دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : تابعیت

TMBAچکیده:  واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد

 

درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی که به رویدادهای عرصه مناسبات بین کشورها مربوط می شود تکرار می گرددو مسلما هر شخصی حق داشتن یک تابعیت را

 

داردو هیچکس را نمی توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم کرد .تابعیت، یک مفهوم اعتباری وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی موسوم به دولت

(حاکمیت) تایید میکند و حتی ممکن است یک شخص دارای تابعیت مضاعف باشد که در این صورت

 

تابعیت برتر مطرح میشود .بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی رابرای فرد درقبال جامعه ایجادمینماید. واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند .

 

واژه گان کلیدی :تابعیت _ انواع تابعیت

 

 

بیان مساله :حقوقتابعیت در کشورھای مختلف متفاوت است وکسب تابعیت ایرانی دارای موادی میباشد که یکی ازراھای ان ازدواج میباشد البته در این مقاله مشکالت که ازطریق ازدواج ایجاد میشود را بررسی مینماییم .

 

واژه گان کلیدی

 

 

تابعیت چیست؟

 

 

 

واژه تابعیت((citizenship و مشتقات آن همچون تبعه و اتباع که از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی است

 

تابعیت وجود نوعی علقه و وابستگی حقوقی و سیاسی یک شخص به یک جامعه سیاسی (کشور) است که متضمن حقوق و تکالیفی برای آن شخص در قبال آن جامعه سیاسی می باشد. یکی از حقوقی که از

 

 

٢

 

 

 

طریق تابعیت شخص به یک کشور برای او ایجاد می شود حمایت دولت مربوطه از آن شخص در مقابل

 

سایر دولت هاست .

 

 

ممکن است افرادی در جهان پیدا شوند که به دلایل مختلف از جمله جنگ ها تابعیت خود را از دست داده و تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشند که به آنها بی تابعیت یا »آپاترید« می گویند.

 

اشخاص حقوقی و نیز اشیایی همچون هواپیماها و کشتی ها نیز دارای تابعیت یک کشور خاص هستند.

 

شرکت ها معمولاً دارای تابعیت کشوری هستند که در آن و طبق قوانین آن به ثبت رسیده و هواپیماها و کشتی ها نیز تابعیت کشوری را دارند که با پرچم آن حرکت می کنند و قوانین و مقررات آن کشور بر

 

آن حاکم است.

 

 

▪ اتباع

 

 

«اتباع« کسانی هستند که میتوانند از تمام حقوق یک کشور بهرهمند شوند و در مقابل قانون، با یکدیگر برابرند مگر در مواردی که وضعیت شخصی آنها مانند صغر، سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت آنها محدویتی در حقوقشان ایجاد کرده باشد، مانند موردی که زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را کسب نموده است (همان، ص.(43 در تعریف دیگری از اتباع آمده: »به مجموع افرادی گفته میشود که به عنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت میکنند« (طباطبائی،

 

1386 :ص). 30

 

 

▪بیگانگان

 

 

٣

 

 

بیگانگان، به لحاظ بیگانه بودن، حقوقشان نسبت به اتباع محدودتر بوده و حتی ممکن است از بعضی حقوق محروم باشند. از نظر حقوق بینالملل خصوصی، اشخاص دارنده حق، هر دو گروه فوق میباشند

 

(بالازاده، :1383 ص). 43

 

 

انواع تابعیت

 

 

  1. قاعده خاك که معمولاً کشورهای مهاجرپذیر آن را اعمال می کنند هر کودکی که در سرزمین آن کشور متولد شود صرفنظر از این که والدینش تابعیت کدام کشور را داشته باشند، به تابعیت کشور محل تولد درمی آید.
  2. در قاعده خون که معمولاً از سوی کشورهای مهاجرفرست برای ایجاد تابعیت مورد استفاده قرار می گیرد کودکی که از پدر و مادر یا تنها پدر دارای تابعیت آن کشور در هر نقطه ای از جهان متولد شود به تابعیت کشور والدینش درمی آید .

 

.3تابعیت طبیعی تابعیت اکتسابی است که اشخاص بزرگسال می توانند طبق مقررات با ترك یا حتی

 

حفظ تابعیت اولیه خود به تابعیت کشور دیگری درآیند .

 

 

در کشور ما موضوع تابعیت در قانون مدنی مطرح شده است. جلد دوم قانون مدنی مصوب 27/1/1313

 

همراه با اصلاحات بعدی در مورد اشخاص است که کتاب دوم آن طی مواد 976 تا 991 مقررات مربوط به تابعیت ایران و حقوق و تکالیف آن را مشخص کرده است. به طوری که از این مواد برمی آید مفاد قانون مدنی ایران در بحث تابعیت ترکیبی از دو قاعده خاك و خون است. همچنین در این قانون مقرراتی برای اعطای تابعیت ایران به خارجی هایی که خدمت بزرگی به ایران کرده اند در نظر گرفته

 

شده است.

 

 

٤

 

 

اشخاص بی تابعیت

 

 

. تغییر قوانین تابعیت کسانی که طبق قوانین قدیم جزء اتباع محسوب می شدند طبق قوانین جدید بی تابعیت می شوند. اشخاص با ترك تابعیت کردن قبل از کسب تابعیتی جدید هم بی تابعیت می شوند.

 

اشخاص همچنین ممکن است بی تابعیت شوند اگر حکومت تابعیت ایشان را سلب کند و ایشان هم

 

تابعیت دیگری نداشته باشند .

 

 

مکانیسم بی تابعیتی عملی

 

 

یکی از مکانیسم های بی تابعیتی عملی برده داری و قاچاق انسان است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در موضوع خشونت علیه زنان به مشکلات بی تابعیتی عملی زنانی که برای فحشا قاچاق شده اند، بذل توجه زیادی کرده است. برای این زنان تابعیت وسیله یی برای حمایت دیپلماتیک نیست؛ چون صاحبان عشرتکده ها گذرنامه های این زنان را از ایشان گرفته اند، بنابر این حتی اگر این زنان بتوانند آزادی خودشان را به دست هم بیاورند بدون اثبات تابعیت شان به سختی می توانند به سرزمین مادری

 

شان برگردند .

 

 

مشکلات و مصائب اشخاص بی تابعیت

 

 

 

از جمله مشکلاتی که اشخاص بی تابعیت با آن رو به رو هستند این است که دولت هایی که این اشخاص در قلمروشان ساکن هستند برای ایشان اسناد شناسایی صادر نمی کنند. بدون اسناد تشخیص هویت، بسیاری از افراد بی تابعیت به دشواری می توانند پناهندگی سیاسی تحصیل کنند و نداشتن این اوراق تحصیل خدمات اجتماعی اولیه را هم مشکل می سازد. در واقع این اشخاص از یافتن شغل، بهره

 

مندی از مراقبت های پزشکی، ازدواج و ثبت واقعه ازدواج فرزندان شان محروم می شوند .

 

 

٥

 

حق دیگری که از اشخاص بی تابعیت نادیده گرفته می شود حق ترك کردن و وارد شدن به سرزمین خود شخص است. بدون اثبات هویت یا تابعیت افراد بی تابعیت نمی توانند به قلمرو دولتی بازگردند که

 

سابقاً در آنجا زندگی می کردند .

 

 

نتیجه

 

 

بی تابعیتی اغلب در نتیجه اعمال قانونگذاری، اداری یا قضایی و تصمیمات سیاسی رخ می دهد که در

 

احترام و شناسایی اصول بنیادین حقوق بین الملل در زمینه تابعیت کوتاهی می کنند .

 

 

بهترین طریق جلوگیری از بی تابعیت شدن اشخاص اعمال دکترین پیوند موثر و حقیقی است که به موجب آن هر شخص می باید استحقاق این را داشته باشد که از تابعیت دولتی بهره مند شود که با آن پیوندی موثر و حقیقی دارد. این پیوند می تواند برای مثال این گونه در نظر گرفته شود که شخص در قلمرو آن دولت اقامت طولانی مدت داشته باشد، بی آنکه پیوندی با دولت دیگری داشته باشد یا نیاکانش تبعه آن دولت بوده باشند، یا در قلمرو آن دولت به دنیا آمده باشند.

 

ازدواج

 

 

ماده 16 بند 1؛ هر مرد و زن بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند آنها در کلیه امور مربوط به ازدواج و طی مدت زناشویی و هنگام انحلال ازدواج از حقوق یکسان برخوردارند

 

معضلی به نام تابعیت دوم

 

 

٦

 

. اگر شخصی از راه های ازدواج و مقررات قانونی یا با اتکا به اصول خاك و خون تابعیت دو کشور مختلف

 

را کسب نماید، به اصلاح او را دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف می دانند .

 

 

پس از انقلاب اسلامی، ایرانی تبارانی که دارای تابعیت مضاعف بودند در بحث مشکل ایران و آمریکا با طرح دعاوی علیه ایران سرفصل جدیدی را در خصوص موضوع تابعیت گشودند. این نخستین باری بود که تبعههای یک کشور دیگر از کشور اولیه شکایت میکردند. در دادگاه لاهه بحثهای مفصلی میان بهترین اساتید حقوق دنیا درگرفت و پس از یک سال دادگاه لاهه رای به شناسایی تابعیت موثر یا غالب داد. در این رای آمده است که با فرض قبول تابعیت کشور دوم و عدم ترك تابعیت کشور اول، شخص هنوز تبعه کشور اولیه است. اما باید به جهت اقتصادی و سایر شاخص ها سنجیده شود که کدام تابعیت

 

موثرتر و سرنوشتسازتر است .

 

 

طبق اصل چهلویکم قانون اساسی ایران، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری

 

درآید. از قوانین موضوعه ایران چنین استنباط میشود که سه اصل مهم بر تابعیت حاکم است. اول آنکه هر فردی باید تابعیتی داشته باشد، دوم اینکه هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد و سوم آنکه تابعیت یک امر همیشگی و زوالناپذیر است. به هر حال طبق اصول کلی حاکم بر کشورها تابعیت با دو سیستم خون و خاك به فرد اعطا میشود که مقررات قانونی ایران نیز هر دو سیستم را پذیرفته

 

است .

 

٧

 

 

گروهی از کشورها مثل ارمنستان، کانادا، آلمان و آمریکا تابعیت دوگانه را پذیرفتهاند. لیکن گروهی دیگر مثل ایران، هند و چین تابعیت دوگانه اشخاص را نپذیرفتهاند. در حال حاضر کشورهایی از قبیل آلمان و کانادا بحثهای فراوانی را راجع به لغو پذیرش تابعیت مضاعف را دنبال می کنند

 

مقررات قانونی مربوط به تابعیت در ایران چنین مقرر نموده که در صورتیکه هر تبعه ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی ( به این معنا که تابعیت ایرانی را ترك نکرده باشد) تابعیت خارجی را تحصیلکرده باشد، تبعیت خارجی وی کان لم یکن بوده و تبعه ایرانی محسوب میشود. لذا مستفاد از مواد قانون مدنی ایران اشخاص برای تحصیل تابعیت جدید میبایست ابتدا با توجه به تشریفات قانونی

 

اقدام به ترك تابعیت نمایند و سپس تابعیت جدید را تحصیل کنند .

 

 

درست است که داشتن تابعیت مضاعف برای اتباع ایرانی جرم نیست لیکن مقررات قانونی کشور برای چنین افرادی محدودیتهایی را در نظرگرفته است. این محدودیت ها از دو گروه تشکیل میشود محدودیتهای تملیکی و سیاسی. محدودیت تملیکی بدین معنی است که تمامی اموال غیرمنقول شخصی که دارای تابعیت دوگانه است باید با نظارت دادستان به فروش برسد و پس از کسر مخارج فروش الباقی قیمت آن به او مسترد گردد. مفاد آییننامه استملاك اتباع خارجه ادارات ثبت اسناد، صراحتا بیان داشته که با اعلام دولت و با نظارت مستقیم دادستان باید نسبت به فروش اموال غیر منقول اشخاص مذکور اقدام گردد. محدودیتهای سیاسی نیز این است که آنها دیگر می توانند به مشاغل دولتی در هر رتبهای منصوب گردند. خصوصا نمایندگی شوراها و مجلس شورای اسلامی که در

 

حال حاضر برای اقلیت های دینی ایرانی از اهمیت بسزایی برخوردار است .

 

 

البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعمال محدودیتهای مالکیتی تا حدودی مسکوت مانده است و حتی وزارت امور خارجه نیز پیشنهاد حذف این بند را داده که در طی مراحل قانونی هنوز موفق نشده

 

 

٨

 

 

 

است. حذف این بند از ماده 989 قانون مدنی در مجلس ششم در شور اول تصویب شد ولی با پایان عمر مجلس ششم به شور دوم نرسید. دلیل پیشنهاد وزارت امور خارجه نیز مبنی بر حذف این بند، این اعتقاد بود که با وجودی که این قانون اجرا نمی شود، بهتر است که برای ایجاد احساس امنیت اقتصادی

 

و حق تملیک اشخاص حذف شود .

 

 

چه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟

 

 

 

کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند.کسانی که در ایران از پدری که تبعهی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران

 

مقرر است .

 

 

هر زن تبعهی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند .

 

 

هر تبعهی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. (اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی

 

مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود (.

 

 

-اشخاصی که به تابعیت ایران در میآیند، از کلیهی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهرهمند

 

می شوند، جز در موارد زیر :

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تابعیت

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.