ۴:۵۰ ق.ظ

buy viagra

buy viagra

cialis · آذر ۱۳, ۱۳۹۷ در ۴:۳۵ ب.ظ

cialis

cialis

viagra · آذر ۱۳, ۱۳۹۷ در ۸:۴۰ ب.ظ

viagra

viagra

sildenafil 100mg · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۱:۳۸ ق.ظ

sildenafil 100mg

sildenafil 100mg

cialis generic · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۴:۰۶ ق.ظ

cialis generic

cialis generic

cialis coupon · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۱۰:۲۴ ق.ظ

cialis coupon

cialis coupon

cialis 20mg · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۱:۴۳ ب.ظ

cialis 20mg

cialis 20mg

levitra · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۳:۰۶ ب.ظ

levitra

levitra

generic cialis · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۴:۰۶ ب.ظ

generic cialis

generic cialis

cialis online · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۵:۲۴ ب.ظ

cialis online

cialis online

tadalafil 5mg · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۶:۵۰ ب.ظ

tadalafil 5mg

tadalafil 5mg

tadalafil 20mg · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۹:۲۶ ب.ظ

tadalafil 20mg

tadalafil 20mg

viagra tablets · آذر ۱۵, ۱۳۹۷ در ۲:۴۷ ق.ظ

viagra tablets

viagra tablets

sildenafil · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۵:۰۴ ق.ظ

sildenafil

sildenafil

tadalafil · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۱۲:۰۰ ب.ظ

tadalafil

tadalafil

cialis dosage · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۱:۰۲ ب.ظ

cialis dosage

cialis dosage

cialis prices · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۳:۱۳ ب.ظ

cialis prices

cialis prices

cialis tablets · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۵:۰۵ ب.ظ

cialis tablets

cialis tablets

viagra vs cialis · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۵:۲۸ ب.ظ

viagra vs cialis

viagra vs cialis

generic viagra · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۶:۵۵ ب.ظ

generic viagra

generic viagra

viagra connect · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۸:۲۴ ب.ظ

viagra connect

viagra connect

viagra without doctor prescription · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۹:۴۷ ب.ظ

viagra without doctor prescription

viagra without doctor prescription

viagra natural · آذر ۱۷, ۱۳۹۷ در ۱۲:۴۲ ق.ظ

viagra natural

viagra natural

cialis vs viagra · آذر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۱۰:۵۰ ق.ظ

cialis vs viagra

cialis vs viagra

tadalafil 20 mg · آذر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۱:۵۹ ب.ظ

tadalafil 20 mg

tadalafil 20 mg

tadalafil generic · آذر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۳:۱۳ ب.ظ

tadalafil generic

tadalafil generic

cialis 20 mg · آذر ۲۱, ۱۳۹۷ در ۳:۴۸ ق.ظ

cialis 20 mg

cialis 20 mg

cialis 5 mg · آذر ۲۱, ۱۳۹۷ در ۵:۲۵ ق.ظ

cialis 5 mg

cialis 5 mg

cialis pills · آذر ۲۱, ۱۳۹۷ در ۷:۴۰ ق.ظ

cialis pills

cialis pills

cheap cialis · آذر ۲۱, ۱۳۹۷ در ۷:۵۳ ق.ظ

cheap cialis

cheap cialis

cialis coupons · آذر ۲۱, ۱۳۹۷ در ۸:۵۱ ق.ظ

cialis coupons

cialis coupons

cialis canada · آذر ۲۱, ۱۳۹۷ در ۹:۴۳ ق.ظ

cialis canada

cialis canada

sildenafil citrate · آذر ۲۳, ۱۳۹۷ در ۱۰:۴۱ ق.ظ

sildenafil citrate

sildenafil citrate

viagra pills · آذر ۲۳, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۰ ق.ظ

viagra pills

viagra pills

viagra 100mg · آذر ۲۳, ۱۳۹۷ در ۱۲:۳۷ ب.ظ

viagra 100mg

viagra 100mg

viagra online · آذر ۲۳, ۱۳۹۷ در ۳:۵۲ ب.ظ

viagra online

viagra online

viagra prices · آذر ۲۴, ۱۳۹۷ در ۵:۴۵ ق.ظ

viagra prices

viagra prices

viagra generic · آذر ۲۴, ۱۳۹۷ در ۶:۳۷ ق.ظ

viagra generic

viagra generic

generic viagra 100mg · آذر ۲۴, ۱۳۹۷ در ۷:۰۸ ق.ظ

generic viagra 100mg

generic viagra 100mg

viagra coupons · آذر ۲۴, ۱۳۹۷ در ۷:۴۷ ق.ظ

viagra coupons

viagra coupons

cheap viagra · آذر ۲۴, ۱۳۹۷ در ۸:۲۸ ق.ظ

cheap viagra

cheap viagra

generic viagra available · آذر ۲۴, ۱۳۹۷ در ۹:۱۰ ق.ظ

generic viagra available

generic viagra available

buy viagra online · آذر ۲۴, ۱۳۹۷ در ۹:۵۶ ق.ظ

buy viagra online

buy viagra online

viagra tablet · آذر ۲۴, ۱۳۹۷ در ۱۰:۳۸ ق.ظ

viagra tablet

viagra tablet

sildenafil 20 mg · آذر ۲۴, ۱۳۹۷ در ۱۲:۳۸ ب.ظ

sildenafil 20 mg

sildenafil 20 mg

sildenafil 100 · آذر ۲۴, ۱۳۹۷ در ۲:۵۹ ب.ظ

sildenafil 100

sildenafil 100

buy biaxin · آذر ۲۶, ۱۳۹۷ در ۲:۰۸ ق.ظ

buy biaxin

buy biaxin

buy ceftin · آذر ۲۶, ۱۳۹۷ در ۴:۱۳ ق.ظ

buy ceftin

buy ceftin

buy chloromycetin · آذر ۲۶, ۱۳۹۷ در ۵:۵۲ ق.ظ

buy chloromycetin

buy chloromycetin

buy biaxin online · آذر ۲۶, ۱۳۹۷ در ۲:۳۸ ب.ظ

buy biaxin online

buy biaxin online

buy ceftin online · آذر ۲۶, ۱۳۹۷ در ۴:۰۴ ب.ظ

buy ceftin online

buy ceftin online

chloromycetin · آذر ۲۶, ۱۳۹۷ در ۴:۴۲ ب.ظ

chloromycetin

chloromycetin

buy cordarone · آذر ۲۶, ۱۳۹۷ در ۷:۵۱ ب.ظ

buy cordarone

buy cordarone

cialis 20mg generic · آذر ۲۹, ۱۳۹۷ در ۷:۴۶ ق.ظ

cialis 20mg generic

cialis 20mg generic

generic cialis 20mg · آذر ۲۹, ۱۳۹۷ در ۹:۴۲ ق.ظ

generic cialis 20mg

generic cialis 20mg

generic cialis available · آذر ۲۹, ۱۳۹۷ در ۱۰:۴۴ ق.ظ

generic cialis available

generic cialis available

generic cialis tadalafil · آذر ۲۹, ۱۳۹۷ در ۱۰:۵۵ ق.ظ

generic cialis tadalafil

generic cialis tadalafil

female viagra · دی ۹, ۱۳۹۷ در ۸:۳۵ ب.ظ

female viagra

female viagra

sildenafil tablets · دی ۹, ۱۳۹۷ در ۸:۵۳ ب.ظ

sildenafil tablets

sildenafil tablets

prednisone 20 mg · دی ۱۰, ۱۳۹۷ در ۸:۳۷ ق.ظ

prednisone 20 mg

prednisone 20 mg

buy sildenafil · دی ۱۰, ۱۳۹۷ در ۹:۰۶ ق.ظ

buy sildenafil

buy sildenafil

sildenafil generic · دی ۱۴, ۱۳۹۷ در ۱۱:۵۸ ب.ظ

sildenafil generic

sildenafil generic

viagra doctor prescription · دی ۱۵, ۱۳۹۷ در ۲:۳۳ ق.ظ

viagra doctor prescription

viagra doctor prescription

sildenafil 50 mg · دی ۱۵, ۱۳۹۷ در ۳:۱۹ ق.ظ

sildenafil 50 mg

sildenafil 50 mg

sildenafil coupons · دی ۱۵, ۱۳۹۷ در ۶:۵۸ ق.ظ

sildenafil coupons

sildenafil coupons

sildenafil 100 mg · دی ۱۵, ۱۳۹۷ در ۷:۲۶ ق.ظ

sildenafil 100 mg

sildenafil 100 mg

sildenafil citrate 100mg · دی ۱۵, ۱۳۹۷ در ۹:۲۴ ق.ظ

sildenafil citrate 100mg

sildenafil citrate 100mg

buy cialis online · دی ۱۵, ۱۳۹۷ در ۹:۳۹ ق.ظ

buy cialis online

buy cialis online

cialis tadalafil · دی ۱۵, ۱۳۹۷ در ۱۱:۲۹ ق.ظ

cialis tadalafil

cialis tadalafil

sildenafil citrate tablets · دی ۱۵, ۱۳۹۷ در ۱۲:۲۹ ب.ظ

sildenafil citrate tablets

sildenafil citrate tablets

sildenafil citrate pricing · دی ۱۵, ۱۳۹۷ در ۱:۴۹ ب.ظ

sildenafil citrate pricing

sildenafil citrate pricing

fluoxetine 20 mg · دی ۱۷, ۱۳۹۷ در ۱:۲۵ ق.ظ

fluoxetine 20 mg

fluoxetine 20 mg

prozac generic · دی ۱۷, ۱۳۹۷ در ۲:۰۱ ق.ظ

prozac generic

prozac generic

bactrim ds · دی ۱۷, ۱۳۹۷ در ۲:۴۶ ق.ظ

bactrim ds

bactrim ds

biaxin antibiotic · دی ۱۷, ۱۳۹۷ در ۳:۰۵ ق.ظ

biaxin antibiotic

biaxin antibiotic

ceftin antibiotic · دی ۱۷, ۱۳۹۷ در ۳:۳۲ ق.ظ

ceftin antibiotic

ceftin antibiotic

cephalexin 500mg · دی ۱۷, ۱۳۹۷ در ۳:۵۲ ق.ظ

cephalexin 500mg

cephalexin 500mg

ciprofloxacin 500mg · دی ۱۷, ۱۳۹۷ در ۴:۳۹ ق.ظ

ciprofloxacin 500mg

ciprofloxacin 500mg

fluconazole 150 mg · دی ۱۷, ۱۳۹۷ در ۵:۳۴ ق.ظ

fluconazole 150 mg

fluconazole 150 mg

levofloxacin 500 mg · دی ۱۷, ۱۳۹۷ در ۵:۵۹ ق.ظ

levofloxacin 500 mg

levofloxacin 500 mg

cefdinir 300 mg · دی ۱۷, ۱۳۹۷ در ۸:۵۲ ق.ظ

cefdinir 300 mg

cefdinir 300 mg

bactrim antibiotic · دی ۱۸, ۱۳۹۷ در ۵:۱۱ ق.ظ

bactrim antibiotic

bactrim antibiotic

azithromycin 250 mg · دی ۱۸, ۱۳۹۷ در ۶:۲۴ ق.ظ

azithromycin 250 mg

azithromycin 250 mg

jwjshgsgshjs · دی ۱۹, ۱۳۹۷ در ۹:۱۸ ق.ظ

jwjshgsgshjs

jwjshgsgshjs

100mg viagra without a doctor prescription · بهمن ۷, ۱۳۹۷ در ۱:۳۵ ب.ظ

۱۰۰mg viagra without a doctor prescription

۱۰۰mg viagra without a doctor prescription

natural viagra · بهمن ۷, ۱۳۹۷ در ۲:۳۲ ب.ظ

natural viagra

natural viagra

viagra on line · بهمن ۷, ۱۳۹۷ در ۳:۵۳ ب.ظ

viagra on line

viagra on line

over the counter viagra · بهمن ۷, ۱۳۹۷ در ۵:۲۶ ب.ظ

over the counter viagra

over the counter viagra

female viagra pills · بهمن ۸, ۱۳۹۷ در ۸:۴۰ ق.ظ

female viagra pills

female viagra pills

viagra for men · بهمن ۸, ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۶ ق.ظ

viagra for men

viagra for men

viagra for women · بهمن ۸, ۱۳۹۷ در ۲:۳۳ ب.ظ

viagra for women

viagra for women

viagra without a doctor prescription · بهمن ۸, ۱۳۹۷ در ۳:۴۱ ب.ظ

viagra without a doctor prescription

viagra without a doctor prescription

viagra without a doctor prescription usa · بهمن ۸, ۱۳۹۷ در ۶:۱۸ ب.ظ

viagra without a doctor prescription usa

viagra without a doctor prescription usa

viagra medicine online order · بهمن ۸, ۱۳۹۷ در ۸:۴۲ ب.ظ

viagra medicine online order

viagra medicine online order

viagra without doctor prescription usa · بهمن ۸, ۱۳۹۷ در ۹:۴۳ ب.ظ

viagra without doctor prescription usa

viagra without doctor prescription usa

cialis generico · بهمن ۱۰, ۱۳۹۷ در ۸:۳۶ ق.ظ

cialis generico

cialis generico

cialis generika · بهمن ۱۰, ۱۳۹۷ در ۱۰:۵۴ ب.ظ

cialis generika

cialis generika

tadalafila · بهمن ۱۳, ۱۳۹۷ در ۶:۵۲ ق.ظ

tadalafila

tadalafila

amitriptyline for nerve pain · بهمن ۱۳, ۱۳۹۷ در ۸:۲۷ ب.ظ

amitriptyline for nerve pain

amitriptyline for nerve pain

overdose on baclofen · بهمن ۱۳, ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۶ ب.ظ

overdose on baclofen

overdose on baclofen

how soon does escitalopram begin working · بهمن ۱۳, ۱۳۹۷ در ۱۰:۴۷ ب.ظ

how soon does escitalopram begin working

how soon does escitalopram begin working

prednisone and epilepsy · بهمن ۱۴, ۱۳۹۷ در ۱:۰۵ ق.ظ

prednisone and epilepsy

prednisone and epilepsy

cialis cost · اسفند ۲۲, ۱۳۹۷ در ۱:۳۷ ق.ظ

cialis cost

cialis cost

cialis cooupons · اسفند ۲۲, ۱۳۹۷ در ۸:۲۱ ق.ظ

cialis cooupons

cialis cooupons

cialis free trial · اسفند ۲۲, ۱۳۹۷ در ۱:۳۰ ب.ظ

cialis free trial

cialis free trial

atorvastatin · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۱۲:۲۰ ق.ظ

atorvastatin

atorvastatin

cymbalta · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۱۲:۴۱ ق.ظ

cymbalta

cymbalta

levitra generic · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۱:۴۲ ق.ظ

levitra generic

levitra generic

atorvastatin 10 mg · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۵:۳۶ ق.ظ

atorvastatin 10 mg

atorvastatin 10 mg

cymbalta dosage · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۶:۱۹ ق.ظ

cymbalta dosage

cymbalta dosage

cialis online pharmacy · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۷:۴۳ ق.ظ

cialis online pharmacy

cialis online pharmacy

atorvastatin 10mg · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۴ ق.ظ

atorvastatin 10mg

atorvastatin 10mg

cymbalta for pain · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۱۱:۰۷ ق.ظ

cymbalta for pain

cymbalta for pain

levitra 20 mg · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۱۲:۰۷ ب.ظ

levitra 20 mg

levitra 20 mg

cymbalta generic · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۳:۳۸ ب.ظ

cymbalta generic

cymbalta generic

levitra coupon · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۳:۵۰ ب.ظ

levitra coupon

levitra coupon

cymbalta medication · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۶:۳۸ ب.ظ

cymbalta medication

cymbalta medication

levitra dosage · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۷:۳۶ ب.ظ

levitra dosage

levitra dosage

cialis side effects · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۸:۱۱ ب.ظ

cialis side effects

cialis side effects

cymbalta reviews · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۱۰:۳۱ ب.ظ

cymbalta reviews

cymbalta reviews

cymbalta side effects · اسفند ۲۴, ۱۳۹۷ در ۲:۱۲ ق.ظ

cymbalta side effects

cymbalta side effects

levitra vs viagra · اسفند ۲۴, ۱۳۹۷ در ۳:۲۴ ق.ظ

levitra vs viagra

levitra vs viagra

cymbalta withdrawal · اسفند ۲۴, ۱۳۹۷ در ۸:۱۲ ب.ظ

cymbalta withdrawal

cymbalta withdrawal

vardenafil · اسفند ۲۴, ۱۳۹۷ در ۹:۰۹ ب.ظ

vardenafil

vardenafil

duloxetine · اسفند ۲۵, ۱۳۹۷ در ۱۲:۱۲ ق.ظ

duloxetine

duloxetine

vardenafil 20 mg · اسفند ۲۵, ۱۳۹۷ در ۱۲:۴۳ ق.ظ

vardenafil 20 mg

vardenafil 20 mg

duloxetine 20 mg · اسفند ۲۵, ۱۳۹۷ در ۴:۰۰ ق.ظ

duloxetine 20 mg

duloxetine 20 mg

vardenafil 20mg · اسفند ۲۵, ۱۳۹۷ در ۴:۱۶ ق.ظ

vardenafil 20mg

vardenafil 20mg

duloxetine hcl · اسفند ۲۵, ۱۳۹۷ در ۸:۴۶ ق.ظ

duloxetine hcl

duloxetine hcl

duloxetine side effectss · اسفند ۲۵, ۱۳۹۷ در ۱۱:۵۴ ق.ظ

duloxetine side effectss

duloxetine side effectss

duloxetine 60 mg · اسفند ۲۵, ۱۳۹۷ در ۲:۴۵ ب.ظ

duloxetine 60 mg

duloxetine 60 mg

buy cialis generic tadalafil · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۱:۴۹ ب.ظ

buy cialis generic tadalafil

buy cialis generic tadalafil

augmentin · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۲:۱۲ ب.ظ

augmentin

augmentin

levaquin · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۲:۲۱ ب.ظ

levaquin

levaquin

augmentin 875 · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۲:۵۱ ب.ظ

augmentin 875

augmentin 875

levaquin 500 mg · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۲:۵۸ ب.ظ

levaquin 500 mg

levaquin 500 mg

buy levitra · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۳:۰۳ ب.ظ

buy levitra

buy levitra

augmentin 875 mg · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۵:۴۶ ب.ظ

augmentin 875 mg

augmentin 875 mg

levaquin 750 mg · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۶:۰۲ ب.ظ

levaquin 750 mg

levaquin 750 mg

cheap levitra · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۶:۱۵ ب.ظ

cheap levitra

cheap levitra

buy levitra online · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۶:۲۵ ب.ظ

buy levitra online

buy levitra online

augmentin and alcohol · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۸:۲۸ ب.ظ

augmentin and alcohol

augmentin and alcohol

levaquin antibiotic · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۹:۲۹ ب.ظ

levaquin antibiotic

levaquin antibiotic

augmentin antibiotic · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۹:۴۲ ب.ظ

augmentin antibiotic

augmentin antibiotic

generic levitra · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۹:۴۷ ب.ظ

generic levitra

generic levitra

levaquin dosage · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۱۰:۴۸ ب.ظ

levaquin dosage

levaquin dosage

augmentin dosage · اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ در ۱۱:۱۰ ب.ظ

augmentin dosage

augmentin dosage

levaquin for uti · اسفند ۲۷, ۱۳۹۷ در ۱۲:۱۱ ق.ظ

levaquin for uti

levaquin for uti

augmentin dose · اسفند ۲۷, ۱۳۹۷ در ۱:۳۶ ب.ظ

augmentin dose

augmentin dose

levaquin lawsuit · اسفند ۲۷, ۱۳۹۷ در ۲:۳۵ ب.ظ

levaquin lawsuit

levaquin lawsuit

augmentin for dogs · اسفند ۲۷, ۱۳۹۷ در ۲:۴۸ ب.ظ

augmentin for dogs

augmentin for dogs

cialis 20mg tablets prices · اسفند ۲۷, ۱۳۹۷ در ۳:۰۱ ب.ظ

cialis 20mg tablets prices

cialis 20mg tablets prices

cialis 20mg tablet prices · اسفند ۲۷, ۱۳۹۷ در ۳:۲۱ ب.ظ

cialis 20mg tablet prices

cialis 20mg tablet prices

levaquin renal dose · اسفند ۲۷, ۱۳۹۷ در ۳:۴۸ ب.ظ

levaquin renal dose

levaquin renal dose

levitra 20mg · اسفند ۲۷, ۱۳۹۷ در ۶:۱۱ ب.ظ

levitra 20mg

levitra 20mg

دیدگاه‌ها بسته است.