دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : مصرف کننده عاملی استراتژیک در مسئولیت اجتماعی و بازاریابی

TMBAچکیده :

 

با توجه به مطالعات صورت گرفته پایبندی به مسئولیت اجتماعی در شرکتها و اخلاقیات باعث ارتقاء نام تجاری

 

 

شرکت ها می شود که در نهایت به سود مالی خواهد انجامید.

 

در این مقاله سعی شده که در ابتدا تعریفی از مسئولیت اجتماعی سازمانها و ارتباط آن با بازاریابی بیان شود و سپس

 

 

گروه های ذینفع سازمان را به دو گروه داخلی و خارجی تفسیم کرده و برای آن مدلی بنام CPE را بنا به پژوهش انجام

 

 

گرفته معرفی که در 6 شاخه اصلی و 36 شاخه فرعی به بررسی مطالب میپردازد. در انتها با بیانی کلی در مورد بازاریابی

 

 

و ابعاد آن به رابطه بازاریابی اجتماعی و نقش مشترکی که مصرفکننده بین بازاریابی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی

 

 

دارد خواهد پرداخت.

 

کلید واژه ها : ذینفعان، بازاریابی، مصرفکننده، مسئولیت اجتماعی .

 

 

  • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

  • استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد

 

 

1

 

مقدمه:

 

یکی از ضروریات توسعه و رونق اقتصادی کشورها توجه به ابعاد حیات بازرگانی است. رعایت اصول اخلاقی از سوی

 

 

دولتمردان و مدیران شرکتها در یک کشور به پویایی و شکوفایی یک اقتصاد سالم منجر می گردد نظر اجمالی به

 

 

بسیاری از کشورهای توسعه یافته در آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن گویای این ادعاست. [5]

 

چگونگی رسیدن سازمان ها به مزیت رقابتی پایدار از سوالات کلیدی در زمینه مدیریت استراتژیک است.[13] و

 

محققان زیادی در این رابطه مطالعه و تحقیق نموده اند. یکی از مباحث بسیار چالش برانگیز در حوزه مدیریت

 

استراتژیک در دهه 90، دیدگاه مبتنی بر منابع بوده است. در این دهه با طرح این نظریه دیدگاه تحلیل برونگرا –

 

 

درونگرا به چالش کشیده شده است. در تحلیل برونگرا ـ درون گرا، عوامل محیطی از جایگاه ویژه ای در موفقیت

 

 

سازمان برخوردار بودند اما با طرح نظریه اقتصادی مبتنی بر منابع که یک نوع تحلیل درونگرا – برونگرا است. منابع،

 

 

قابلیت ها و شایستگی های کلیدی ،موجب توفیق سازمان ها در دنیای رقابتی امروز به شمار می روند.[10]

 

و اما سوالی که در این رابطه مطرح می شود، این است که آیا دیدگاه مبتنی بر داخل سازمان به تنهایی برای رسیدن به

 

 

وضعیت مطلوب کفایت می کند ویا اینکه پارامترهای دیگری نیز در این امر دخیل هستند . همین مسأله باعث آغاز

 

 

بحث قابلیت های پویا در اواخر سال 96 شد. قابلیت های پویا، قابلیت هایی هستند که با توجه به محیط متغیر بیرونی

 

 

امکان سازماندهی مجدد توانمندی های سازمانی را می دهند و از این طریق، راه را برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار،

 

 

هموار می سازند. به موازات مباحث مطرح شده در حوزه بازاریابی استراتژیک نیز توجه به ارزش مشتریان، به عنوان

 

 

مهمترین عامل رسیدن به مزیت رقابتی درنظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به مباحث مطرح حالت ایده آل این

 

 

است که سازمان تلفیقی از دو رویکرد مبتنی بر قابلیت ها و نیز رویکرد بیرونی مشتری مداری را شامل شود به همین

 

 

علت سازمان های بازار راهبر به عنوان حوزه هدف این تحقیق انتخاب گردیده است. سازمان های بازار راهبر سازمان

 

 

هایی هستند که با تکیه بر قابلیت های متمایزشان ، خلق ارزش برای مشتریان می نمایند.[11] [8]

 

مسئولیت اجتماعی در بازار:

 

 

2

 

از نظر بازاریابی، آخرین وظیفه مدیر این است که مشخص نماید چگونه می توان به بهترین شکل ممکن از عهده

 

مسئولیت های اجتماعی برآمد. مقصود از مسئولیت اجتماعی1عرضه محصولات و خدمات سالم است که دارای قیمتی

 

معقول باشند. در دهه 1980 میزان تقاضای گروه های ذینفع خاص ( از سازمان های بازرگانی ) افزایش زیادی یافت.

 

 

بحث مربوط به نوع مسئولیت های اجتماعی سازمان ها بسیار داغ است. یک سیاست اجتماعی روشن به عنوان یک

 

 

نقطه قوت برای سازمان به حساب می آید در حالی که یک سیاست اجتماعی ضعیف نشان دهنده نقطه ضعف شرکت

 

 

است .

 

برخی از استراتژیست ها مسئولیت اجتماعی را در کانون توجه سازمان قرار می دهند و همین امر باعث می شود که از

 

 

دیدگاه اصلی، یعنی تأمین سود مناسب برای سازمان، منحرف شوند. اگر چه در بسیاری از موارد مسائل اقتصادی با

 

مسائل اجتماعی در تضاد است، ولی دیدگاهی بسیار وسیع وجود دارد که چون از آن زاویه به موضوع نگاه کنیم مسائل

 

 

اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر سازگارند. بسیاری از فعالیت های سازمانی سود آور می باشند و این در حالی است که

 

 

سازمان مسئولیت های اجتماعی خود را هم به خوبی انجام می دهد. هنگامی که یک سازمان به فعالیت های اجتماعی

 

 

می پردازد، باید این کار را به گونه ای انجام دهد که به مزایا و منافع اقتصادی هم دست یابد.

 

ذینفعان :

 

بنا به شکل می توان ذینفعان سازمان را به گونه های آورده شده به دو گروه داخلی و خارجی تعریف نمود. در سالهای

 

 

گذشته تمامی فعالیتهای اقتصادی در سازمانها تنها یک ذینفع در نظر گرفته میشد در آن سهامداران سازمان بودند

 

 

ولی در سالهای بعد این ذینفعان بخش وسیعی تری را در نظر گرفته شد آن ها ذی نفعان جدید از سهامداران در داخل

 

 

تا کارکنان و … ذینفعان در خارج مانند دولت ، بستانکارانذینفعان،محیط زیست و مهمترین آنها مصرف کنندهها را شامل شد

. مدعیان داخلی مدعیان خارجی
مدیران اجرایی مشتریان
هیئت مدیره تأمین کنندگان
بستانکاران
سهامداران دولت ها
اتحادیه ها
کارکنان 1. Social responsibility
3 مصرف کنندگان

 

 

 

[ 1 ]

 

دریافت اخلاقی مصرف کننده ( 1( CPE

 

مدل بیان شده در ادامه بحث اخلاقی می باشد که بر مبنای نظرات اخلاقی مطلوب یا نامطلوب می باشد .

 

شکل 2 ، شش زمینه حاصل منبع CPE را نشان داده که به نظرات اخلاقی شرکت و نام تجاری اثر دارد

 

-1  مصرفکنندگان -2 کارمندان -3 محیط -4 اجتماع محلی و اقتصاد -5 اجتماع تجاری -6 اجتماع خارجی

 

و در ادامه با 36 زیر مجموعه به عنوان مثالهای بارزتر ارائه می دهد .

 

چارچوب جدید CPE این موضوع را بیان می کند که امروزه نظرات مصرف کننده از اصول اخلاقی نام تجاری متنوع

 

 

تر و پیچیدهتر بیانشده. شرایط گستردهتری مانند : NGO ها ، اتحادیه ها و آژانسهای تنظیم قوانین نیز بهعنوان

 

سهامداران شناخته شدهاند . همه ذینفعان سازمان برای مصرفکنندگان مهم نمیباشند برای مثال مصرفکنندگان

 

تفاوتی برای سهامدارن نشان نمی دهند . و در نهایت تأثیر کلی که مصرفکنندگان بر روی محیط و اقتصاد محلی به

 

 

طور غیر مستقیم دارد را باید مد نظر قرارداد.

 

  • مصرفکنندگان :

 

چگونگی و روش عملکرد تجارت بطور مستقیم بر مصرفکننده نهایی اثر دارد . یافتهها نشان میدهد فعالیتهای مربط

 

 

به بازاریابی مستعد اصول اخلاقی مورد نظر هستند . تبلیعات نامناسب معمولاً اثر سوء بر روی دیدگاه مصرفکننده دارد

 

 

.

 

 

  1. 1. Consumer Prceived Ethicality

 

4

 

هدف رفتاری ما با مشتریان چگونه باید باشد ؟ اولاً قانون طلایی بازاریابی را مورد توجه باید قرارداد با مشتریان خود با

 

 

شیوهای رفتار نمایید که دوست دارید آنها با شما رفتار نمایند. ثانیاً ، این نکته را تشخیص دهید که موفقیت شما بستگی

 

 

بر توانایی شما جهت موفق نمودن مشتریانتان دارد .[ 3]

 

  • کارمندان :

 

چگونگی عمل کارمندان باعث بوجود آمدن احساساتی مناسب در بین مصرفکنندگان میشود. این یافته مطابق نظر

 

 

کادو دیلیامز (2000) و پل نوتیک 2001 IPSOS بوده که گزارش داده : عملکرد کارکنان از جمله موارد انتخاب

 

 

شده اخلاقی مصرفکنندگان است. [7] [9]

 

در این راستا از سوی کارفرمایان جهت رضایت هرچه بیشتر کارمندان راهکارهایی در نظر گرفته از جمله آنها می توان

 

 

به ایمنی جسمی و روانی کارمندان را نام برد . استفاده نکردن کارفرمایان از نیروی کار ارزان قیمت باعث پائین آمدن

 

 

اخلاقیات در سازمانها میشود در حالی که مزایای اجتماعی اضافهتر مانند بیمه و یا مراقبت از کودکان در

 

مهدکودكهای شرکت میتواند بر CPE بطور مثبت اثر بگذارد، میتوان بدون در نظر گرفتن نژاد کارمندان برای آن-

 

 

ها امکانات فوق را در نظر گرفت .

 

  • محیط :

 

توافق جهانی به اولویت بالای مسائل محیطی است . این یافته مخالف نتایج حاصل از – IPSOS نوتیک بوده که بیان

 

 

کرده نکات محیطی ماهیت ثانویه دارند که مسائل مربوط به عملکرد کارکنان در آن هستند[6] در صورتی که اگر در

 

 

مقاله ای مصرف کنندگان بخوانند شرکتی نفتی آبها را آلوده می کند آن شرکت را تحریم می کنند . تعهدات بر

 

پیشگیری از آلودگی و آسیب محیطی بعنوان نتیجه مستقیم بر عملکرد اصلی شرکت و فرآیندهای تولید متمرکز است .

 

 

حتی در مورد سفرهای هوایی هم عدهای از مصرفکنندگان حساس هستند که این امر باعث آن نشود که آلودگی

 

محیط زیست زیاد شود .

 

  • اجتماع خارجی ( جمعیت خارج از کشور ) :

 

 

5

 

تأمین نیرو از خارج از کشور و استفاده از منابع انسانی کشور های دیگر باعث به وجود آمدن اختلافات غیر اخلاقی می

 

 

شود . همین نظر منفی بدلیل عمل نامناسب شرکتها نمی باشد بلکه در ریشه در زنجیره تأمین شرکتهای تجاری دارد

 

 

به طور مثال : شرایط کار خطرناك غیر اخلاقی می باشند . استفاده محیطهای شیمیایی خطرناك که باعث به خطر

 

 

افتادن سلامت این نیروها می گردد . سرمایه گذاری و معامله یا کشورهای تحت رژیم های سیاسی بر خلاف مفاد

 

 

CPE غیر قابل قبول می باشد . برای مثال بررسی منابع طبیعی تا محیط زیست ، کارگر کودك برای زمینه اشتغال در

 

 

نظر مفهومی درجه بندی می شود .

 

  • جمعیت و اقتصاد محلی : ( اجتماع محلی )

 

در برنامه ریزی های کلی )CSRمسئولیت اجتماعی شرکتها)استفاده از جمعیت محلی در مرکز برنامه ریزیها مورد

 

 

توجه مصرفکنندهها میباشد . سرمایهگذاری در اجتماع حقیقتی مهم بوده و شرکتها آن را نمود خواهند داد . یک

 

 

شرکت اخلاقی سهم سودش را در پروژه های اجتماعی ارائه میکند : ایجاد زیرساختها ، توزیع سود و حمایت

 

مؤسسات محلی مانند کتابخانهها یا مدارس اثر رفتار شرکت بر اجتماع محلی دور از رویدادهای اجتماع است . حمایت

 

 

کردن از نیروی کار داخلی و وارد نکردن بی رویه نیروی کار خارج از کشور از جمله این کارها قرار دارد .

 

 

6

 

مثالهایی از طبقات فرعی ساخته شده

آزادی انتخاب / محدود کردن هدفمندی تبلیغات قیمت مصرفکننده
کیفیت محصول و برچسب
خدمات

 

 

.

توجه به رعایت میزان یا جبران تمایز و
رفتار مدیریت ساعات حمایت تامین کارمندان
یکپارچگی حق به جانب
انگیزش خسارت کاری سلامت

 

 

 

فعال در جهت تبدیل بازیافت حمایت از قابل تحمل سیاستهای حرکت آلودگی محیط
حیوانات سازی محیط سازمان

 

 

 

 

تجارت قانونی نظام سیاسی مبادله انسان تخلف از قوانین انتفاع از محیط استثمار ازکارگر یعنی جمعیت خارج
طبیعی کارگاه بهره کشی ، نیروی
از کشور
کاربچه خارج از کشور

 

 

 

تامین نیرو از خارج بنیادهای نیکوکاری پیچیدگی همراه حمایت جامع محل اداره مرکزی یا مکان جمعیت محلی
کشور سازمان تولید مالیات / قیمت و اقتصاد
اشتغال

 

 

 

 

 

حقوق ادغام ها و فشار رقبای نمایشگاه تجاری جمعیت کسب
رشوه روش های حسابداری و
خواری گزارش دهی فکری تملک ها خارجی ومنبع یابی و کار

 

 

 

[ 4 ]

 

 

کننده مصرف اخلاق دریافت

 

CPE

 

 

 

7

 

  • جمعیت کسب و کار ( اجتماع تجاری )

 

معمولاً اشارات زیادی شده به رفتار غیر اخلاقی یک شرکت تجاری به تأمین کننده هایش ، به شرکتهای تجاری

 

دیگر و یا رقبایش شده . قیمت گذاری اولویتی برای شرکتهای بزرگ و تعیین قیمت بازار وجود داشته که بنظر او غیر

 

 

اخلاقی می باشد . شرکتهای بزرگ تجاری برای بهره های خود و سود سازمان از امکانات زیادی بهره میبرند که از

 

 

نظر بنگاه های کوچکترین کار عملی غیر اخلاقی می باشد .

 

مدیریت بازار یابی:

 

تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامههایی است که به قصد ایجاد، برقراری و حفظ مبادلات نافع با

 

 

خریداران هدف برای رسیدن به اهداف سازمانی طراحی می شود.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع مصرف کننده عاملی استراتژیک در مسئولیت اجتماعی و بازاریابی

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.