دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات عرب

عنوان : البنیات الأسلوبیه فی دعاء کمیل بن زیاد

دانشگاه ایلام

دانشکده ادبیات

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی ادبیات عرب

البنیات الأسلوبیه فی دعاء کمیل بن زیاد

 

استاد راهنما:

دکتر مینا پیرزادنیا

 

استاد مشاور:

دکتر مالک عبدی

 

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

الفهرست

العنوان                                الصفحه

الملخص………………………………. د

المقدمه……………………………… 1

مختصر حول تاریخ الدعاء………………… 2

 

الفصل الأول :  الکلیات والمفاهیم

1-1-الکلیات………………………….. 4

1-2-المفاهیم :……………………….. 7

1-2-1-اللغه………………………….. 7

1-2-2-الدلاله…………………………. 8

1-2-3-الأسلوبیه………………………. 12

 

الفصل الثانی : الدلاله الصوتیه فی الدعاء

2-1-القسم الاول:النظام اللغوی………….. 17

2-1-1-المستوی الصوتی الفونولوجی:………. 21

2-1-2-دلاله اللفظ و المعنی…………….. 21

2-1-3-الدلاله الصوتیه…………………. 22

2-1-4-أبرز الدلالات الصوتیه فی الدعاء……. 24

2-2-القسم الثانی: الدلاله المقطعیه……… 34

2-2-1-النظام المقطعی فی اللغه العربیه….. 35

2-2-2-دلاله المقطع……………………. 36

2-2-3-دلاله النظام المقطعی فی الدعاء……. 39

2-3-القسم الثالث :النبر و التنغیم……… 53

2-3-1-تعریف النبر……………………. 54

2-3-2-دلاله النبر فی الدعاء……………. 57

2-3-3-تعریف التنغیم…………………………………………………………………………………..64

2-3-4- الفاصله…………………………………………………………………………………………65

2-3-5-دلاله التنغیم فی الدعاء……………………………………………………………………….66

الفصل الثالث: السیاق

3-1-تعریف السیاق ………………………………………………………………………………………75

3-2-السیاق فی الدعاء ………………………………………………………………………………….77

3-2-1-عامل الإستفهام………………………………………………………………………………..77

3-2-2-عامل الأمر……………………………………………………………………………………..80

3-2-3-عامل الطباق……………………………………………………………………………………82

3-2-4-عامل التکرار……………………………………………………………………………………83

3-2-5-نظره شامله …………………………………………………………………………………….87

الفصل الرابع : الحقول الدلالیه فی الدعاء

4-1-نظریه الحقول الدلالیه……………. ..93

4-2-تاریخ دراسه الحقول الدلالیه………… 97

4-3-أنواع علاقات الوحدات الدلالیه………. 101

4-4-أبرزالحقول الدلالیه فی الدعاء و تأویلاتها 108

النتائج………………………………………………………………………………………………………118

خلاصه…………………………………………………………………………………………………….120

المنابع…………………………………………………………………………………………… ……..124

الملخص الإنجلیزی……………………………………………………………………………………..130

الملحقات………………………………………………………………………………………………….130

 

الملخص

جاءت هذه الدراسه لتکشف عن بعض الدلالات فی دعاء کمیل بن زیاد فی ضوء دراسه أسلوبیه، حیث دُرِّست الدلالات الصوتیه، السیاق و البحث الحدیث فی علم الدلاله (الحقول الدلالیه) و ما توصَّلت له الرساله هو دلاله بعض الأصوات فی الألفاظ علی معانیها و دلاله الصیغ المقطعیه فی الدعاء علی المفاهیم الذی یحتویها الدعاء و أهمیه دور النبر و التنغیم فی تحضیر الأجواء الموسیقیه فی الدعاء حسب المفاهیم فی کل قسم، إکتشفنا عده عوامل أثرت فی سیاق الدعاء و منها ”  الأمر و الأستفهام و الطباق و التکرار ” إذ جعلت هذه العوامل  للدعاء سیاقاً متماسکاً و سَلِساً من البدایه حتی النهایه. الحقول الدلالیه  الخمسه عشر” الضعف و القوه،  الإلتفات …” فی الدعاء، من أبرز البنیات التی لَعِبَت دورُها فی تنسیق المفاهیم و الحالات المتغیره لدی الداعی بصوره مؤثره  و خلقت بإنسجامها صوره تمثیلیه من القضایا التی یتکلم حولها الداعی فی الدعاء .

 

الکلمات الرئیسیه: الدلاله الصوتیه، النبر، التنغیم، السیاق، الحقول الدلالیه.

المقدمه

الحمدلله دائم الفضل و العطاء و الصلاه و السلام علی خاتم الرسل و آله (ع).

عنوان البحث هو البنیات الأسلوبیه فی دعاء کمیل إبن زیاد و قد جمعت الدراسه بین علم الدلاله و دعاء نبی الله خضر(ع) الذی علمه الإمام علی (ع) لکمیل بن­ زیاد و الذی إشتهر الدعاء بإسمه. إخترنا دراسته حتی نقف علی بعض أسرار جمال هذا الدعاء محاولین تقدیم دراسه أسلوبیه جاده فیها، لندعم الدراسات الأکثر تفصیلاً فی الأدعیه للأبحاث الأخری فی المستقبل. هذا الدعاء أثرا أدبی غنی بالمعانی و الأحاسیس التی ترسخ فی أعماق القارئ و هذا التَمیُّیز فی الدعاء بالتأکید یرجع إلی وجود نبی الله خضر و الإمام علی (ع) مع العلم بأن هم ساده الکلام و ملوکه. إشتمل البحث معظم العوامل التی أثرت فی جمال الدعاء و ما فی بالتأکید یفوق هذه الدراسه من دلالات و إیحاءات، و قد جاءت  هذه الرساله لتکشف عن بعض الدلالات التی تختلف بإختلاف نظام الأصوات و صفاتها لتعبر بذلک عن تجربه الداعی فی فصل الدلالات الصوتیه و تدرس العوامل التی إهتمت بإنسجام النص فی فصل السیاق و دراسه الروح المستولیه علی الدعاء من خلال ترابط المفردات فیها مضمونا ً فی فصل الحقول الدلالیه  هذا کل ما دُرس فی بلاغه الدعاء و کل الجمال الذی قصَّرنا فی التعبیر عنه بالتأکید سیدرک من خلال قراءه الدعاء إذ لا یحتاج لبحث و جهد للوصول إلی مغزی الدعاء و روعه المشاعر فیها. انتقلنا بهذا العمل مع قائله من حقل إلی حقل متجهین نحو رضی الله و غفرانه لذنوبنا و إستماعه لشکوانا بأفضل و أرقی وسائل الترحال و هی اللغه العربیه و علم الدلاله.

تعداد صفحه : 156

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *