دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : شیوه تدوین طرح بازاریابی

مقدمه

 

:TMBAبازاریابی نقطه کلیدی برای موفقیت کسب و کار میباشد و شما باید از طرح بازاریابی به عنوان اساس اجرایی استراتژی بازاریابی خود استفاده کنید.

 

یک طرح بازاریابی اهداف را مشخص نموده و عملیات لازم را برای رسیدن به آن اهداف فهرست می کند. در واقع راه هایی را به شما نشان میدهد که بتوانید اهداف خود را محقق کنید.

 

یک طرح بازاریابی شامل فاکتورهایی است همچون مشتریان موردنظر واینکه چگونه به آنها دست یابیم و چگونه آنها را راضی و خشنود کنیم و همزمان بررسی و ارتقاء هرآنچه که موجب سردمداری شما در رقابت میشود.

 

بخاطر بسپارید که صرفا بازاریابی فروش شما را تضمین نخواهد کرد ولی یک طرح بازاریابی منسجم این نقاط کلیدی را که شما باید برای طرح ریزی بازاریابی موثر و کارا در نظر بگیرید به شما نشان میدهد.

 

 

مقدمه و چکیده یک طرح بازاریابی

 

طرح بازاریابی باید یک با یک چکیده آغاز شود به صورتی که یک دیدگاه کلی از نقاط کلیدی و اصلی برنامه را ارائه دهد.

هرچند که چکیده اجرایی طرح باید در ابتدای مطالب نوشته شود ولی آن را باید در آخر کار تهیه نمود.

 

 

نوشتن چکیده فرصت مناسبی است تا ببینید که آیا طرح شما قابل درك است و هیچ نکته مهمی از آن جا نیفتاده است.

 

استراتژی کسب وکار

 

بهتر است بدنه اصلی طرح را با یک بررسی اجمالی از استراتژی بازاریابی و استراتژی کلی کسب و کارتان در

 

 

مورد یک محصول و یا خدمت در یک راستا قراردهید. به عنوان مثال : فرض کنید استراتژی کسب و کارتان درمورد یک محصول یا محصولات بنا نهاده شده است. استراتژی و طرح بازاریابی شما باید براساس کیفیت محصولات این نکته را مد نظر قرار دهد : هدف قراردادن مشتریانی که کیفیت را تقدیر می کنند، ارتقاء محصولاتتان به صورتی که تصویر روشنی برای مشتریان ایجاد نمایند و غیره..

تجزیه و تحلیل درونی و بیرونی طرح بازاریابی

 

شناخت محیطی که کسب و کار در آن قراردارد از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که نقش مهمی در طرح ریزی دارد و به شما اجازه میدهد تا فرصتها و تهدیدهای محیط کاری خودرا شناسایی کنید. یک تجزیه و تحلیل pest به شما کمک میکند تا فرصتها و تهدیدهای اصلی در بازار خود را شناسایی کنید از جمله:

 

  • تغییرات قانونی و سیاسی همچون مقررات جدید

 

  • عوامل اقتصادی مانند اعتماد مشتریان، میزان علاقه مندی و میزان تبادلات

 

  • عوامل اجتماعی مانند تغییر رویه ها و رفتارهای زندگی وتغییرات ….

 

  • عوامل فنی مانند مواد جدید ورشد سریع استفاده از اینترنت

 

 

همچنین باید نقاط ضعف درون سازمانی خود را نیز شناسایی کنید. مثلا مهمترین نقطه ضعف یک کسب و کار جدید میتواند عدم وجود یک پایه و اساس برای جلب رضایت مشتریان و منابع مالی محدود باشد.

 

یک تجزیه و تحلیل SWOT همراه با تجزیه و تحلیل برون سازمانی و درون سازمانی میتواند تهدیدها، فرصت ها و نقاط ضعف و قدرت شما را خلاصه کند. همچنین میبایست برای تهدیدات کسب و کارتان و اینکه چگونه بر نقاط ضعف مهم خود غالب شوید تصمیم گیری کنید. به عنوان مثال تجزیه و تحلیل

 

SWOT به شما نشان میدهد که مشتریان آسیب پذیر کدامند. ممکن است تصمیم بگیرید از طریق اینترنت با

 

 

مشتریان تماس بگیرید. ممکن است به دنبال راه هایی برای سرمایه گذاری برای غلبه برضعف مالی کسب و کارتان بشوید.

 

اهداف کسب وکار

 

اهداف کسب و کار می بایست بر اساس درك نقاط قوت و ضعف و محیطی که کسب وکارتان در آن فعالیت می کند استوار باشد. همچنین این اهداف می بایست در ارتباط با استراتژی کلی کسب و کارباشد.

مثلا اگر یکی از اهداف کسب و کار شما افزایش 10 درصدی فروش در سال آینده است، باید به دنبال شناسایی بازارهای جدید برای این رشد باشید.

 

اهداف باید SMART باشند.

 

– Specific مشخص باشند

 

مثلا ممکن است یک هدف گذاری شما رسیدن به 10 مشتری جدید باشد.

 

– Measurable قابل اندازه گیری باشند

 

هدف شما هرجه باشد باید زمانی که طرح خود را بازنگری میکنید بتوانید کنترل کنید که آیا به آن اهداف رسیده اید یا خیر.

 

– Achievable قابل دسترس باشند

 

شما باید منابع لازم برای رسیدن به هدف موردنظر را داشته باشید. منابع کلیدی، مردم و پول هستند.

 

– Realistic واقعی باشند

 

اهداف باید باعث گسترش کار شما بشود نه اینکه بازدارنده باشند. زیرا اهداف غیرمنطقی و دور از دسترس بازدارنده هستند.

 

– Time‐bound موعد دارباشند

 

باید برای رسیدن به اهداف خود تاریخ سررسید تعیین کنید. مثلا در طول 12 ماه آینده باید برای یک محصول

 

10 مشتری جدید پیدا کنیم.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع شیوه تدوین طرح بازاریابی

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.