دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : ادراك مصرف کننده

TMBA چکیده

 

رفتارمشتری به عنوان یک انسان همواره ازادراك او نشأت می گیرد، ادراك از آگهی های تبلیغاتی،ادراك از نحوه برخورد فروشنده و…، ادراك از میزان ریسک خود، که این امر در خرید های online بیشتر خود نمایی می کند،

زیرا یکی از موانع دراین بازاریابی بی میلی افراد درارائه اطلاعات شخصی و اطلاعات کارتهای اعتباری خود می باشد. در نتیجه شناخت صحیح ادراکات بازارهدف درپیش بینی رفتارآنان و در نتیجه تدوین برنامه های بازاریابی موثر برای رسیدن به هدف سازمان امری مهم و هنری لازم و بزرگ برای بازاریابان به شمار می رود.

 

در این مقاله ابتدا به مقوله شناخت ادراك و عوامل موثر بر آن پرداخته و سپس ادراك در حیطه رفتار مصرف کننده بررسی شده است.

 

 

مقدمه

 

در دنیای کسب و کار رقابتی امروز بازاریابی در جای جای کسب و کار ها نهفته می باشد. بازاریابی فرایندی اجتماعی ومدیریتی است که بوسیله آن افراد وگروه ها ازطریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر نسبت به تامین نیازها و خواسته های خود عمل می کنند در واقع بازاریابی به دنبال تامین وارضای نیاز است که شرکت های موفق را ازناموفق متمایز می سازد، بنابراین بازاریاب ها باید همواره به دنبال آن باشند و بررسی کنند که به چه صورتی می توانند بهتر, بیشتر ,سریع تر ,دقیق تر و در نهایت با کیفیت مناسب تر کالای توام با خدمت به مردم ارائه دهند . از طرف دیگر امروزه مصرف کنندگان به گروه های مختلفی تقسیم می شوند در بازار سلیقه های متفاوتی وجود دارد و این سلیقه ها پیوسته دست خوش تغییر و تحول است.

 

اطلاعات مواد خام اصلی و اولیه ای هستند که بازاریابان برای تاثیر گذاری بر مصرف کنندگان از آنها استفاده می کنند. به همین جهت، درك فرایند مشتریان یکی از بهترین و کلیدی ترین راهنماها در تدوین استراتژی بازاریابی است.((1

 

ادراك یعنی فرآیندی که از طریق آن افراد در معرض اطلاعات قرار می گیرند،به آن توجه میکنند و آن را درك میکنند. در مرحله نخست مواجهه، مصرف کنندگان اطلاعات را از طریق حواسشان دریافت میکنند و در مرحله توجه، آنان بر محرك تمرکز کرده و ظرفیت خاصی را برای پردازش آن در نظر میگیرند. در مرحله فهم آنان اطلاعات موجود را سازماندهی و آن را تفسیر میکنند تا بتوانند معنایش را بیابند.((2

 

 

بدست آوردن یک مشتری جدید بسیار هزینه برتر از حفظ مشتریان خوب گذشته می باشد. به همین دلیل ارتباط خوب با مشتری امری مهم و ضروری است و شناخت صحیح درك مصرف کننده یک وسیله بسیار مهم در این فرایند است زیرا پایه گذار یک ارتباط ماندگار و طولانی مدت با هر یک از مشتریان می باشد. اگر بازاریاب درك صحیحی از ادراك مشتریان خود نداشته باشد ممکن است فعالیت های آن تنها موجب ایجاد هزینه زمانی و مالی شود و نه تنها به نتیجه مورد نظر خود نرسد بلکه نتیجه ی عکس نیز دریافت نماید.

 

عوامل موثر بر فرایند ادراك ویژگی های شخص ادراك شونده:

 

o شکل ظاهری o ارتباط کلامی

 

o ارتباط غیر کلامی o صفات انتسابی

 

ویژگی های موقعیت:

 

 

o زمینه اجتماعی o نقش سازمان o محل رویداد

 

ویژگی های شخص ادراك کننده:

 

 

o مفهمو ذهنی از خود o ساختار شناختی

 

o  حساسیت پاسخ

 

o    تجارب قبلی فرد((3

 

 

شناخت و ادراك مشتریان

 

مشتریان را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 

 

(1مشتریان بالفعل: بخش عمده فعالیت های بازاریابی یک سازمان متوجه ایجاد ادراك و شناخت جدید نسبت به خدمات و کالاهای جدید در مشتریان است. تلاش بازاریابان در این زمینه فقط به آگهی های تبلیغاتی یا بازاریابی محدود نمی شود بلکه بازاریابان از روش های مختلف دیگر مانند تخفیف، تقسیط، حراج، و حتی فروش رایگان کالا وخدمات نیز برای جذب مشتریان جدید وحفظ مشتریان قبلی استفاده می کنند.

 

(2مشتریان بالقوه: این دسته از مشتریان کسانی هستند که در حال حاضر خریدی از سازمان انجام نمی دهند ولی سازمان علاقه مند به شناخت روحیه و شخصیت آنهاست و اینکه چگونه می تواند بر آنها تاثیر بگذارد((

4

دانلود مقاله رایگان با موضوع تاثیر ادراک بر رفتار مصرف کننده

 

 

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.