متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش کنترل

با عنوان :بررسی روش های كنترل پدیده سرج در كمپرسورها

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی برق گرایش کنترل

عنوان:

بررسی روش های كنترل پدیده سرج در كمپرسورها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

ناپایداری های آئرودینامیكی فلو می توانند كمپرسور را بطور جدی آسیب رسانند و ناحیه عملكرد سیستم را محدود نمایند بنابراین بایستی برای اجتناب از آنها چاره ای اندیشید. ناپایداری سرج عبارتست از نوسانات یكبعدی كه منجر به افـزایش فـشار و فلـوی جرمـی كمپرسـور مـی گردد.سرج ناحیه كاری سیستم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و راندمان آن را كاهش می دهد و نهایتـا منجر به آسیب جدی كل سیستم می گردد. این پدیده در نرخ های فلوی جرمـی كـم كمپرسـور رخ مـی دهد و نتیجه آن ایجاد نوسانات با دامنه بزرگ در فشار و نرخ فلوی جرمی خروجی از كمپرسور است. تاكنون كارهای زیادی برای حذف مشكل سرج انجام شده است و بیشتر این كارها بر اساس كـار گرایتـزر (1976) و موره (1986) می باشند. زیرا این افراد اولین كسانی بودند كه مدلهای دینامیكی را برای آنـالیز و طراحی سیستمهای كنترل جهت سیستمهای فـشرده سـازی و پایدارسـازی آنهـا ، پیـشنهاد نمودنـد و مدلهای ارائه شده توسط آنها بطور گسترده ای مورد استفاده و بهـره بـرداری سـایر محققـین ایـن زمینـه كاری قرار گرفته است. در این مجموعه هدف ما بررسی مدلهای مختلف و همچنین كنترلرهای بكار رفتـه جهت كنترل پدیده های ناپایداری فلو در كمپرسورها می باشد.

مقدمه:

كمپرسورها به دلیل كاربرد گسترده ای كه در صنایع مختلف برای فشرده سازی و انتقال گازها دارند از اهمیت ویژه ای بر خوردارند. پدیده سرج كه یك ناپایداری فلو در كمپرسورها به حساب می آید، ناحیـه عملكرد سیستم فشرده سازی را محدود می نماید و مانع از دستیابی به حـداكثر رانـدمان كمپرسـور مـی شود. لذا كنترل این پدیده از مدتها قبل در كـانون توجـه محققـان قـرار گرفتـه اسـت . تـاكنون روشـهای مختلفی جهت كنترل این ناپایداری در كمپرسورهای محوری و گریز از مركز پیـشنهاد گردیـ ده اسـت. بـا توجه به كاربرد كمپرسورهای محوری در موتورهای جت و هواپیما، بیشتر كارهـا در زمینـه كنتـرل سـرج مربوط به كمپرسورهای محوری می باشد، در این مجموعه ما روش های نوین كنترل سرج در كمپرسورهای محوری و سانتریفیوژ را كه مبتنی بر كنترل فعال می باشند بررسی می نماییم.

 

تعداد صفحه :122

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         asa.goharii@gmail.com

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.


49 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید