مقالات رایگان

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : استفاده از تبلیغات تلویزیونی در بخش خدمات

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : استفاده از تبلیغات تلویزیونی در بخش خدمات

TMBAمقدمه :

 

امروزه در دنیای تجارت ، به دلیل افزایش سطح تکنولوژی و پیشرفت های فناوری کالاهای فیزیکی از جهت کیفیت ، شکل و قابلیت کاربرد بسیار به هم نزدیک شده اند . نتیجه این شباهت

 

١

 

آن است که تولید کنندگان و کارآفرینانی که به دنبال تقاضای پنهان مشتریان هستند عرصه خدمات را به عنوان یک عرصه وسیع و دنج تشخیص داده و بر روی آن سرمایه گذاری کنند. این مسئله باعث رشد روز افزون بخش خدمات در دنیای تجارت شده است ، به گونه ای که می توان آینده را از آنِ حیطه خدمات دانست. یکی از مباحث مهم در تدوین استراتژی های بازاریابی و پیمودن گام های بنیادین فرایند بازاریابی ، تبلیغات تلویزیونی است که جزئی از گام ترویج می باشد. خدمات به دلیل ویژگی های خاصی که دارند نیازمند تبلیغات تلویزیونی مخصوص هستند و نمی توان در تبلیغ خدمات از همان روش هایی سود جست که در تبلیغ کالاهای فیزیکی استفاده می شود . این مقاله به بررسی و ارتقای اثربخشی روش هایی می پردازد که بنگاه های خدماتی در تبلیغات تلویزیونی از آن استفاده می کنند . در ابتدا به خصوصیات ویژه ای که ماهیت خدمات را از محصولات دیگر متمایز می کند اشاره شده و سپس به بررسی 362 نمونه از شرکت های خدماتی ، طبقه بندی کلی این خدمات و روش های آنان برای تبلیغاتشان می پردازیم . در انتها نیز چند توصیه و راهکارعملی برای ارتقای اثر بخشی تبلیغات در حوزه خدمات ارائه می شود .

 

خصوصیات ویژه خدمات :

 

به دلیل خصوصیات متمایزی که خدمات دارند ، در تحقیق پیرامون خدمت باید رفتار متفاوتی نسبت به کالای فیزیکی داشت . این خصوصیات شامل موارد زیر هستند :

-1 ناملموس بودن:1 خدمات از اجزای فیزیکی تشکیل نشده اند و در نتیجه فضایی را اشغال نمی کنند .این ویژگی ماهیت اصلی خدمات را در بر می گیرد و نه تمام بخشهای خدمات را . به عنوان مثال ماهیت اصلی خدمات بانکی ناملموس است ، در حالی که شعبات آن ، دستگاه های خود پرداز و … فیزیکی بوده و قابل رویت اند.

 

 

1 – intangibility

 

٢

 

-2 جدایی ناپذیر بودن تولید و مصرف از یکدیگر: 2 از آن جایی که زمان تولید و مصرف خدمات بر هم منطبق است ، مشتریان نمی توانند قبل از خرید ، خدمت مورد نظر خود را ارزیابی کنند.(مانند خدمت جراحی پزشکی)

 

-3 ناهمگن بودن: 3 تعریف یک خط محصول و یا یک دسته بندی و گروه سازی از محصولات که در کالاهای فیزیکی رایج است ، در خدمات مشکل تر می باشد. ناهمگن بودن و تمایزات خدمات از یکدیگر علت این مسئله می باشد.

 

-4 نابودشدنی بودن: 4 به دلیل هم زمانی تولید و مصرف ، خدمات از بین می روند و مباحثی هم چون خدمات بعد از فروش که در مورد محصولات فیزیکی رایج است ، در حوزه خدمات وجود ندارند .

 

-5 انتزاعی بودن: 5 انتزاعی بودن اشاره به مفاهیمی دارد که در ذهن افراد شکل گرفته است .

 

با این تعریف برخی از مزیت های خدمات مانند : آرامش خاطر ، احساس رضایت ،احساس امنیت مالی و موارد دیگر از این قبیل همگی انتزاعی هستند. از آن جائی که مفاهیم انتزاعی دارای رابطه یک به یک با اشیاء فیزیکی نیستند گاهی تصور و ادراك آن ها با دشواری همراه است.

 

-6 درك ناپذیری: 6 برخی از خدمات پیچیدگی زیادی دارند و درك آن ها مشکل است .

 

مسافرت به یک کشور خارجی ،خدمات مشاوره مهندسی، کلاس یوگا و… از این دست خدمات هستند.

 

نیاز به طبقه بندی خدمات :

 

سه دانشمند به نام های زیتهام ، پاراسورامان و بری7 بر روی 300 شرکت خدماتی و تبلیغاتشان تحقیق کردند و متوجه شدند که استفاده از عناصر تبلیغی در هر کدام از این شرکت ها با توجه به

2 -inseparability of production and consumption 3 – heterogeneity 4 – perishability

 

– incorporeal existence ٥ – mental impalpability ٦

 

٣

 

نوع خدمتی که ارائه می کند متفاوت است . به طور مثال یافته های آنان نشان می دهد که شرکت های خدماتی که برای ارائه خدمت نیاز به حضور فیزیکی مشتری ( در طول ارائه خدمت) دارند تاکید بیشتری بر روی تبلیغات دارند( نسبت به شرکت هایی که مشتری از فاصله دور نیز توانایی استفاده از خدمت را دارد). هم چنین خدماتی که سودشان را فوری و بی واسطه دریافت می کنند

 

(مانند هتلداری) از تبلیغات تلویزیونی و روزنامه ای بیشتر استفاده می کنند تا خدماتی که سودشان در یک بازه زمانی طولانی حاصل می شود ( مانند محوطه سازی و باغ آرایی)

 

اگرچه تقریبا تمام خدمات ناهمگن هستند اما سه خصوصیت مشترك دارند که این سه خصوصیت باعث طبقه بندی آن ها به عنوان طبقه تبلیغات خدمات می شود :

 

-1 خدمات بیشتر ناملموس اند تا ملموس

 

-2 تولید و مصرف خدمت هم زمان بوده و در یک بازه زمانی یکسان رخ می دهند

 

-3 بیشتر” فرد محور” هستند تا “ابزار محور”

 

جرج و بری8 چند نکته پیرامون تبلیغات خدمات به شرح زیر ذکر کرده اند:

 

-1 گذاشتن سر نخ های ملموس کننده در تبلیغات برای ملموس کردن خدمت در نزد مخاطب

 

-2 سرمایه گذاری بر روی بازاریابی دهان به دهان

 

-3 قابل فهم کردن خدمت

 

4 پرسش پیرامون تبلیغ تلویزیونی خدمات :

 

متخصصان بازاریابی خدمات، ابتدا بر روی ملموس سازی تاکید می کنند تا بر ناملموس بودن ذاتی خدمات فایق آیند . خدمات به دلیل آنکه مانند محصولات فیزیکی قابل دیده شدن ، احساس شدن و لمس شدن نیستند ، نیاز به سرنخ هایی ملموس کننده برای ارتباط با مشتری دارند .جرج و بری برای اعتبار و ملموس شدن خدمات جشنواره تبلیغات خدمات را پیشنهاد می کنند .بنابراین سوال اول آن است که :

 

 

7 – Zeithaml , Parasuraman , and Berry 8 – George and Berry

 

٤

 

محدوده استفاده از جشنواره تبلیغات در مورد خدمات چیست ؟

 

زیتهام ، پاراسورامان و بری ، معتقدند که برقراری ارتباط با مشتری از طریق هزینه ای که یک خدمت دارد می تواند آگاه کننده خوبی درباره خدمت باشد و مشتری به طور اجتناب ناپذیری به کیفیت خدمت پی برد. لذا یکی از گزینه های خوب که در تبلیغات خدمات می تواند وجود داشته باشد ، قیمت ارائه خدمت است .سوال دوم آن است که:

 

آیا در تبلیغات خدمات باید به قیمت و یا هزینه خدمت اشاره کرد؟

 

در هر استراتژی تبلیغاتی یکی از مسائل مهم لحاظ کردن سبک اجرا و تکنیک های قانع کننده است به عنوان مثال متخصصین تبلیغات معتقدند سود متمایز و متفاوت خدمات و محصولات فیزیکی در یک آگهی تجاری باید مورد تاکید واقع شود . هم چنین مطرح کردن رقابت و رقبا باعث آگاهی بیشتر مشتری درباره خدمت شده و کمک می کند تا خدمت بهتر در ذهن آنان موضع یابد .بنابراین سوال سوم آن است که :

 

آیا در تبلیغات تجاری خدمات، باید به سود و منفعت حاصل از خدمت و نیز رقبا اشاره کرد ؟

 

پرسش آخر آن است که:

 

آیا برای همه خدمات استراتژی های یکسانی در تبلیغات وجود دارد؟ مثلا خدمات مسافرتی و یا اتاق کرایه ای استراتژی های تبلیغاتی متفاوتی نسبت به خدمات سرگرم کننده دارند ؟

برای پاسخ به این پرسش ها 362 نمونه بررسی شد. این نمونه ها براساس صنعت هایشان ( مانند خدمات مالی ، خدمات سرگرمی ،خدمات آموزشی و…) ونیز طبقه بندی لاولاك9 گروه بندی شدند. (طبقه بندی لاولاك بر دو پایه قرار دارد : -1 شخص محور است یا شیء محور-2به طور غالب ملموس است یا ناملموس). بنابراین تمام نمونه ها در یکی از این چهار دسته قرار گرفتند:

 

-1 شخص محور (و جسمی) و به طور غالب ملموس ( مانند رستوران ، هتل و خدمات مراقبت های سلامتی)

 

 

 

-lovelock٩

 

٥

 

-2 شیء محور و به طور غالب ملموس (خدمات تعمیرگاهی ، صنایع همگانی مانند (برق ، تلفن) ، خدمات تجاری)

 

-3 شخص محور (و ذهنی) و به طور غالب ناملموس( مانند خدمات آموزشی ، موزه ، فیلم ) -4 شیء محور (دارایی ناملموس افراد) و به طور غالب ناملموس( مانند خدمات مالی

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع استفاده از تبلیغات تلویزیونی در بخش خدمات

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.