دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : تاثیر قیمت بر حافظه مصرف کننده

TMBAچکیده

 

تحقیق حاضر به منظور بررسی ماندگاری و تاثیر قیمت بر حافظه مصرف کننده در مقالات مختلف پرداخته است. در این مطالعه با پرداختن به مقالاتی پیرامون موضوع تلاش شده است که تاثیری که قیمت به عنوان یکی از اجزاء مهم آمیخته های بازاریابی در محصولات مختلف با درگیری بالا و پایین می گذارد مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

واژگان کلیدی

 

قیمت، حافظه، کالا، اطالعات قیمتی، انحرافات حافظه، ذخیره سازی

 

 

١

 

مقدمه

 

امروزه قیمت به عنوان یک جزء مهم از آمیخته های بازاریابی در مورد کالاهای مصرفی می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. توجه و تمرکز بر روی نکات و مواردی که می توان از آنها در جهت پیشرفت استراتژی های بازاریابی استفاده کرد، موارد قابل تاملی می باشد. یکی از نکاتی که بازاریابان با توجه به نوع بازار و طبقه محصول و برند می توانند داشته باشد بستگی کاملا حرفه ای در ماندگاری کالا و محصولاتشان در ذهن مشتری از یک کالا انتظار دارد و دامنه تغییرات آن محصول با ترکیب مناسب در نظر گرفته شود می تواند با تغییرات جزئی در این دامنه قیمت، از انحرافات حافظه مصرف کننده را کاهش دهد با انحرافات قیمت شما می توانید به حافظه مصرف کننده تاثیرات ماندگاری داشته باشید.

 

مشتریان ارزش دریافت شده را از مقایسه سود و زیان با قیمت و کیفیت معین میکنند. فرض بر این است که مشتری زمانی یک کالا را خریداری می کند که آن کالا بیشترین فایده را برای او به ارمغان آورد. فایده مورد انتظار مشتری عبارت است از تفاوت بین کل فایده از نظر مشتری

  • کل هزینه های که می پردازد. کل فایده از نظر مشتری مزایایی است که مشتری از خرید یک کالا یا خدمت انتظار دارد. یک هزینه از نظر او هزینه ای است که انتظار دارد برای ارزیابی تهیه

 

  • استفاده از یک کالا یا خدمت بپردازد.

 

بحث هزینه و قیمت از نظر مصرف کنندگان کالا و خدمات دارای اهمیت بسیاری است. بطوری که رضایتمندی مشتریان از کالا و خدمات از مقایسه بین هزینه و فایده بدست آمده، حاصل می گردد و این عامل در تصمیمات رفتاری آنها تاثیر گذار می باشد و برای حافظه مصرف کنندگان و وفاداری آنها نیز تاثیر شگرفی خواهد داشت.

 

چگونگی تاثیرگذاری قیمت بر حافظه

 

قیمت محصول به عنوان یکی از اجزاء مهم آمیخته های بازیابی می باشد و به عنوان واژه ای پر معنی برای بازاریابان مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین مصرف کنندگان اطلاعات قیمت محصول را کدگذاری کرد و در حافظه نگهداری می کنند.((Xia, 2005

 

اطلاعات قیمت در اشکال مختلف، بستگی به تمرکز مصرف کننده از لحاظ علاقه در رمزگذاری به عنوان ویژگی های قیمت و شناخت محیط، پردازش می شود و در حافظه ذخیره می شود.

 

اطلاعات قیمتی ذخیره شده در حافظه به اشکال مختلفی ارائه می شود. ارائه می تواند بصورت

 

٢

 

ارزش عددی از قیمت باشد یا ارزیابی قضاوت در مورد قیمت می باشد. برای مثال قیمت بالا از

 

2 برند متفاوت از یک طبقه محصول، یکی ممکن است بخاطر بماند و با توجه به ارزیابی که از قیمتها می شود اطلاعات قیمت کدگذاری شده و در حافظه ذخیره می شود . با رویارویی مجدد به محصول پاسخ داده شده و از طرف مصرف کننده بر اساس ارزش عددی ذخیره شده در حافظه او می باشد.((Xia, 2005

 

اگر مصرف کنندگان قیمت دقیق را نتوانند بخاطر بسپارند، آنها ممکن است بازسازی کنند قیمت پایه به قیمت خوبی که معتقد می باشند. بازسازی قیمت در حافظه مصرف کننده گاهی انجام می شود و گاه انجام نمی شود. ارزش عددی که در حافظه ذخیره شده است ممکن است بصورت کوتاه مدت باشد پس انحرافات حافظه در مورد قیمت وجود دارد. انحرافات حافظه به عنوان خطای از اطلاعات بازیابی از اطلاعات صحیح می باشد. درجه ظرفیت انحرافات حافظه به ساختار قیمت وابسته است. موضوع انحرافات اطلاعات قیمت ممکن است کاربرد مهمی برای بازاریابان داشته باشد. برای مثال اگر یک بازاریاب به این نکته توجه داشته باشد که مصرف کنندگان بخاطر پایین و ارزانتر رقیب به طرف آن جذب می شود بازاریاب می تواند با کدگذاری محیطی تسهیل کننده فرایند قیمت را پهلو به پهلو با رقیبش ارائه نماید . اگر مصرف کنند تنها بیاد داشته باشد محصول گران یا گران تر است بازاریاب ارتباطش را با اطلاعات قیمت از دست می دهد. انتقادات عمومی مصرف کنندگان از هنجارهای قیمت بر روی هدایت انحرافات حافظه تاثیر می گذارد.((Xia, 2005

 

– ابعاد چندگانه آگاهی قیمت مصرف کننده

 

تحقیقات جدید بر روی آگاهی قیمتی مصرف کننده اثبات می کند که بسیاری از مصرف کنندگان قیمت محصول را بخاطر نمی آورند. 1990)و(Disckson and sayer تحقیقات دیگری پیشنهاد می کنند که بیادآوردن نمی تواند شاخص خوبی برای آگاهی قیمتی مصرف کننده باشد 1986)و (Monoroe محصولات که با درگیری پایین دارند، تقریبا بدون ارزیابی فرایند اطلاعات قیمتی برای بازیابی اطلاعات قیمت انجام می شود. Monore and Lee بحث کردند آگاهی قیمت ممکن است در حافظه ضمنی بخوبی حافظه آشکار ذخیره شود. مصرف کنندگان ممکن است قادر نباشد بطور دقیق بیاد آوردند قیمت محصول را اما آنها بطور منطقی خوب تصمیم می گیرند بر اساس آگاهی قیمت ضمنی که وجود دارد. مصرف کننده از ترکیب

 

٣

 

شفاهی، زبان بصری، یا قیاس جهت ذخیره سازی قیمت در حافظه استفاده می کنند. بنابراین اختصاص مجموعه ای کاربردی از اندازه گیری شامل بیاد آوردن قیمت شناسایی قیمت و بررسی شناختی ارتباط آگاهی قیمت مصرف کنندگان جهت کدگذاری اشکال مختلف مهم است. تا زمانی که اشکال مختلف آگاهی قیمت در حافظه ذخیره می شود کدام شکل از بقیه بهتر می آید ( 1981و (Zithama پیشنهاد کرد که مصرف کنندگان می توانند فرایند اطلاعات قیمت در سطوح حسی ( ارزش عددی دقیق قیمت) یا سطوح معنایی (ارزیابی و قضاوت) عمل کنند. توانایی بیاد آوردن یک قیمت از اطلاعات قیمتی در سطوح فرآیندی مختلف وجود دارد 1973)و (tulving and thanson پیشنهاداتی که تنها کدگذاری می شوند می توانند بازیابی شوند و بازیاب اطلاعات به چگونگی ذخیره اطلاعات بستگی دارد.

 

بنابراین افراد عملکرد بهتری در بیاد آوردن خواهد داشت اگر بازیابی به منظور ساختار دهی با کدگذاری باشد 1973)و (tulving and Thomson طبق اصل سازگاری اینکه اطلاعاتی قیمتی می توانند در بازیابی موثر باشند بستگی به سازگاری بین مدل های بازیابی و کدگذاری ویژه و خاص دارد 1981)و(tversky etal بنابراین شکل های مطمئنی از آگاهی قیمت می تواند بدرستی بازیابی شود که بستگی به سازگاری با اشکال آگاهی قیمتی که کدگذاری می شود دارد. اگر مصرف کنندگان بر روی ارتباط قیمت یک برند در طبقه محصول تمرکز کنند، قادر نخواهند بود که قیمت دقیق محصول را بیاد آورند چرا که مدل پاسخ (بیاد آوردن) با مدل گذاری (ارتباط قیمت) سازگار نمی باشد. برای بیاد آوردن یک قیمت خاص مصرف کنندگان نیاز به تجدید ساختار اطلاعات از چیزهایی که می دانند دارند.((Xia, 2005

 

– انحراف حافظه و ساختار دهی مجدد

 

حافظه تکمیل نمی باشد و روندی فراموشی دارد 1999)و (schacter بنابراین اطلاعات بازیابی شده از حافظه همیشه دقیق نیستند. بسیاری از زمانها حافظه در بیاد آوردن دچار انحراف می شود. حافظه شناخت توسط محیط و اجتماع تاثیر گذاشته می شود 1986)و wyer and (srull انحراف حافظه در طی کدگذاری، بازیابی اطلاعات اتفاق می افتد. (Roediger and

 

mcdermott 2000)

 

برای مثال kida در 1988 نشان داد که حسابدار اعداد را کدگذاری می کند (شاخص های حساب) بعلاوه تاثیرات اضافی ( احساس خوب در مورد رقم) و تاثیرات حسی معمولا بیشتر در دسترس هستند تا ارقام دقیق و بیشتر در تصمیم گیری تاثیر دارند. بنابراین حسابدار ارقام را

 

٤

 

جهت سازگاری با تاثیرات حسی سازگار می کند. (choplin and hlummel, 2002)

 

هنگامی که اطلاعات قیمتی خاص به راحتی قابل دسترسی نباشد نیاز به تجدید ساختار بر اساس اطلاعات دیگر داردvanknippenberg etal,.1996 اثبات کردن که بیاد آوردن اطلاعات کلیشه ای فعال می شود و قبل از بیاد آوردن اطلاعات کلیشهای – سازگاری تاثیری ندارند. بازیابی یکی از اشکال اطلاعات قیمتی( نمونه ارتباط ثبات در طبقه محصول) نیاز به وابستگی به بازیابی سایر اطلاعات قیمتی (قیمت دقیق محصول) ندارد. آگاهی قیمت مصرف کنندگان یکی از اجزاء ساختارهای آگاهی محصولات می باشد و قیمت از ارتباط خاص میان ویژگی محصول می توان استنباط کرد.((Xia, 2005

 

بطور مثال اگر بسیاری از شامپوها در اندازه های یکسان در حدود 5 دلار فروخته شود قیمت شامپو 3 دلاری در یاد مصرف کننده به عنوان قیمت مناسب ذخیره می شود و بر اساس این اطلاعات ارزش عددی شامپو را تجدید ساختار می کند. این مثال بیان می کند ارزش قیمتی بطور مستقیم از اشکال دیگر اطلاعات قیمتی بازیابی می شود دوم هنگامی که ارزش عددی تجدید ساختار می شود آگاهی قیمت می تواند با درجه معینی از انحراف روبه رو شود. سوم، مصرف کنندگان آگاهی آشکار را بکار می برند ( یعنی ارزش شامپو یکسان بیاد آورده می شود)

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تاثیر قیمت بر حافظه مصرف کننده

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.