قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)

قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)

 

۱۰۷ صفحه همراه با اشکال

از           روش های شناسایی و انتخاب موضوع پایان نامه

تا       آموزش تکنیک های موفقیت در روز دفاع از پایان نامه

به صورت کامل

همه آنچیزی که برای تهیه یک پایان نامه به آن نیاز دارید

 

آموزش گام به گام گزارش نویسی ، چکیده نویسی ، یاد داشت برداری و…

آموزش نکته ها و قلق های نگارش موفق بخش های مختلف یک پایان نامه

قیمت 10 هزار تومان